Kategori: Selçuklu Tarihi

01/10/2020 0

Batıniler ve Karmatiler ile Mücadele

Yazar: admin

Sultan Melikşah devrinde meydana gelen önemli olaylar arasında Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi’ni ele geçirerek Bâtınîliği yaymaya çalışması ve Selçukluların bunlara…

30/09/2020 0

Tekiş’in İsyanları

Yazar: admin

Sultan Melikşâh dışta fetihler yaptığı sırada, kardeşi Tekiş’in iki defa isyanı onu bu fetihlerden alıkoydu. Melikşâh tahta geçtiği zaman kardeşi…

30/09/2020 0

Sultan Melikşah’ın Gürcistan Seferleri

Yazar: admin

Sultan Melikşah, Gürcü kralı II. Giorgi (1072–1089)’nin hâkimiyetine karşı ortaya çıkan isyanlar nedeniyle Gürcistan seferine çıktı. Karthili (K’art’li)’ye kadar ilerleyerek…