Category: Türklerde Ekonomi

Milli İktisat

Milli İktisat Düşüncesi Ne Demektir?

II. Meşrutiyet yıllarında gündeme gelen milli iktisat bir tür neo-merkantilist iktisat politikasıdır. Kapitülasyonların zorunlu kıldığı liberal İktisadî ilişkilere tepkidir. Doğmakta olan milliyetçilikle uyumlu bir politikadır. Osmanlı milli iktisadı, ya da neo-merkantilizmi Cumhuriyet yıllarında da...

Cumhuriyet Dönemi Sektörel Gelişmeler

Cumhuriyet Dönemi Sektörel Gelişmeler

Ülkemizi kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk milliyetçi kadrosu ile beraber halkının gerçek refahının, ancak ekonomik büyüme ile olabileceğini savunuyordu. Kurtuluş savaşının üzerinden çok geçmemişti ki 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplandı...

Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme Dönemi

Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme Dönemi

XIX. yüzyılda demografik gelişmeler Osmanlı ekonomik ve toplumsal yapısında da değişime neden olmuştur. Klasik Dönemde durağan seyreden nüfus, XIX. yüzyılda iyileşen yaşam koşulları ve göçler ile artış göstermiştir. Nüfus artışı ve ekonomik yapıdaki değişim...

Tımar Sistemi

Tımar Sistemi

Bütün ekonomilerde olduğu gibi Osmanlı ekonomisinde de tarım en önemli faaliyetlerden biri olmuş, ülke toprakları da tımar sistemiyle teşkilatlandırılmıştı. Osmanlı mali siteminde tımar; bir kısım asker ve memurlara geçim, hizmet veya masraflarına karşılık belirli...

Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi

Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı ve sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile siyasi, askerî ve ekonomik açıdan tam bir yıkıma uğramıştır. Türk halkı yeniden bağımsızlığına kavuşmak için dört yıl sürecek bir kurtuluş mücadelesine girmiştir....