Category: Türk Spor Tarihi

Çöğen – Çevgen Oyunu

Çöğen – Çevgen Oyunu

Çöğen – çevgen Türklerin Orta Asya’da icad ettiği, atla oynanan millî bir oyundur. “çevgen”in sözlükteki karşılığı “ucu eğri değnek” tir. Kaşgarlı Mahmut Divânü Lügati’t -Türk adlı eserinde Türklerin bu oyuna çöğen dediklerini yazmıştır. Çöğen...

Osmanlı Döneminde Güreş Sporu

Osmanlı Döneminde Güreş Sporu

Osmanlılarda güreş, eski Türklerin uygulamalarının bir uzantısıdır. Eski Türklerde olduğu gibi Osmanlılar da güreş ve güreşçiye çok önem vermiş, güreşin gelişmesi için her türlü desteği vererek günümüzde ata sporu olarak bilinmesini sağlamışlardır. Bölgelere göre...

Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Sporun Gelişimi

Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Sporun Gelişimi

Cumhuriyet Döneminden önce ülkemizde spor özel teşebbüsler aracılığıyla yapılmaktaydı. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul’da birkaç spor kulübünün kendi aralarında yaptıkları ve ara sıra Avrupa’dan getirttikleri ekiplerle futbol maçları yapmaları şeklinde faaliyetler yapılmıştır. Futbolla beraber güreş,...

Cirit Oyunu

Cirit Oyunu

Cirit takımlar hâlinde at üzerinde oynanan eski bir savaş oyunudur. Bugün Anadolu’nun birçok yerinde oynanan atlı cirit oyunu, eski Türklerin çok sevdiği bir binicilik oyunuydu. Cesaret, algılama sürati, refleks ve denge gibi özellikleri bünyesinde...

Osmanlı Döneminde Avcılık

Osmanlı Döneminde Avcılık

Osmanlı padişahları avcılığı çok sevip önem verdiklerinden devlet himayesine aldıkları sporlardan birisi de avcılık olmuştur. Osmanlılarda, kendilerinden önce yaşamış Türk devletleri gibi avcılığı savaşa hazırlanmanın bir eğitim yöntemi olarak kullanılırdı. Ayrıca av sırasında halk...

Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı (TİCİ)

Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı (TİCİ)

Ülkemizdeki ilk spor teşkilatı Türkiye İdman Cemiyeti İttifakıdır. İstanbul’da faaliyette bulunan ve aralarında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüp yöneticilerinin de bulunduğu on üç kulüp yöneticisi Türk sporunu belli bir düzene koyabilmek amacıyla 26 Haziran...