Türk Tarihi

Kazım Karabekir (1882 - 1948) » Kazım Karabekir (1882 - 1948)

Kazım Karabekir Paşa Kimdir? 1882’de İstanbul’da doğdu. Öğrenim hayatını Harp Akademisinden 1905’te birincilikle mezun olarak tamamladı. Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Erzincan, Erzurum ve Kars’ı Ermenilerden aldı. 1919’da Erzurum’daki 15. Kolordu’nun..
Fahreddin Türkkan Paşa Kimdir? » Fahreddin Türkkan Paşa Kimdir?

Fahreddin Paşa kimdir? Fahreddin Türkkan 1868, Rusçuk'da doğdu. 93 Harbi'nden sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Mekteb-i Harbiye'yi birincilikle bitirdi. Erkan-ı Harbiye Mektebi'ni bitirdikten sonra 1891 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle göreve başladı. [caption id="a..
Türklerde At Kültürü-2 » Türklerde At Kültürü-2

Tarih sahnesine at sırtında giren Türkler, bu asil hayvanı her zaman değerli bir varlık ve can yoldaşı bilmiştir. Tarih, Orta Asya bozkırlarında vahşi sürüler halinde bulduğu bu soylu hayvanı evcilleştiren ve ona ilk gönül verenlerin Türkler olduğunu yazar. Türkler Orta Asya..
Sadettin Köpek ve Gıyaseddin Keyhüsrev » Sadettin Köpek ve Gıyaseddin Keyhüsrev

Alâeddin Keykubâd, o dönemde dünyayı alt-üst eden ve hiçbir devlet tarafından karşı konulamayan Moğol kudreti karşısında Moğol Kağanı Ögedey (Oktay) Han tarafından kendi cihan hâkimiyetlerini tanıması şartı ile tahtının başında kalabileceği şartını kabul etmiş, böyl..
Bilecik'in Fethi ve Yarhisar Kalesi » Bilecik'in Fethi ve Yarhisar Kalesi

Bilecik'in Zapt Edilmesi Osman Gazinin günden güne kuvvetlenmesini ve genişleme hareketini dikkatle takip eden Rum Tekfurları Osman Gaziyi hile ile öldürmeyi planladılar. Aralarında birlik kurdular. Harmankaya hakimi Köse Mihail’ide aralarına almak istediler. Yaptıkları plana göre..
Osman Bey Dönemi » Osman Bey Dönemi

Kayılarda Osman Bey Dönemi Osman Bey, Ertuğrul Gazinin en küçük oğlu olup babasının hastalandığı son günlerinde onun yerine vekalet etmiş ve liderlik kabiliyetini ispatlamıştı. Ertuğrul Beyin ölümü üzerine emri altındaki kayılar ve diğer aşiretler Osman Gaziyi aşiret reis..
Ertuğrul Gazinin Babası Meselesi » Ertuğrul Gazinin Babası Meselesi

Ertuğrul Beyin Babası Kimdir? Osmanlı hanedanına ait meçhul noktalardan biri Ertuğrul Beyin babası meselesdir. Elimizde kuruluş devrine ait eski vakayinameler bulunmadığından uzun zamandan beri yapılan tetkikler henüz kesin bir netice vermemiştir. Bazı Tarihçiler Ertuğrul Beyin bab..
Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi » Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devletinin Kuruluşu XIII. yy Anadolusu’nun siyasi çehresini şekillendiren Anadolu Türk Beyliklerinden en önemlisi Osmanlı Beyliğidir. Bu Türk beyliğinin Oğuzların sağ kolunu meydana getiren Gün Han boyuna bağlı kayılardan olduğu yapılan araştırmalar ile sabitleştiril..
Kayı Alpi Kara Mürsel ve Diğerleri » Kayı Alpi Kara Mürsel ve Diğerleri

Kayı Boyu Alplerinden Kara Mürsel Kaynaklarda Orhan Bey zamanında sahnede görülür. Muhtemelen İzmit'in fethinde bulunmuştur. Orhan Bey İzmit'i büyük oğlu Süleyman Paşa'nın idaresine verdiğinde çevre illere de tayinler yapmıştı. Bu husus Aşıkpaşazade de; Kara Mürsel denilen b..
Akça Koca Kimdir - Kayı Alpi » Akça Koca Kimdir - Kayı Alpi

Kayı Boyu Alplerinden Akça Koca Ertuğrul ve Osman Gazi'nin en sadık ve namdar silah arkadaşlarındandır. Nitekim Osman Gazi'nin İnegöl beyi ile ilk çarpışmasından önce, danıştığı beyler arasında ve ardından vuku bulan muharebede o da vardır. Bu tarihten Orhan Gazi'nin babasın..
Kayı Alpi Abdurrahman Gazi » Kayı Alpi Abdurrahman Gazi

