Category: Türk Spor Tarihi

Osmanlı Devleti Dönemi’nde Sporun Sosyal Hayata Etkileri

Osmanlı Devleti Dönemi’nde Sporun Sosyal Hayata Etkileri

Hz. Muhammed’in; atıcılık, yüzme, güreş ve koşu gibi sporları öğrenmeyi ve öğretmeyi emretmesi, bunları ibadetten sayması, kuvvetli Müslüman’ın zayıf Müslüman’dan hayırlı olduğunu bildirmesi, padişahların spora özel ilgi duymalarını ve halkı spor yapmaya teşvik etmelerini...

Osmanlı Devleti’nde Sporun Toplumsal Hayattaki Yeri

Osmanlı Devleti’nde Sporun Toplumsal Hayattaki Yeri

Osmanlı Devleti’nde spor, devlet erkanı tarafından desteklenmiştir. Yöneticiler tarafından desteklenen bu sporlar arasında; güreş, koşu, cirit, avcılık, atıcılık, okçuluk (kemankeşlik), binicilik (cündilik), kılıç kullanma, ağırlık kaldırma, gürz ve topuz kullanma gibi savaş öncesi idmanı...

İlk Türk Devletlerinde Spor Faaliyetleri

İlk Türk Devletlerinde Spor Faaliyetleri

İlk Türk devletleri iklim şartlarının çok zor olduğu bölgelerde kurulmuş; kuruldukları coğrafyanın çetin iklim şartları, onların spor anlayışlarını da şekillendirmiştir. Doğa şartlarıyla mücadele ederek yaşamak zorunda olmaları; Türklerin zinde kalmalarını sağlamakla kalmamış, onların beden...

Hunlarda Spor

Hunlarda Spor

Tarihte bilinen ilk Türk devleti olan Hunlar’ın ilk dönemleri hakkında yeterince bilgi bulunmamakla birlikte MÖ III. yüzyılın sonlarında çok büyük bir güç olarak hüküm sürdükleri bilinmektedir. Öyle ki Çin Seddi’nin Çinliler tarafından Hun Türklerinin...

Selçuklularda Spor

Selçuklularda Spor

Eski Türkler olarak adlandırılan devletlerden Selçuklular Dönemine geçiş sürecinde Türklerin beden faaliyetlerine büyük önem verdikleri görülmektedir. Büyük Selçuklu Devleti Döneminde Türkler, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde beden eğitimi ve sporla ilgili çeşitli tesis ve örgütler kurmuşlardır....

Top Oyunu

Top Oyunu

Osmanlıların “Alay Topu Oyunu” da dedikleri top oyunu ayakla değil elle oynanırdı. Oyun, içine kar keçesi doldurulmuş yuvarlak ve el ile tutulabilecek büyüklükte toplarla oynanırdı. “Alay” adı verilen takımlar karşılıklı iki çizgi üzerinde durur,...