Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Eylül 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Uygarlığın Doğuşu (Sayfa 2)

Uygarlığın Doğuşu

Uygarlığın Doğuşu kategorisinde, ilk çağlar, ilk uygarlıklar ve insanlığın ilk zamanlarına dair tüm konular derlenmiştir.

Sümerler kimdir?, Sümerler hakkında ne biliyoruz, Sümerler’in toplum yapılarından askeri teşkilatlarına, dini inanışlarından uygarlığa katkılarına kadar bir çok konu merak...
Babil Kelimesi Anlamı Babiller, Mezapotamyada , MÖ. İki bin yılı civarında tarih sahnesinde olan Babil Devleti oldukça gelişmiş bir uygarlığa...
Geçmişten günümüze insanoğlu, zorunluluklar nedeniyle veya istediği yaşam koşullarına ulaşmak için yaşadığı yerleşim yerlerinden ayrılarak yeni yerler bulma gayreti göstermiştir....
Uygarlık nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevap, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlükte de belirtildiği üzere; fikir, sanat ve sanayi alanlarında...
İbrani Medeniyeti (uygarlığı), Mezopotamya’da var olmuş Sami ırkına mensup İbraniler tarafından oluşturulmuştur. Hz. Davud önderliğinde Kudüs’ü başkent yapmışlardır. 1948 yılından...
Fenikeliler, MÖ XII. yüzyılda siyasi bir güç olarak ortaya çıkmış ve MÖ II. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Doğu Akdeniz sahil...
Hammurabi Kanunları hem daha önce yapılmış olan kanunların ve örf adet hukukunun bir derlemesiyle hem de zamanın ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuştur....
Yazının bulunmasından günümüze kadar geçen zaman tarihi dönem olarak adlandırılmıştır. Tarihi çağlan belirleyen olayların evrensel sonuçları olmasına dikkat edild’. Ayrıca çağların birbirinden ayrılmasında siyasi,...
Demir çağı tunçun elde edilmesinin zor olması nedeniyle Urartuların demir üretmesi ile başlamıştır. Tunç pahalıydı, pahalı olduğu içinde güçlü krallar...
Devletin Doğuşu Tunç Devrinde, yerleşim yerlerinin gelişmesi sonucunda İlk kent devletleri oluşmaya başladı. İnsan toplulukları arasında savaşın başlaması savunma için...
Bakır Devri (M.Ö. 5.000 – M.Ö.3.000) İnsanlar tarafından İlk defa İşlenen ve bulunan madenler altın, gümüş ve bakırdır, Daha kolay...