Category: Türk Şahsiyetleri

Yirmisekiz Mehmet Çelebi

Yirmisekiz Mehmet Çelebi Kimdir?

YİRMİSEKİZ Mehmet Çelebi, fevkalade elçi olarak Türkiye’nin siyasî ve toplum hayatında ünlü bir kişi olduğu kadar, Fransa’da da şöhret kazanmış bir diplomattı. Bazı kitaplarda, onun ilk elçimiz gibi tanıtılması yanlıştır. Oysa ki, Yirmisekiz Mehmet...

Sahip Ata Fahreddin Ali Kimdir?

Sahip Ata Fahreddin Ali; Türkiye Selçuklu Devleti’nde farklı görevlerde bulunmuş bu kıymetli devlet adamının nerede ve hangi tarihte doğduğu, babası ile büyük babasının ne işlerle meşgul olduğu, hususunda elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Sâhip...

Sahip Şemseddin Cüveyni Kimdir?

Sahip Şemseddin Cüveyni, İsfahanlı Bahaüddin-i Cüveyni’nin oğludur. Biraderi Alaüddin Ata Melik ise Argun Han’ın kâtipliğini yapıp, Hulâğû Han’ın hizmetinde bulunmuş ve Bağdat valiliği yapmış önemli biantaluyar devlet adamıdır. Şemseddin Cüveyni’nin Moğollara bağlı onların güvenini...

Emir Caca Bey Kimdir?

Bahaeddin Caca oğlu Nureddin Cibril’in Ceceli adıyla tanınan ve İlhanlı soyuna mensup olduğu düşünülen bir aşiret beyinin oğlu olarak 1240 yılında doğduğu sanılmaktadır. Pervâne Muîneddin Süleyman’ın siyaset sahnesinde ön plana çıkmasından önce Caca Bey...

Celâleddin Karatay Kimdir?

Türkiye Selçuklu Devletinin en parlak dönemini idrak eden Celâleddin Karatay, sultan I. Alâeddin Keykubâd’ın ölümünden sonra, devletin içte ve dışta yaşanan olaylar karşısında gerçekleşen sarsıntıları yatıştırmak ve önlemek suretiyle ön plana çıkmış önemli bir...