Cilalı Taş Devri

Cilalı Taş Devri (Neolitik) (M.Ö. 8.000 - M.Ö. 5.000) Cilali Taş Devri basit bir köy yaşantısının tasvir edilmesinden ibarettir. Metallerin kullanılmadığı bir köyde insanlar neler yapabilirler? Örgütlenmeleri nasıl olur? Neler…

Okumaya devam edin Cilalı Taş Devri

Orta Taş Devri

Orta Taş Devri (Mezolitik) (M.Ö. 10.000 - M.Ö. 8.000) Mezolitik Dönemde Dünyada iklim günümüzdeki şeklini almaya başladı. Dünya ısınmaya başlayınca buzular Dünyanın büyük bir kısmında yavaş yavaş çekildi. Buzulların çekildiği…

Okumaya devam edin Orta Taş Devri

Yontma Taş Devri Mağara Resimleri

İnsanlar, mağaraların duvarlarına özgün resimler yaptılar. Mağara resimlerinin sanat yönünden söz etmek mümkün değildir. Resimler av büyüsüne, tehlikeli hayvanların zapt edilmesine ye onlardan korunmaya adanmışlardı. Resim yapılmasında temel amaç ise…

Okumaya devam edin Yontma Taş Devri Mağara Resimleri

Yontma Taş Devri

Yontma Taş Devri (Paleolitik) (M.Ö. 600.000 - M.Ö. 10.000) Yontma Taş Devri, insanı takip edebildiğimiz ilk dönem sayılır. Dönemin genel özelliği çok az bilgiye sahip olan, mağaralarda yaşayan insanın yaptıklarıdır.…

Okumaya devam edin Yontma Taş Devri

Babiller (Amurrular) Tarihi

Babil'in Anlamı Babiller konusuna giriş yapmadan önce Babiller nedir sorusuna cevap aramamız gerekiyor. Babiller nedir öğrenmek için öncelikle Babil kelimesinin anlamını açıklamak doğru olacaktır. Babil kelimesi; Bab ve ilu kelimelerinden türemiştir.…

Okumaya devam edin Babiller (Amurrular) Tarihi

Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu

KAVRAM BİLGİSİ: Çağ: Siyasi, sosyal, ekonomik açıdan benzer özellikler taşıyan, insan yaşamında birçok değişikliklere ve yeniliklere yol açan önemli bir olayla başlayıp yine önemli bir olayla biten zaman dilimlerine çağ denir.…

Okumaya devam edin Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu

Mezolitik Çağ’da Anadolu

Mezolitik Çağ yani Orta Taş Çağı adı verilen bu dönem, Paleolitik Çağ’dan Neolitik Çağ’a geçişi hazırlayan ara bir dönemdir. Bu dönemde mağara hayatı kısmen devam etmiştir. İklimin yumuşaması nedeniyle insanların…

Okumaya devam edin Mezolitik Çağ’da Anadolu
Kromlek

Tarih Öncesi Çağlar – Yerleşim Yerleri

Prehistorik (tarih öncesi) dönem, insanlık tarihinin en uzun parçasıdır. Yazının bulunması ve yaygın olarak kullanılması ile tarih öncesi çağlar sona erer. Anadolu, Asya ile Avrupa arasında bir köprü durumunda olması,…

Okumaya devam edin Tarih Öncesi Çağlar – Yerleşim Yerleri

İyonyalılar

Tarihte İyonya, İzmir ile Büyük Menderes Nehri arasındaki bölgeye verilen addır. Dorların baskısı sonucunda Akaların bir kısmı Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya göç etmişler ve burada şehir devletleri kurmuşlardır. Bu şehir devletleri…

Okumaya devam edin İyonyalılar

Urartular ve Urartular’ın Özellikleri

Urartu Devleti, Doğu Anadolu’da Asya kökenli Hurriler tarafından kurulmuştur. Urartuların merkezi Tuşpa (Van)’dır. Asurlular, MÖ 743 tarihinde Tuşpa’yı kuşatınca Urartu egemenliğine büyük bir darbe vuruldu. Aynı dönemde de kuzeyden Kimmerlerin…

Okumaya devam edin Urartular ve Urartular’ın Özellikleri
Frigler, Lidyalılar, Urartular

Frigyalılar (Frigler) MÖ. 800 – MÖ. 676

Frigler, ilk siyasi birliklerini MÖ 750’li yıllarda kurmuşlardır. Friglerin bilinen ilk kralı Gordios’tur. Ülkenin başkenti Gordion, adını Kral Gordios’tan almıştır. MÖ 700 yılına doğru, Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu’ya giren Kimmerlerin…

Okumaya devam edin Frigyalılar (Frigler) MÖ. 800 – MÖ. 676