Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 24 Haziran 2021

Selçuklu Tarihi

Batıniler ve Karmatiler ile Mücadele

Sultan Melikşah devrinde meydana gelen önemli olaylar arasında Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi’ni ele geçirerek Bâtınîliği yaymaya çalışması ve Selçukluların bunlara...

Melikşah Dönemi Karahanlılar ile İlişkiler

Sultan Melikşah batıda olduğu kadar, doğuda da Selçuklu Devleti topraklarını genişletiyordu. Karahanlılar üzerine yapılan ilk seferin dışarıdan görünen sebepleri, Batı...

Tekiş’in İsyanları

Sultan Melikşâh dışta fetihler yaptığı sırada, kardeşi Tekiş’in iki defa isyanı onu bu fetihlerden alıkoydu. Melikşâh tahta geçtiği zaman kardeşi...

Diyarbekr’in Fethi ve Mervani Devleti’nin Ortadan Kaldırılışı

Mervânî Devleti başta Âmid (Diyarbekir) olmak üzere Meyyâfârikîn (Silvan), Mardin, Hısn Keyfâ (Hasankeyf) ve Cezîretü İbn Ömer’i (Cizre) içine alan...

Sultan Melikşah’ın Gürcistan Seferleri

Sultan Melikşah, Gürcü kralı II. Giorgi (1072–1089)’nin hâkimiyetine karşı ortaya çıkan isyanlar nedeniyle Gürcistan seferine çıktı. Karthili (K’art’li)’ye kadar ilerleyerek...

El–Cezire ve Suriye Olayları, Melikşah’ın Bağdat’ı Ziyareti

Suriye Meliki Tutuş, Süleymanşâh’la yaptığı savaşı kazandıktan sonra Haleb şehrine yürüdü. Buranın hâkimi Şerîf el–Huteytî, şehri teslim etmek için Sultan...

Sultan Melikşah Devrinde Anadolu

Malazgirt savaşından sonra Sultan Alp Arslan’ın buyruğu ile Anadolu içlerine akın yapan Türk emirleri Sultan Melikşâh zamanında da bu görevlerine...

Selçuklu Devleti’ne Saldırılar ve Kavurd’un İsyanı

Sultan Alp Arslan’ın ölümünü haber alan Karahanlılar ve Gazneliler bu karışık durumdan yararlanarak Selçuklu topraklarına saldırdılar. Melik Kavurd da Melikşâh’ın sultanlığını...

Sultan Melikşah Dönemi (1072 – 1092)

Melikşah başa geçtiğinde ülkede tahta oturmak için beklentisi olan kişiler vardı. Bunların başında amcası Kavurd gelmekteydi. Kavurd, Selçuklular içerisinde büyük...

Sultan Sencer’in Esirlik Dönemi

Sultan Sencer’in Gurlularla mücadelesinin akabinde döneminin en ciddi sayılabilecek olaylarından biri olan Oğuzlar ile münasebeti oldukça dikkat çekmektedir. Çünkü Sultan...

Sultan Sencer’in Diğer Devletler Karşısındaki Tutumu

Sultan Sencer, hükümdarlığı süresince ülkenin refahını sağlamak için elinden gelen çabayı göstermiştir. Öyle ki bu süre içerisinde hanedan mensuplarının ortaya...