Lidyalılar (MÖ. 687 – MÖ.546)

Lidyalılar, bugünkü Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgede yaşamışlardır. Devletin kurucusu Kral Giges’tir. Son Kral Krezüs zamanı, Lidya’nın en parlak dönemidir. Başkent Sardes (Sard), kültür ve sanat merkezi…

Okumaya devam edin Lidyalılar (MÖ. 687 – MÖ.546)
Ege ve Yunan Uygarlığı Haritası

Ege ve Yunan Uygarlığı

Ege ve Yunan uygarlığı, Ege Denizi'ndeki adalar, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güney- Batı Anadolu’da yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarlıktır. MÖ 2000’den itibaren Eski Yunan’da ve Ege’de “polis” adı…

Okumaya devam edin Ege ve Yunan Uygarlığı
Hitit Devleti

Hititler Tarihi ve Hitit Kültür Medeniyeti

Hititler, MÖ 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadolu’ya gelerek Kızılırmak boylarına yerleşmişler, MÖ 1400 yıllarında imparatorluk hâline gelmişlerdir. Hititler'in Başkenti Hattuşaş’tır. Hattuşaş, Anadolu’da doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda işleyen yolların kesiştiği…

Okumaya devam edin Hititler Tarihi ve Hitit Kültür Medeniyeti

Hattiler

MÖ 2500-MÖ 1700 yılları arasında Anadolu’da büyük bir uygarlık oluşturmuş olan Hattiler hakkında elde edilen bilgiler oldukça kısıtlıdır. Hattilerin, göçler sonucunda Anadolu’ya geldikleri tahmin edilmektedir. Yapılan araştırmalar Hititlerin kültür ve…

Okumaya devam edin Hattiler

Anadolu Uygarlıkları

Anadolu, göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlaması, topraklarının verimli olması ve ikliminin insan yaşamına uygun olması gibi nedenlerden dolayı birçok kültüre yurt olmuştur. Kültürel etkileşim…

Okumaya devam edin Anadolu Uygarlıkları

Doğu Akdeniz Uygarlığı

Fenikeliler Sami ırkından olan Fenikeliler, Lübnan Dağları ile Doğu Akdeniz kıyıları arasındaki bölgede yaşamışlardır. Fenikeliler bölgeye MÖ 3000 yıllarında gelmişlerdir. Sur, Sayda, Biblos gibi liman şehirleri kuran Fenikeliler, MÖ 2500…

Okumaya devam edin Doğu Akdeniz Uygarlığı
Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı

Çin, Asya Kıtası'nın güneydoğusunda geniş topraklara sahip bir ülkedir. Çin Uygarlığı'nın oluşmasında Çin kültürünün yanında Türk, Moğol ve Tibet kültürleri de etkili olmuştur. Çin hakkında tarihî değer taşıyan ilk bilgilere…

Okumaya devam edin Çin Uygarlığı
Ganj Nehrinde Dua Eden Hintliler

Hint Uygarlığı

Hindistan, Asya Kıtasının güneyinde, Hint Okyanusu'na doğru uzanan büyük bir yarımadadır. Hindistan'da ilk uygarlık, MÖ 4000'li yıllarda İndus Nehri boyunca ortaya çıkmıştır. Doğal kaynakları açısından zengin olan Hindistan, tarih boyunca…

Okumaya devam edin Hint Uygarlığı

İran Uygarlığı

İran tarihinin ilk dönemlerine ait bilgilerin az olması nedeniyle bu dönem yeterince aydınlatılamamıştır. Bu dönemlerde İran ın farklı bölgelerinde değişik kavimlerin prenslikler kurduğunu bilmekteyiz. Bu kavimlerden Medler ve Persler İran…

Okumaya devam edin İran Uygarlığı

Mısır Uygarlığı

Mısır Uygarlığı ve Kadeş Antlaşması Afrika'nın kuzeydoğusunda yer alan Mısır'da ilk yerleşmeler Nil Nehri kıyılarında olmuştur. Mısır da ilk siyasi teşkilatlanma "nom" adı verilen şehir devletleri şeklindedir. MÖ 3000 yılında…

Okumaya devam edin Mısır Uygarlığı

Orta Asya Uygarlığı

Orta Asya'da kurulan kültür merkezlerinin tarihi MÖ 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Burada yapılan kazılar sonucu Yontma Taş Çağına uzanan gelişmiş kültür bölgeleri ortaya çıkarılmıştır. Kazılarda elde edilen bulgulardan bu kültürlerin…

Okumaya devam edin Orta Asya Uygarlığı