Tarih Bilimi Nedir?

Tarih Bilimine Giriş

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ ÖZET TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Tarih: İnsan ve insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek, sebep - sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak, objektif (tarafsız)…

Okumaya devam edin Tarih Bilimine Giriş

Tarih Bilimi Diğer Bilimlerden Nasıl Yararlanır

1-COĞRAFYA Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir. Tarihi olayların oluşumu esnasında; İklim, yeryüzü şekilleri, ekonomik faaliyetler, konum vb.. coğrafi faktörler etkili olabilmektedir. Bu faktörlerin bilinmesi tarihi olayların…

Okumaya devam edin Tarih Bilimi Diğer Bilimlerden Nasıl Yararlanır

Tarih Biliminin Faydalandığı Paleografya

Paleografya, eski yazıların çözümlenmesi ve özelliklerinin belirlenmesi bilimidir. Tarihçinin kullandığı belgeler değişik yazı çeşitleriyle yazılmış olabilir. Belgeler; hiyeroglif, çivi yazısı, Orhun, Uygur, Arap ve Latin alfabeleri ile yazılmış olabilir. Bu…

Okumaya devam edin Tarih Biliminin Faydalandığı Paleografya

Kapsamına Göre Tarih Anlayışı

1- Genel Tarih Dünya tarihinin bir bütün olarak ele alınması ve incelenmesidir. Dünya tarihi, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların yüzyıllar boyunca geliştirdikleri uygarlıkların öyküsüdür. Bu öykü çeşitli madde başlıkları altında anlatılmıştır. Dünya…

Okumaya devam edin Kapsamına Göre Tarih Anlayışı

Konulara Göre Tarih Anlayışı

1- Siyasi Tarih Toplumlar arası siyasi olaylar, savaşları, barışları içeren ve inceleyen tarih şeklidir. Devletlerin ortaya çıkışları, değişme, gelişme, yıkılışları ve devletler arası siyasi ilişkileri inceler. Siyasi türde yazılan eserler,…

Okumaya devam edin Konulara Göre Tarih Anlayışı

Yazılış Şekillerine Göre Tarih Anlayışı

1- Hikayeci Tarih (Öykücü) Anlayışı Helenizm devrinde olgunlaşan hikayeci anlayış, insanlık tarihinde uzun bir süre etkinliğini korumuştur. İnsan gelişmesini bilgi birikimi ile sağladığından, gerçekleştirdiği ilk örnekleri, uzun bir süreç içinde…

Okumaya devam edin Yazılış Şekillerine Göre Tarih Anlayışı

Tarihi Olayların Özellikleri

Tarihçi araştırmalarında geçmişte kalan kalıtılar üzerinde çalışmak zorundadır. çünkü tarihi olaylar tekrarlanamazlar. bu nedenle tarihi olaylar laboratuvarlara taşınamazlar. Ancak günümüz toplumlarını tarihçi bir laboratuvar olarak kullanabilir. günümüz toplumlarını inceleyerek çeşitli…

Okumaya devam edin Tarihi Olayların Özellikleri
Tarih Bilimi Nedir?

Tarih Bilimi Nedir

Tarih bilimi nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevaplardan biri; geçmişte meydana gelen olaylarda insanların tutum ve davranışlarının incelendiği ve yorumlandığı bilim dalıdır. İnsanlar tarih bilimi ne olduğuna bir çok farklı…

Okumaya devam edin Tarih Bilimi Nedir

Tarih Biliminin Amacı ve Yararları

Tarih Biliminin Amaç ve Yaraları nelerdir? Tarih geçmişteki vakalara dair bilgilerin toplanması, keşfi, bütünlemesi ve arz edilmesi bilimidir. Tarihi bilgi, geçmişteki vakalarala alakalı tüm materyallerin, olayların gerçekleştiği zamanın şartları dikkate alınarak, olabildiğince nesnel bir şekilde arz edilmesi ile oluşur.…

Okumaya devam edin Tarih Biliminin Amacı ve Yararları

Yezid Dönemi

Yezid dönemi, Emevi Devleti’nde önemli siyasi ve askerî olayları yaşanmasına sebep olmuş, ona karşı muhalif gruplar da mücadeleye girişmişlerdir. Bu gruplardan biri de Tevvabûn olarak bilinenlerdir. Bunlar, Hz. Hüseyin’i ısrarla…

Okumaya devam edin Yezid Dönemi

Yahudi, İbrani ve İsrail Terimleri

Tarih boyunca Yahudiler pek çok isimle anılmışlardır. İbrani, İsrail ve Yahudi bu isimlerin başında gelmektedir. Yahudi: Bu isim, İsrailoğulları Babil Sürgünü’nde iken ortaya çıkmıştır. Babil’in yerli halkı, İsrailoğullarına, geldikleri Yahuda…

Okumaya devam edin Yahudi, İbrani ve İsrail Terimleri