Türk Tarihi

İlk Spor Kulüpleri » İlk Spor Kulüpleri

Osmanlı Devleti’nde ilk spor kulübü, Sultan Abdülaziz Döneminde deniz kuvvetlerinde görevli emekli İngiliz Amirali Hobart Paşa tarafından The Imperid Yachting and Boating Club (Dı İmperit Yaçting End Boting Klap) adıyla kurulmuş olan su sporları kulübü olmasına rağmen halk aras..
Selim Sırrı Tarcan » Selim Sırrı Tarcan

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesinin kurucusu olan Tarcan, aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesinin ilk temsilcisidir. 1874 yılında doğan Tarcan, Galatasaray Lisesinde öğrenim görürken jimnastik sporuyla tanıştı. Jimnastiğin yanısıra halter ve eskrim sporlarıyla da ilgilenen ..
Okullarımızda Beden Eğitimi ve Spor » Okullarımızda Beden Eğitimi ve Spor

Okullardaki ders programlarına beden eğitimi (jimnastik) konulması ve uygulaması Sultan Abdülaziz Döneminde olmuştur. Bu dönemde sporla ilgili yabancı eserler tercüme edilmiştir. Galatasaray Sultanisinde (Galatasaray Lisesi) beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Fransız Curel’..
Yaya Koşusu » Yaya Koşusu

Osmanlılarda yaya koşuları, genellikle düğünlerde veya sadrazam tarafından padişah ve elçilere verilen ziyafetlerde yapılırdı. Belli kurallara bağlı kalmadan yapılan koşu yarışlarında, koşulacak mesafe belirlenir ve büyük, küçük dileyen herkes istediği kıyafetle katılabil..
Top Oyunu » Top Oyunu

Osmanlıların “Alay Topu Oyunu” da dedikleri top oyunu ayakla değil elle oynanırdı. Oyun, içine kar keçesi doldurulmuş yuvarlak ve el ile tutulabilecek büyüklükte toplarla oynanırdı. “Alay” adı verilen takımlar karşılıklı iki çizgi üzerinde durur, başlama işareti ile to..
Tomak Oyunu » Tomak Oyunu

Tomak oyunu Osmanlı Devleti’nin son iki yüz yılında oynanan saray oyunlarından biridir. Sultan I.Mahmut’tan Sultan II. Mahmut’a kadarki Osmanlı padişahlarının bu oyundan çok hoşlandıkları bilinmektedir. Enderunu Hümayunda oynanan tomak oyunu Yeniçeri Ocağının da idman program..
Labut Atma Oyunu » Labut Atma Oyunu

Labut, 85–90 santimetre boyunda ve 4–5 santimetre kalınlığında kabuğu soyulmuş kuru meşe değneğidir. Uzağa ve yükseğe atılabilmesi, yaş ağaçlara saplanabilmesi için de uç kısmı altı köşeli olarak sivriltilmiştir. Bu şekilde büyük bir kaleme benzediğinden “kalemli”..
Gürz Kaldırma » Gürz Kaldırma

Gürz, düşmanı yaralamak veya zırhını parçalamak amacıyla yakın çatışmada kullanılan, üzerinde boğumlar olan, bir ucu öbürünen çok daha kalın bir silahtır. Demir bakır veya bronzdan yapılır. Osmanlılarda savaş aracı olarak kullanılan gürz, savaş harici zamanlarda idman ..
Tüfenk Atıcılığı » Tüfenk Atıcılığı

Ateşli silahların etkisini anlayan Yıldırım Beyazıt ve ondan sonraki Osmanlı padişahları askerin tüfenk eğitimine önem vermişlerdir. Sultan II. Mahmut Döneminde usta tüfenk atıcıları yetişmiştir. Sultan III. Ahmet zamanında tüfenk atışları en üst düzeye ulaşmıştır. Os..
Osmanlı Döneminde Cirit » Osmanlı Döneminde Cirit

Cirit, kabuğu soyulmuş hurma ya da iyi cins sert ağaç dalından yapılır. Boyları 1–1,5 metre arasında olurdu. Cirit ağacı, budaksız, uçları ise ovaldi. Atıldığı zaman rüzgârın etkisiyle yön değiştirmemesi için biraz ağır olurdu. Cirit atlı ve yaya olmak üzere iki türl..
Osmanlı Döneminde Cündilik » Osmanlı Döneminde Cündilik

