Category: Türklerde Hukuk

İlk Türk Devletlerinde Hukuki Yapı

İlk Türk Devletlerinde Hukuki Yapı

Türk tarihinde kurulan bütün Türk devletlerinin temel felsefesi, Tanrı buyruğuna göre tebaanın adaletli bir şekilde idare edilmesine dayanıyordu. Halkın maddi ve manevi açıdan refaha ulaşmasını amaç edinen bu anlayış beraberinde iyi bir adalet sistemini...

İlk Türk-İslam Devletlerinde Hukuk Anlayışı

İlk Türk-İslam Devletlerinde Hukuk Anlayışı

Türk-İslam devletlerinde de ilk Türk devletlerinde olduğu gibi adaleti devletin temeli sayan bir hukuk anlayışı hâkimdi. Bu anlayışta kanun gücü, her şeyin üzerinde tutulmaktaydı. Ayrıca doğru kanunlar yapmak ve onu adaletle uygulamak ve haksızlık...

Cengiz Han Yasaları

Cengiz Han Yasaları

Cengiz Han her suça bir ceza koydu. Moğolların kendilerine ait yazıları olmadığı için Uygur yazısının öğrenilmesini emretti. İsteği üzerine yasalar yazılı hâle getirildi. Bu yasanın bazı hükümleri şöyledir: – Kim bilerek yalan söyler veya...

Türk-İslam Devletlerinde Hukuki Yapı

Türk-İslam Devletlerinde Hukuki Yapı

Türk-İslam devletlerinde adli teşkilat, şeri ve örfi yargı olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Şeri yargı; aile, miras, ölüm ve ticaret konularıyla ilgilenirdi. Şeri davalara kadılar bakardı. Hayır işleri ve vakıfların idaresi gibi görevleri de bulunan...

Divan-ı Mezalim’in Görevleri

Divan-ı Mezalim’in Görevleri

– İdareciler ve memurlar hakkındaki şikâyetlerin incelenmesi, – Divan kâtipleri ile vakıfların denetlenmesi, – Kadı mahkemelerinde verilen kararların uygulanması, – Muhtesibin yerine getiremediği kararların uygulanması.

Klasik Dönemde Osmanlı Hukuku

Klasik Dönemde Osmanlı Hukuku

Osmanlı Devleti hukuk alanında kendisinden önceki Türk-İslam devletleri gibi İslam hukukunu esas almıştır. Ancak bu hukukun açıklık getirmediği devlet yönetimi gibi bazı konularda gerekli düzenlemeler yapılarak “örfi hukuk”a göre hareket edilmiştir. Osmanlı hukukunun oluşumunda...