Kayı Boyu Alplerinden Abdurrahman Gazi Osmanlı Devletinin kuruluşunda büyük hizmetleri geçen mücahit kumandanlardandır. Osman Gazi'nin sadık silah arkadaşlarından olup fetihlerde yardımcılarından biriydi. Osman Gazi 1317 yılından itibaren kenara çekildikten sonra Abdurrahman Gazi'y..
Kayı Alpi Gazi Mihal » Kayı Alpi Gazi Mihal

Kayı Boyu Alplerinden Gazi Mihal Osman Gazi'nin silah arkadaşı ve vefakar dostu. Bizans İmparatorluğu'nun hudut kalelerinden Bilecik vilayetinin doğusunda yer olan Harmankaya ve havalisinin beyi idi. Osman Gazi'nin Eskişehir beyi ile yaptığı bir muharebede karşı tarafta bulunan Köse..
Kayı Alpi Konur Alp » Kayı Alpi Konur Alp

Kayı Boyu Alplerinden Konur Alp Osman Gazi'nin en meşhur silah arkadaşlarındandır. Muhtemelen başlangıçtan itibaren bütün savaşlarında bulunmuş olmalıdır. Ancak ismi ilk kez Orhan Gazi ile birlikte katıldığı Akyazı ve Kocaeli üzerine düzenlenen seferde geçer. Osman Gazi artı..
Kayı Alpi Samsa Çavuş » Kayı Alpi Samsa Çavuş

Kayı Boyu Alplerinden Samsa Alp (Samsa Çavuş) Ertuğrul ve Osman Gazi'nin sadık dost ve silah arkadaşlarındandır. Osmanlı devletinde Çavuş ünvanını kullanan ilk kişidir. Samsa Çavuş'un Ertuğrul Gazi ile birlikte kendisine bağlı aşiret ve obalarla Söğüt'e geldiği rivayet o..
Kayı Alpi Kara Ali » Kayı Alpi Kara Ali

Kayı Boyu Alplerinden Kara Ali Aygud Alp'in oğludur. Osman Gazi'nin ilk fetihlerinden itibaren başarıları ile adından sıkça bahsedilen komutanlardan biridir. 1308'de Osman Bey'in emriyle Ulubat civarında Kite tekfuruna bağlı memleketlerden Galios/Alyos adasını zaptetmekle görevlend..
Kayı Alpi Aygud Alp » Kayı Alpi Aygud Alp

Kayı Boyu Alplerinden Aygud Alp İlk fetihlerden itibaren Osman Gazi'nin yanında yer alan namlı yiğitlerden biridir. Nitekim Osman Bey 701/1301-1302'de hükmü altında bulunan beldeleri silah arkadaşlarına dirlik olarak verirken Aygud Alp'e de İnönü kalesini vermiştir. [caption id="a..
Kayı Alpi Saltuk Alp » Kayı Alpi Saltuk Alp

Kayı Boyu Alplerinden Saltuk Alp Osman Gazi'nin sadık silah arkadaşları arasındadır. Tarihlerde ismine fazla rastlanmaz. Muhtemelen devamlı Osman Gazi'nin yanında bulunmuş olmalıdır. [caption id="attachment_3618" align="aligncenter" width="300"] Kayılar Bayrağı[/caption] Osman G..
Kayı Alpi Turgud Alp » Kayı Alpi Turgud Alp

Kayı Boyu Alplerinden Turgud Alp Osman Gazi'nin en yakın silah arkadaşlarından biri idi. Osman Gazi Bilecik'in fethi ile meşgul olurken onu İnegöl'ü zaptetmek üzere görevlendirmişti. Turgud Alp süratle gelerek şehri kuşattı. Az sonra Bilecik ve Yarhisar'ı zapteden Osman Gazi de gel..
Kayılar Tarihi - Oğuz Boyu » Kayılar Tarihi - Oğuz Boyu

Sürmeli Çukurunda Kayılar Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi ve ataları, Oğuzlar'ın Kayı Boyu'ndan bir kabileye mensup idiler. Osmanlı kaynakları, Osmanlı Devleti'ni kuran Kayılar'ın, Aras Nehri'nin orta havzasında yer alan Sürmeli - Çukuru ve çevresinde bir süre yaşadıkların..
Alamut Kalesi Hakkında Bilinmeyenler » Alamut Kalesi Hakkında Bilinmeyenler

Alamut'un Hançerleri Gizliliği ön planda tutan Hasan Sabbah, kendi davası uğruna otuz altı yıl Alamut’ta yaşamış ve rivayetlere göre kaleden hiç çıkmamıştır. Hatta odasından bile çok nadir çıkmış, bütün dünya işlerinden kendini soyutlamıştır. Yaşamını Bâtıni lid..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22