Category: Türk Eğitim Tarihi

İlk Türk Devletlerinde Eğitimi Etkileyen Dış Etkenler

İlk Türk Devletlerinde Eğitimi Etkileyen Dış Etkenler

Türk çocuklarının eğitiminde, Türklere esir düşmüş yabancı memurlardan yararlanılması (serbest bırakılmak şartıyla) Çinceden yapılan çeviriler Tüccarlar vasıtasıyla meydana gelen kültür aktarımı Türk beyleriyle evlenen Çinli prenseslerin getirdiği, Çin kültür ve eğitimine ait fikirler Çeşitli...

Sıbyan Mektepleri

Sıbyan Mektepleri

• Bu okullara mahalle mektebi ya da taş mektep denirdi. • Kur’an’ı yüzünden ve ezberden okuma, temel matematik öğretilirdi. Sonraki dönemlerde yazı eğitimi de verilmiştir. • Beş, altı yaşlarındaki kız ve erkek çocukları bu...

II. Meşrutiyet Döneminde İlk, Orta ve Yükseköğretimdeki Gelişmeler

II. Meşrutiyet Döneminde İlk, Orta ve Yükseköğretimdeki Gelişmeler

Okul Öncesi Eğitim • İlk anaokulu öğretmenleri, gayrimüslim kadınlardır. 1915’te Darülmuallimat’a bağlı olarak açılan Ana Muallime Mektebinde Müslüman-Türk anaokulu öğretmenleri yetiştirilmeye başlanmıştır. • Bu okullara 4-5 yaş grubu öğrenciler alınmıştır. • Dinî ve millî...

İslamiyet’ten Önceki Türklerde Yetiştirilmek İstenen İdeal İnsan Tipi

İslamiyet’ten Önceki Türklerde Yetiştirilmek İstenen İdeal İnsan Tipi

Hun tarihi ile arasındaki büyük yakınlıktan MÖ II. yüzyılda doğduğu anlaşılan Hun-Oğuz Destanı, MS XIII. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Asırlar boyunca canlılığından bir şey kaybetmeden yaşaması, bu destanın Türk ulusunca ne derece benimsendiğini göstermektedir. Destanın...

Osmanlı Medreseleri

Osmanlı Medreseleri

Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren eğitim ve bilime büyük önem vermiştir. Bu uygun ortamda, daha önceki Türk devletlerinden örnek alınan medreseler, Osmanlılarda da gelişerek varlığını sürdürmüştür. Osmanlı Devleti’nde ilk medrese Orhan Gazi tarafından İznik’te Orhaniye...

Usul-i Cedit (Eğitimde Yenileşme Akımı)

Usul-i Cedit (Eğitimde Yenileşme Akımı)

İlkokullar ile medreseler birbirinden ayrılacaktı. Önceleri mahalle imamlarının eğitim verdiği ilkokulların kendilerine özgü öğretmenleri olacaktı. Öğretmenler sadece hediye değil aylık (maaş) da alacaktı. Okuma yazma öğretiminde heceleme yerine harf ezberine dayalı yöntemler kullanılacaktı. Yazmaya...