Category: Türklerde Devlet Teşkilatı

Selçuklular Dönemi ve Günümüzdeki Toplumsal Olayların Benzer Yönleri

Selçuklular Dönemi ve Günümüzdeki Toplumsal Olayların Benzer Yönleri

Din vasıtasıyla ahlaklı ve huzurlu bir toplum oluşturulmaya çalışılırken, tarihin bazı dönemlerinde ortaya çıkan bir kısım yapılanmalar, insanların dinî inançlarını kendi çıkarları ve kötü niyetleri için kullanmışlardır. Bu yapılanmalardan birisi de Büyük Selçukluların en...

Türklerde Ordu Teşkilatı

Türk İslam devletlerinde toplumsal yapıda ve kültürel alanda görülen değişime bağlı olarak ordu teşkilatında da değişim yaşanmıştır. Karahanlı ve Türkiye Selçuklu orduları sadece Türklerden kuruluyken Büyük Selçuklu ve Gazneli ordusunda farklı milletlerden askerler de...

Türklerde Taşra Teşkilatı Yapısı

İslamiyet’ten önceki hükümranlık anlayışını ifade eden “Ülke hanedanın ortak malıdır.” görüşüne uygun olarak Karahanlılarda ikili teşkilat uygulanmaya devam edildi. Ülkenin doğusunu geniş yetkilere sahip hakan yönetirdi. Batıyı ise hakanın hâkimiyetini tanıyan hanedan üyesi idare...

Türklerde Hükumet Sistemi

Türk-İslam devletlerinde devlet işlerinin yürütüldüğü hükûmette devlet işlerinden sorumlu en yetkili yönetici vezirdir. Karahanlılarda hükümdar adına devlet işlerini yürütmekle görevli hükûmet başkanına “Yuğruş (vezir)” Gaznelilerde ise “Hace-i Büzürg” denirdi. Hükümdarın vekili sıfatıyla yetkileri sınırsız...