Category: Türk Eğitim Tarihi

Türklerin İslamiyet’e Geçiş Süreci

Türklerin İslamiyet’e Geçiş Süreci

Aşağıdaki şemada ilk Türk devletleri dönemindeki yaygın dinî inanışlar verilmiştir. Bu dinlerin benimsenmesinde hükümdarların, ülkelerin coğrafi konumlarının ve komşu ülkelerle kültür etkileşiminin büyük etkisi vardır. İslamiyet’in Türkler arasında kabulü VIII. yy.da başlamış, Oğuzların kitleler...

Süleymaniye Medreseleri

Süleymaniye Medreseleri

Sahn-ı Seman Medreselerinden sonra kurulan en önemli eğitim ve bilim kurumu, Süleymaniye Medreseleriydi. Bu kurum, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Süleymaniye Külliyesi içinde yedi medrese olarak yaptırıldı. Süleymaniye Medreseleri ile Osmanlı, örgün eğitimin doruğuna ulaştı....

Millî Eğitimle İlgili Hazırlık Çalışmaları

Millî Eğitimle İlgili Hazırlık Çalışmaları

3 Mayıs 1920: Maarif Vekâleti (Eğitim Bakanlığı) kuruldu. Böylece eğitim işleri, İstanbul Hükûmeti ve TBMM Hükûmeti tarafından iki ayrı merkezden yürütülmeye başlandı. 25 Mart 1921: Telif ve Tercüme Heyeti kuruldu. Telif ve Tercüme Heyeti,...

Yetiştirilmek İstenen İdeal İnsan Tipi

Yetiştirilmek İstenen İdeal İnsan Tipi

Türk destanlarında ideal insan tipi önce Oğuz Kağan’la özdeşleşen alp tipidir. İslamiyet’in kabulünden sonra ideal insan tipi olarak veli ve gazi ortaya çıkmıştır. Eski savaşçı, cihangir alp tipinin özellikleri ile veli ve gazi tiplerinin...

Medreselerde Okutulan Dersler

Medreselerde Okutulan Dersler

Ulum-ı Aliye (Yüksek İslami Bilimler) Fıkıh Kur’an Tefsir Hadis Kelam Ulum-ı Akliye (Müspet Bilimler) Felsefe Matematik Astronomi Hendese Hesap Tarih Ulum-ı Aliyye (Alet Bilimleri) Mantık Maani Belagat İnşa

Maarif (Eğitim) Kongresi 15-21 Temmuz 1921

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’nın en yoğun olduğu günlerde, bir yandan bağımsızlık mücadelesinin liderliğini yaparken bir yandan da eğitim alanındaki çalışmalarına başlamıştır. Türk eğitim sisteminin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde, söz konusu çalışmaların ürünü olan Maarif...