Uygarlık Medeniyet

Uygarlık (Medeniyet) Nedir

Uygarlık nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevap, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlükte de belirtildiği üzere; fikir, sanat ve sanayi alanlarında büyük gelişme göstermiş, medeni. Medeniyet kelimesinin bir diğer anlamı da…

Okumaya devam edin Uygarlık (Medeniyet) Nedir

İbrani Medeniyeti (Uygarlığı)

İbrani Medeniyeti (uygarlığı), Mezopotamya'da var olmuş Sami ırkına mensup İbraniler tarafından oluşturulmuştur. Hz. Davud önderliğinde Kudüs'ü başkent yapmışlardır. 1948 yılından beri İsrail devleti olarak anılmaktadırlar. M.Ö. 1500'lerde Sina yarımadası ve…

Okumaya devam edin İbrani Medeniyeti (Uygarlığı)

Fenike Medeniyeti (Uygarlığı)

Fenikeliler, MÖ XII. yüzyılda siyasi bir güç olarak ortaya çıkmış ve MÖ II. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Doğu Akdeniz sahil şeridinde genel olarak denizcilik ve deniz ticareti ile uğraşmışlardır. Bu…

Okumaya devam edin Fenike Medeniyeti (Uygarlığı)

Hammurabi Kanunları Nelerdir?

Hammurabi Kanunu hem daha önce yapılmış olan kanunların ve örf adet hukukunun bir derlemesiyle hem de zamanın ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuştur. 282 maddeden oluşan Hammurabi Kanunlarının ön söz kısmında Baştanrı…

Okumaya devam edin Hammurabi Kanunları Nelerdir?

Tarihi Dönemler

Yazının bulunmasından günümüze kadar geçen zaman tarihi dönem olarak adlandırılmıştır. Tarihi çağlan belirleyen olayların evrensel sonuçları olmasına dikkat edild'. Ayrıca çağların birbirinden ayrılmasında siyasi, ekonomik gelişmeler etkili oldu.       İLKÇAĞ: (M.ö. 3000 - 375)…

Okumaya devam edin Tarihi Dönemler
Demir Çağı - Demir Devri

Demir Çağı – Demir Devri

Demir çağı tunçun elde edilmesinin zor olması nedeniyle Urartuların demir üretmesi ile başlamıştır. Tunç pahalıydı, pahalı olduğu içinde güçlü krallar dışındaki halk bu maddeyi elde edemiyordu. Zengin olanlar Sümer kentlerinin…

Okumaya devam edin Demir Çağı – Demir Devri

Tunç Çağı – Tunç Devri

Devletin Doğuşu Tunç Devrinde, yerleşim yerlerinin gelişmesi sonucunda İlk kent devletleri oluşmaya başladı. İnsan toplulukları arasında savaşın başlaması savunma için örgütlenmeyi kaçınılmaz kılarken, büyüyen kentte düzenin kurulması gerekiyordu. Tapınakların gölgesinde…

Okumaya devam edin Tunç Çağı – Tunç Devri

Bakır Çağı – Bakır Devri

Bakır Devri (M.Ö. 5.000 – M.Ö.3.000) İnsanlar tarafından İlk defa İşlenen ve bulunan madenler altın, gümüş ve bakırdır, Daha kolay işlenmesi ve çokça bulunması nedeniyle eşya yapımında bakır tercih edilmiştir.…

Okumaya devam edin Bakır Çağı – Bakır Devri
Paleolitik Dönem: Taş Aletler

Maden Devirleri (Halosen)

Bakır Devri (M.Ö. 5.000 – M.Ö.3.000) İnsanlar tarafından İlk defa İşlenen ve bulunan madenler altın, gümüş ve bakırdır, Daha kolay işlenmesi ve çokça bulunması nedeniyle eşya yapımında bakır tercih edilmiştir.…

Okumaya devam edin Maden Devirleri (Halosen)

Girit Uygarlığı

Girit uygarlığı; Girit'te ege medeniyetlerinin temelinin atılmasıyla var olmuştur (M.Ö 2000). Girit; Anadolu, Yunanistan,  Mısır ve Kuzey Afrika arasında bir bağlantı konumunda olduğu için, bu bölgelerle arasında kültür etkileşimi olmuştur. M.Ö 2.000'de şehir devletler…

Okumaya devam edin Girit Uygarlığı

Üretime Geçiş ve İlk Yerleşmeler

İlk insan topluluklarında erkekler birlikte ava çıkarken, kadınlar mağarada kalarak çocuklara bakarlardı. Kadınların bir vazifesi de giysilerin hazırlanmasıydı. Evde kalan kadınlar doğayı daha yakından tanıma imkanı elde ettiler. Arpa ye…

Okumaya devam edin Üretime Geçiş ve İlk Yerleşmeler