Osmanlılarda atlı askerlere “sipahi” denirdi. Hünerli biniciler içinse “cündi” sözcüğü kullanılırdı. Osmanlı sarayında cündi adıyla bilinen bir bölüm bulunmuyordu. Cündi yalnız sıfat olarak iyi ve hünerli binicileri tanımlıyordu. Enderunda spor yapmak zorunlu olmayıp..
Ok Atıcılığı » Ok Atıcılığı

Ok atıcılığı, Osmanlı Döneminde tarihinin en üst düzeyine ulaşmıştır. Okçuluğun Osmanlılarda üst düzeye ulaşmasında Türk milletinin yaşantısı, millî kültürüne bağlılığı ve inançları etkili olmuştur. İslam dininde ok ve okçuluğun önemli bir yerinin olması kema..
Osmanlı Döneminde Avcılık » Osmanlı Döneminde Avcılık

Osmanlı padişahları avcılığı çok sevip önem verdiklerinden devlet himayesine aldıkları sporlardan birisi de avcılık olmuştur. Osmanlılarda, kendilerinden önce yaşamış Türk devletleri gibi avcılığı savaşa hazırlanmanın bir eğitim yöntemi olarak kullanılırdı. Ayrıca av..
Osmanlı Döneminde Güreş Sporu » Osmanlı Döneminde Güreş Sporu

Osmanlılarda güreş, eski Türklerin uygulamalarının bir uzantısıdır. Eski Türklerde olduğu gibi Osmanlılar da güreş ve güreşçiye çok önem vermiş, güreşin gelişmesi için her türlü desteği vererek günümüzde ata sporu olarak bilinmesini sağlamışlardır. Bölgelere göre ..
Osmanlı Kuruluş Yıllarında Spor Faaliyetleri » Osmanlı Kuruluş Yıllarında Spor Faaliyetleri

Osmanlı İmparatorluğu’nu kuran Türkler, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır. Kayı kelimesi sağlam, güç ve kuvvet anlamına gelir. Anadolu’ya ilk gelen Türk boylarından olan Kayılar sembol olarak ok ve yayı kullanmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun temelleri Kayı bo..
Orta Çağ İslam Devletlerinde Spor ve Türklerin Etkileri » Orta Çağ İslam Devletlerinde Spor ve Türklerin Etkileri

Türk kavimleri doğuya, batıya ve güneye yayıldıkları zaman, diğer kültür çevreleri ile temasa geçerek yer yer kendilerine özel karakterde medeniyetler geliştirip bu medeniyetler üzerinde beden kültürü ve spor araç gereçleri de dâhil olmak üzere derin izler bırakmışlardır. B..
Harzemşahlarda Spor » Harzemşahlarda Spor

Harzem Türklerinden İbn-i Sina [(tam adı Ebu Ali el-Hüseyin İbni Abdullah İbn-i Sina el-Belhi, (980–1037)] yazdığı “El-Kanun Fi’t-Tıb“ (Tıbbın Kanunları) adlı eserinde vücut sağlığı, vücudun korunması ve sağlamlığı hakkında bilgi ve öğüt vermektedir. Kitabında v..
Horasan Türklerinde Spor » Horasan Türklerinde Spor

Bazı kaynaklarda Horasan Türkleri kendi meziyet ve kahramanlıklarını anlatırken “Biz; keçe, zırh, üzengi gibi savaş araç gereçleri yaparız. Bizim küçükken çevgen topu oynamak, atlara sıçrayarak binmek; yere çömeltilmiş canlı hedeflere, havadaki hedeflere, avının üzerine p..
Kazak Bayramlarında Spor » Kazak Bayramlarında Spor

Kazaklar, küçük yaştan itibaren ata binmiş, çok sayıda at beslemiş, binicilikte ustalaşmışlardır. Kazakların Kazılık adı verilen atları “hiç yorulmaz” olarak bilinmekteydi. Bunda Kazak atlarının sürüler hâlinde serbest olarak yaşaması ve binicilerinin ustalığının bü..
Kırgız Dinî Törenlerinde Spor » Kırgız Dinî Törenlerinde Spor

Günümüze kadar varlıklarını sürdüren Kırgızlar, bilinen en eski Türk kavimlerinden biridir. Kırgızlar, diğer Türk kavimlerinde olduğu gibi ata çok önem vermişlerdir. Bundan 3000 – 4000 yıl önce at ve deve yarışları yaptıkları, eğitilmiş aslanları dövüştürdükleri v..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22