Tarih Bilimi

İlk Türk Devletlerinde Bilim » İlk Türk Devletlerinde Bilim

Hunlarda verilen önemli eğitimlerden biri de savaş araç ve gereçlerinin yapılmasıyla ilgilidir. Hunlar, kap kacak yapımı, dokumacılık, ağaç oymacılığı, süsleme sanatları, demir işlemeciliği ve bitki köklerinden kumaş boyası yapılması gibi işleri başarıyla gerçekleştirm..
Cumhuriyetin İlanının Nedenleri » Cumhuriyetin İlanının Nedenleri

M. Kemal Paşa, Amasya Genelgesi’nden itibaren milli egemenliği amaçlayan bir siyaset takip etmişti. TBMM’nin açılışı ile de millet egemenliğine dayanan yeni bir devlet kurulmuştu. Bu devletin bir başkanı yoktu. Meclisin o zamanki karmaşık yapısı nedeniyle padişaha dokunulmamı..
Afganistan ile Dostluk ve Dayanışma Antlaşması (1 Mart 1921) » Afganistan ile Dostluk ve Dayanışma Antlaşması (1 Mart 1921)

Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra görevlendirilen bir Türk Heyeti, Rusya ile dostluk anlaşması imzalamak için Moskova’ya gitti. Aynı tarihlerde Afganistan temsilcileri de Moskova’daydı. 1919’da bağımsızlığını kazanan Afganistan, Sovyet Rusya’nın desteğini sağlamak i..
Tarih Bilinci Ne Demektir? » Tarih Bilinci Ne Demektir?

Tarih Bilinci Ne Demektir? Tarih bilincinin çıkış noktası, "şimdiki zaman"dır. Biz tarihi, içinde bulunduğumuz andaki bilinç düzeyimizle değerlendirmek durumundayız. Geçmişe giderken, geleceğe uzanırken, hep şimdiki zamanı hareket noktası olarak alırız. Tarih anlayışı, tari..
Tarih Biliminde Kaynaklar Niçin Önemlidir? » Tarih Biliminde Kaynaklar Niçin Önemlidir?

Tarih biliminde kaynaklar niçin önemlidir? Bu soruya doğru cevap verebilmek için soruyu parçalayarak anlamaya çalışalım. Öncelikle Tarih Bilimi nedir, tarih biliminde kaynak nedir ve tarih bilimi kaynaklardan nasıl faydalanır bunlara bakacağız, sonuç olarak tarih biliminde kaynakları..
Tarihte Nedensellik İlkesi 2 » Tarihte Nedensellik İlkesi 2

Tarihte Nedensellik İlkesi Konu Devamı Tarihte bilinenlere dayanarak, onlardan esinlenerek, bir takım benzerliklerden yararlanarak bilinmeyenin ortaya çıkarılması esastır. Geçmişin verileriyle geleceği anlamaya yönelmenin temel nedeni de budur. Neden-Sonuç bağlantıları gelecekle ilg..
Tarihte Nedensellik İlkesi » Tarihte Nedensellik İlkesi

Neden ve Nedensellik nedir? Bir olayı meydana getiren etkene neden denir. Nedenle sonuç arasındaki ilişki ise nedenselliktir. Nedensellik prensibine, bir gerçeği nedensellik bakımından açıklamak, o gerçek yahut olayın niçin o yolla meydana geldiğine yanıt vermek denebilir. Nedense..
Tarih Bilimi Terimleri » Tarih Bilimi Terimleri

A abide : Anıt. akait : Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü. akıbet : 1. Bir iş veya durumun sonu. 2. Sonuç. avam : Alt tabaka. ayni vergi : Para dışında maddi şeyler ile verilen vergi. B barbar : Uygarlaşmamış (kavim, topluluk). Bâ..
Süleyman Askeri Bey Kimdir? » Süleyman Askeri Bey Kimdir?

