Category: Türk Eğitim Tarihi

Karahanlılarda Eğitim

Karahanlılarda Eğitim

840 yılında Orhun bölgesindeki Uygurların tarih sahnesinden çekilmesiyle temelleri atılan Karahanlı Devleti, XI. yy. ortalarında Doğu Karahanlı Devleti ve Batı Karahanlı Devleti olarak ikiye ayrılmış; XIII. yy.da da Karahanlıların hâkimiyeti sona ermiştir. İslamiyet’i kabul...

Medreselerin Bozulması

Medreselerin Bozulması

Osmanlı Devleti, XVI. yüzyıldan sonra siyasi, askerî ve ekonomik alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da yavaş yavaş gerilemeye başladı. Eğitim alanındaki gerileme, medreseleri de olumsuz etkiledi. Medreselerdeki bozulmanın başlıca nedenleri olarak şunlar sayılabilir: Yetersiz...

I. Heyet-i İlmiye

I. Heyet-i İlmiye

Toplantının adı: I. Heyet-i İlmiye Toplantının tarihi: 15 Temmuz 1923 Toplantının yeri: Ankara’da Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu) Konferans Salonu Toplantıda alınan bazı kararlar: • İlköğretim altı yıla çıkarılmalıdır. • Öğrenci sayıları ilkokul 1 ve...

Karahanlılarda Eğitim Kurumları

Karahanlılarda Eğitim Kurumları

Örgün Eğitim Kurumları  ● Medreseler● Mektepler  Yaygın Eğitim Kurumları  ● Ribat (Hankah)● Cami, Mescit● Kütüphane● Tekke, Zaviye  Ribat  Ribatlar, önceleri sınırlarda güvenliği sağlamak üzere yapılmış askerî nitelikli kurumlardı. Zamanla sosyal yaşamın bir parçası hâline...

Acemi Ocağı

Acemi Ocağı

İlk acemi oğlanlar mektebi, Gelibolu’da I. Murat tarafından açıldı. Bunu Edirne, İskenderpaşa, Galata, Topkapı, Sultanahmet acemi oğlanlar mektepleri izledi. En ünlüsü 1482’de açılan Galata Saray Mektebi idi. Acemi ocağına pencik ve devşirme sistemiyle alınan...

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyıldan itibaren başlayan eğitimi çağdaşlaştırma çabaları istenen başarıya ulaşamadı. Geleneksel ve modern eğitim veren kurumların bir arada bulunması eğitim ve öğretimde ikiliğe yol açtı. Dinî eğitim veren medreseler...