Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Eylül 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Uygarlığın Doğuşu (Sayfa 4)

Uygarlığın Doğuşu

Uygarlığın Doğuşu kategorisinde, ilk çağlar, ilk uygarlıklar ve insanlığın ilk zamanlarına dair tüm konular derlenmiştir.

Tarihte İyonya, İzmir ile Büyük Menderes Nehri arasındaki bölgeye verilen addır. Dorların baskısı sonucunda Akaların bir kısmı Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya...
Urartu Devleti, Doğu Anadolu’da Asya kökenli Hurriler tarafından kurulmuştur. Urartuların merkezi Tuşpa (Van)’dır. Asurlular, MÖ 743 tarihinde Tuşpa’yı kuşatınca Urartu...
Frigler, ilk siyasi birliklerini MÖ 750’li yıllarda kurmuşlardır. Friglerin bilinen ilk kralı Gordios’tur. Ülkenin başkenti Gordion, adını Kral Gordios’tan almıştır....
Lidyalılar, bugünkü Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgede yaşamışlardır. Devletin kurucusu Kral Giges’tir. Son Kral Krezüs zamanı, Lidya’nın...
Ege ve Yunan uygarlığı, Ege Denizi’ndeki adalar, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güney- Batı Anadolu’da yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir...
Hititler, MÖ 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadolu’ya gelerek Kızılırmak boylarına yerleşmişler, MÖ 1400 yıllarında imparatorluk hâline gelmişlerdir. Hititler’in Başkenti...
MÖ 2500-MÖ 1700 yılları arasında Anadolu’da büyük bir uygarlık oluşturmuş olan Hattiler hakkında elde edilen bilgiler oldukça kısıtlıdır. Hattilerin, göçler...
Anadolu, göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlaması, topraklarının verimli olması ve ikliminin insan yaşamına uygun...
Fenikeliler Sami ırkından olan Fenikeliler, Lübnan Dağları ile Doğu Akdeniz kıyıları arasındaki bölgede yaşamışlardır. Fenikeliler bölgeye MÖ 3000 yıllarında gelmişlerdir....
Çin, Asya Kıtası’nın güneydoğusunda geniş topraklara sahip bir ülkedir. Çin Uygarlığı‘nın oluşmasında Çin kültürünün yanında Türk, Moğol ve Tibet kültürleri...
Hindistan, Asya Kıtasının güneyinde, Hint Okyanusu’na doğru uzanan büyük bir yarımadadır. Hindistan’da ilk uygarlık, MÖ 4000’li yıllarda İndus Nehri boyunca...