Türk Tarihi

Türk Adının Anlamı » Türk Adının Anlamı

Türk adının hangi anlama geldiği konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eserinde “olgunluk çağı”, eski Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır. ..
Cumhuriyet Dönemi Sektörel Gelişmeler » Cumhuriyet Dönemi Sektörel Gelişmeler

Ülkemizi kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk milliyetçi kadrosu ile beraber halkının gerçek refahının, ancak ekonomik büyüme ile olabileceğini savunuyordu. Kurtuluş savaşının üzerinden çok geçmemişti ki 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi toplandı ve bu ..
Mustafa Kemal’in Sporla İlgili Aldığı Kararlar » Mustafa Kemal’in Sporla İlgili Aldığı Kararlar

Büyük Atatürk’ün ölümünü takip eden günlerde, o zamanlar yalnız Avrupa’nın değil, dünyanın en ünlü günlük spor gazetesi olan ve Fransa da yayınlanan “L’Auto”, yayımladığı bir makalede “Atatürk’ün spora verdiği büyük önemi uzun uzun överken şunları da yaz..
Mustafa Kemal’in Spor Kulüpleriyle İlgisi » Mustafa Kemal’in Spor Kulüpleriyle İlgisi

Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşlarından sonra atandığı yeni görev yeri olan Filistin Cephesi’ne gitmeden önce İstanbul’da kaldığı günlerde yakın arkadaşı olan Sabri Bey’le birlikte Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaret etmiştir. Ziyareti sırasında Fenerbahçeliler için ..
Mustafa Kemal ve Genç Dernekleri » Mustafa Kemal ve Genç Dernekleri

Atatürk, izcilik konusu üzerinde de önemle durmuş ve Türk izciliğine de okul içi izcilik faaliyetleriyle olumlu bir yön vermişti. Daha miralaylığı sırasında resmî görevi itibarıyla başlayan bu ilgi ömür boyu sürmüş ve hiçbir zaman eksilmemişti. Yurtta izciliğin amaçların..
Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) » Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK)

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) ülkemizi uluslararası olimpik müsabaka ve oyunlarda temsil eden ve aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK)’nin üyesi olan bir spor teşkilatıdır.  ..
Spor Dernekleri » Spor Dernekleri

Ülkemizde sporun gelişmesi ve yaygınlaşmasına ve tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla farklı tarihlerde sporla ilgili dernekler kurulmuştur. Bu derneklerden bazıları şunlardır: Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği (TSYD) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) T..
Türkiye Amatör Sporları Konfederasyonu » Türkiye Amatör Sporları Konfederasyonu

Türkiye amatör sporları konfederasyonu 29 Ekim 1980 tarihinde Ankara, Bursa, Trabzon ve Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarının katılımları ile kurulmuştur. Konfederasyonun kuruluş amacı, spor kulüpleri, yöneticileri ve sporcuları arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ..
Gençlik Spor Vakfı » Gençlik Spor Vakfı

İlk olarak 1983 yılında Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Sporcular Yardımlaşma Sandığı adı altında kurulmuştur. Daha sonra 930 sayılı Kanun’a uygun olarak Ankara 27. Noterliğinde düzenlenen 04.09.1990 tarih ve 27503 yevmiye nolu senede istinaden, Ankara 20. As..
Spor Kulüpleri » Spor Kulüpleri

Spor kulüpleri, spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescilini yaptıran derneklerdir. Derneklerden başvurmaları hâlinde spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençl..
Spor Federasyonları » Spor Federasyonları

Spor federasyonları bir ya da birden fazla spor dalında faaliyetlerin sevk ve idaresini yürütmek amacıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş kuruluşlardır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, federasyonların yürüttükleri hizmetleri ve sonuçlarını denetl..
Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü » Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Sporcuların lisans işlemleri, spor kulüplerinin tescil işleri, il temsilciliklerinin sekreteryası, il içi ve dışı faaliyet programlarının düzenlenmesi ve takibi, okul ve kulüp faaliyetleri ile ilgili organizasyonların düzenlenmesini sağlar. Ayrıca il müdürlüğü bünyesinde göre..
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü » Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Gençlik merkezleri, il müdürlüklerine bağlı olarak gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan ve..
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dönemi » Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dönemi

Sporun, ülke genelinde değişen ve gelişen şartlara uyum sağlamasını temin maksadıyla 1986 yılında 3289 sayılı Kanun’la Türkiye’de spor hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinden sorumlu tutulan ve devletin resmî spor teşekkülü Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yetki, gö..
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü » Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

29 Haziran 1938 günü TBMM’de kabul edilen 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu ile spor, resmen devlet korumasına alındı. O döneminde şartlarına göre son derece çağdaş bir yaklaşımla hazırlanan kanun ile sporun ülke geneline yayılması amaçlanarak genel müdürlüğe de eski bir ..
Türk Spor Kurumuna Geçiş » Türk Spor Kurumuna Geçiş

1923 yılından itibaren bağımsız bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdüren Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı 1936 yılı nisan ayında yapılan son genel kurulun ardından Türk Spor Kurumu adını almıştır. Merkezi Ankara olan Türk Spor Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisine bağlı yarı ..
Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı (TİCİ) » Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı (TİCİ)

Ülkemizdeki ilk spor teşkilatı Türkiye İdman Cemiyeti İttifakıdır. İstanbul’da faaliyette bulunan ve aralarında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüp yöneticilerinin de bulunduğu on üç kulüp yöneticisi Türk sporunu belli bir düzene koyabilmek amacıyla 26 Haziran 1920’d..
Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Sporun Gelişimi » Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Sporun Gelişimi

Cumhuriyet Döneminden önce ülkemizde spor özel teşebbüsler aracılığıyla yapılmaktaydı. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul’da birkaç spor kulübünün kendi aralarında yaptıkları ve ara sıra Avrupa’dan getirttikleri ekiplerle futbol maçları yapmaları şeklinde faaliyetle..
Futbol Oynayan İlk Türk » Futbol Oynayan İlk Türk

Futbol oynayan ilk Türk, Fuat Hüsnü Kayacan’dır. İngilizler tarafından kurulan Moda Futbol Kulübünde futbol oynayan Fuat Hüsnü Bey, o dönem Türklerin futbol oynaması yasak olduğundan “Bobi” takma adıyla oynamıştır...
Olimpiyatlarda Osmanlı Sporcuları » Olimpiyatlarda Osmanlı Sporcuları

1896 Atina,1900 Paris ve 1904 Saint Louis’te yapılan olimpiyatlara Osmanlı Devleti’nden sporcu katılmamıştır. 1906’da Yunanistan tarafından düzenlenen ara olimpiyat oyunlarına İstanbul, İzmir ve Selanik’ten 1 Ermeni, 10 İngiliz, 18 Rum, 1 Musevi olmak üzere toplam 30 sporcu Osma..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22