Category: Türk Eğitim Tarihi

Selçuklularda Eğitim

Selçuklularda Eğitim

Geniş sınırlara sahip olan Büyük Selçuklu Devleti, Türk-İslam devletleri içinde seçkin bir yere sahiptir. Devlet teşkilatlanmasında Karahanlılardan etkilenen Büyük Selçuklu Devleti (Anadolu Selçuklu Devleti dâhil), eğitim kurumlarını da onlardan örnek almıştır. Selçuklular, bu kurumları...

Enderun

Enderun

Osmanlı sarayının XVIII. yüzyıla kadar devlet idaresindeki en temel müessesesi Enderundur ki Farsça “iç kısım” anlamına gelir… Enderun, saray içinde en merkezde yer alan bölümdür… Enderuna alınanların, devşirme çocukların beden ve zekâca en seçkinlerinden...

Türk Eğitim Tarihinin Kapsamı, Amacı ve Önemi

Türk Eğitim Tarihinin Kapsamı, Amacı ve Önemi

Eğitim ve öğretimle ilgili kavramların açıklanması, örneklendirilerek anlaşılmasının sağlanması, gerçekleştirilen eğitim uygulamalarının kavranması, dönemler arası benzerlik ve farklılıkların nedenlerinin açıklanması, günümüz uygulamalarının yorumlanması, bazı olgu, kavram, kurum, kuruluş ve anlayışların zaman içinde değişimi gibi...

Selçuklularda Eğitim Kurumları

Selçuklularda Eğitim Kurumları

Örgün Eğitim Kurumları    ● Medreseler  ● Mektepler    Yaygın Eğitim Kurumları    ● Ahilik  ● Atabeylik  ● Cami, Mescit  ● Kütüphane  ● Tekke, Zaviye 

Osmanlı Döneminde Yaygın Eğitim Kurumları ve Özellikleri

Osmanlı Döneminde Yaygın Eğitim Kurumları ve Özellikleri

1. Cami ve Medreseler Topluma dinî, ahlaki bilgi ve nasihat verilen yerlerdi. Camilerde yapılan derslere herkes devam edebilirdi. Bu derslerde cemaat, hocanın etrafında toplanır; onun anlattıklarını dinlerdi. Camilerde halk siyasi ve sosyal konularda da...

Eğitim Tarihinin İlişikli Olduğu Bilimler ve Alanlar

Eğitim Tarihinin İlişikli Olduğu Bilimler ve Alanlar

Her sosyal bilim, herhangi bir olay/olgunun kendisi ile ilgili yönünü incelemektedir. Oysa sosyal gerçeklik bir bütündür. Bu bütünlüğü açıklayabilmek için sosyal bilimler, iş birliği yapmak zorundadır. Sonuçta her bilim dalı, diğer bilimlere katkıda bulunarak...