Süleyman Askeri Bey - Süleyman Nazif Süleyman Askeri, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek feda etmiş bir Osmanlı idi!.. 6 Aralık 1902 tarihinde Teğmen Mektebini (Mülazım-ı sanilikle mekteb-i harbiye) tamamlayıp, Erkan-ı Harbiye geçmiştir ve 5 Kasım 1..
Cimri Olayı ve Siyavuş » Cimri Olayı ve Siyavuş

Cimri (Siyavuş) Kimdir? Anadolu katliâmı, Moğollardan bütün bütün nefreti mûcib oldu; bu durumdan istifade eden Karamanoğlu Mehmed Bey, İkinci Tzzeddin Keykâvüs'ün oğlu olduğu söylenen Siyavüş adında bir şehzadeyi hükümdar ilân ederek zabtettiği Konya'da tahta  oturttu ve..
Eski Türklerde Takvim » Eski Türklerde Takvim

Burada doğu uluslarından Türk, İran ve Arap takvimlerinden söz etmek, bunların kullandıkları eski takvimlerin genel ilkelerine değinmek istiyorum. Eski Türklerde Takvim Türkler çok eskiden beri "Oniki Hayvanlı Türk Takvimi" diye bilinen takvimi kullanmışlardır. Devlet kurdukları,..
Kavimler Göçü Avrupayı Nasıl Etkiledi » Kavimler Göçü Avrupayı Nasıl Etkiledi

Kavimler Göçü Nedir? Hunların baskısıyla 375 yılına doğru Got krallığının çökmesi, Avrupa’nın güney ve batısına doğru dalga dalga yayılan istila hareketlerine yol açtı. İlk gelen Vizigotlar, Akitanya ve İspanya’ya yerleşti. İkinci dalga olan Vandallar, Süevler ve Bur..
Takvim Tarihçesi ve Çeşitleri » Takvim Tarihçesi ve Çeşitleri

Takvim Kelimesinin Anlamı Takvim kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir ve Türkçede aşağıdaki anlamları taşır: Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini gösteren, değişik biçimlerde yapılmış çizelge veya d..
Epigrafide Kullanılan Özel İşaret ve Semboller » Epigrafide Kullanılan Özel İşaret ve Semboller

Epigrafi biliminde kullanılan özel işaret ve semboller konusunu okumadan önce Epigrafi veya bir başka deyişle Yazıtbilim'in ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak için Epigrafi başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Epigrafi çalışmalarının en önemli aşamasını, trans..
Elden Kaynak Nedir? » Elden Kaynak Nedir?

Elden Kaynak Tarih Biliminde Elden Kaynaklar konusunu iki ana kategoride inceleyeceğiz. Bilindiği üzere tarihte elden kaynaklar konusu birinci elden kaynaklar yani ana kaynak ve ikinci elden kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi bu elden kaynak kategorilerini tek tek ele alalım. Birin..
Kadeş Savaşı ve Antlaşması » Kadeş Savaşı ve Antlaşması

Mısır Krallığı silahlı güce önem vermiş ve donanımlı ordular kurmuştur. Ülkelerini genişleterek Mısır coğrafyasının dışındaki toprakları ele geçirmiş ve bu toprakları korumak için savaşmışlardır. Kadeş savaşı da bu savaşlardan biridir ve Kadeş Antlaşması ile son..
Tarih Yazıcılığında Değişim » Tarih Yazıcılığında Değişim

Rönesans ve Reform hareketleri ile Avrupa’da Hristiyanlığın etkisindeki tarih yazımı terk edilmeye başlandı. Ardından, Aydınlanma Çağı ile birlikte tarih düşüncesinden dinî unsurlar kaldırılarak XIX ve XX. yüzyıllarda tarih düşüncesi ve yazımında önemli değişimler ya..
Tarih Yazıcılığı Nedir? » Tarih Yazıcılığı Nedir?

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” M. Kemal Atatürk Tarih yazıcılığı, tarihin kendisi kadar önemli bir alandır. Çünkü tarih, geçmiş ve geleceği merak eden insanın düş..
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları » Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Tarih Bilimine Yardımcı Bilim Dallarına Bakış Tarih; millî kimliğin oluşumu ve değerlerin aktarımı için bir araç, geçmişi keşfetmek için sürekli bir sorgulama, günümüz sorunlarını anlamak ve analiz etmek için kaçınılmaz bir başvuru kaynağıdır. Sosyal bilimlerin öneml..
Tarih Biliminin Kaynakları » Tarih Biliminin Kaynakları

Tarih biliminin kaynakları konusunu incelerken öncelikle kaynak kelimesinin kökenine inmek gerekir. Türkçe dilinde bir çok manaya gelen kaynak kelimesi tarih biliminin kaynaklarını ifade ederken "Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür" olarak ..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7