Category: Türk Spor Tarihi

Güreş Sporu

Güreş Sporu

Türklerin en eski sporlarından biridir. Güreş sözcüğünün kökeni, Özbek ve Başkurt Türklerinin “kures“ sözcüğüne dayanmaktadır. Zorlu doğa koşulları ile mücadele eden ilk insanların çoğunda olduğu gibi Türklerde de güreş, adeta günlük hayatın bir parçası...

Tüfenk Atıcılığı

Tüfenk Atıcılığı

Ateşli silahların etkisini anlayan Yıldırım Beyazıt ve ondan sonraki Osmanlı padişahları askerin tüfenk eğitimine önem vermişlerdir. Sultan II. Mahmut Döneminde usta tüfenk atıcıları yetişmiştir. Sultan III. Ahmet zamanında tüfenk atışları en üst düzeye ulaşmıştır....

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Gençlik merkezleri, il müdürlüklerine bağlı olarak gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan...

Kayak Sporu

Kayak Sporu

Eski Türklerin yaşadıkları Çin’in kuzey ve kuzeybatısının dağlık ve ormanlık alanlarla kaplı olması, kışın erken başlaması ve uzun sürmesi nedeniyle burada yaşayan insanlar, bu zor doğa koşullarına ayak uydurmak ve yaşamlarını ona göre düzenlemek...

Gürz Kaldırma

Gürz Kaldırma

Gürz, düşmanı yaralamak veya zırhını parçalamak amacıyla yakın çatışmada kullanılan, üzerinde boğumlar olan, bir ucu öbürünen çok daha kalın bir silahtır. Demir bakır veya bronzdan yapılır. Osmanlılarda savaş aracı olarak kullanılan gürz, savaş harici...

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Sporcuların lisans işlemleri, spor kulüplerinin tescil işleri, il temsilciliklerinin sekreteryası, il içi ve dışı faaliyet programlarının düzenlenmesi ve takibi, okul ve kulüp faaliyetleri ile ilgili organizasyonların düzenlenmesini sağlar. Ayrıca il müdürlüğü bünyesinde görev alan...