Category: Türklerde Toplum Yapısı

Oğuz Boylarının Yaptığı Göçlerin Sosyal Yapıya Etkisi

Oğuz Boylarının Yaptığı Göçlerin Sosyal Yapıya Etkisi

Oğuz Boyları, Karadeniz’in kuzeyinden batıya ve Anadolu’ya doğru önemli göç dalgaları oluşturmuştur. Oğuzların Anadolu’ya yaptığı ilk göç dalgası, Malazgirt Savaşı’nın (1071) sonrasında, diğer göç dalgası da XIII. yüzyılda yaşanan Moğol İstilası sırasında oluşmuştur. Türkler...

Türk Dünyasında Kadın Algısı 4

Türk dünyasında kadın algısı konulu dört sayfadan oluşan makalenin son sayfası: İslamiyet’in etkisiyle birlikte, Müslüman Türk kadınını aile ve sosyal statüleri bakımından ikiye ayırarak değerlendirmek uygundur: Saray ve sarayın etkisi altında kalan yönetici sınıf içinde ve...

Türk Dünyasında Kadın Algısı 3

Türk dünyasında kadın algısı konulu dört sayfadan oluşan makalenin üçüncü sayfası: İslamiyet’ten önceki Türk düşünce hayatında kadının yeri, temelini mitolojik düşünüşten almıştır. Bu düşüncenin oluşumunda Kadın Kamların varlığı etkili olduğu gibi, kadın kendisi ve toplumu için...

Türk Dünyasında Kadın Algısı 2

Türk dünyasında kadın algısı konulu dört sayfadan oluşan makalenin ikinci sayfası: “Umay” adına ilk defa Göktürk Yazıtlarında rastlanır. Kültigin Yazıtı’nın doğu yüzünde “Umay teg ögüm katun (Umay misali annem Hatun)” ifadesi yer alır (Tekin 2010: 32-33)....

Türk Dünyasında Kadın Algısı

Türk dünyasında kadın algısı konulu dört sayfadan oluşan makalenin ilk sayfası: Türk düşünce dünyasında kadın, her şeyden önce “ana”dır. Doğuran, besleyen anaç kadın her zaman ayrı bir yerde tutulmuştur. Kadın bir abla ve kız kardeş,...