Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 10 Nisan 2021

Selçuklu Tarihi

Selçuklularda Çift Başlı Kartal Motifi

Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Kafkasya, İran, Avrupa hatta Amerika ve Uzak Doğu’da kurulmuş eski çağ medeniyetlerinden itibaren birçok devlette tesadüf edilen...

Sultan Sencer Dönemi (1118 – 1157)

5 Kasım 1086 tarihinde Sincar’da doğan Sencer, Sultan Berkyaruk tarafından Horasan Melikliği’ne tayin edilmişti. O burada bağımsız bir şekilde hüküm...

Sultan Berkyaruk Döneminde Haçlılar ile Mücadeleler

Sultan Berkyaruk devrinin önemli olaylarından birisi de Avrupa’dan Haçlılar’ın gelişiydi. I. Haçlı ordusu Antakya’ya kadar ilerlemiş ve Yağısıyan idaresindeki bu...

Karahanlılar ve Gazneliler ile İlişkiler

Selçuklu Devleti içinde yaşanan taht kavgalarından yararlanan Karahanlılar Mâverâünnehr’e egemen olabilmişlerdi. 1095 yılında din adamları tarafından idam edilen Ahmed Han’ın...

Sultan Berkyaruk – Arslan Argun Mücadelesi

Berkyaruk batıda Mahmûd ve Tutuş ile taht mücadelesini sürdürürken, doğuda bir diğer Selçuklu hanedan azası Sultan Alp Arslan’ın oğlu Arslan...

Sultan Melikşah Sonrası Taht Mücadeleleri

Sultan Melikşâh’ın ölümü ile Büyük Selçuklu Devleti’nde bir duraklama devrinin başladığına tanık oluyoruz. Bunun başlıca sebebi, içinde birkaç taht iddiacısının...

Sultan Melikşah’ın Ölümü (19 Kasım 1092)

Sultan Melikşah, 19 Kasım 1092 günü henüz 38 yaşında iken zehirlenerek öldürüldü. Böylece Vezîr Nizamü’l–Mülk’ün öldürülmesinden 35 gün sonra da...

Melikşah ile Nizamül–Mülk Arasındaki Gerginlik ve Vezirin Ölümü

Sultanın eşi Terken Hâtûn 4 ya da 5 yaşındaki oğlu Mahmud’u veliaht yapmak istiyor, Nizâmül–Mülk ise veliaht olan Berkyaruk’u destekliyordu....

Batıniler ve Karmatiler ile Mücadele

Sultan Melikşah devrinde meydana gelen önemli olaylar arasında Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi’ni ele geçirerek Bâtınîliği yaymaya çalışması ve Selçukluların bunlara...

Melikşah Dönemi Karahanlılar ile İlişkiler

Sultan Melikşah batıda olduğu kadar, doğuda da Selçuklu Devleti topraklarını genişletiyordu. Karahanlılar üzerine yapılan ilk seferin dışarıdan görünen sebepleri, Batı...

Tekiş’in İsyanları

Sultan Melikşâh dışta fetihler yaptığı sırada, kardeşi Tekiş’in iki defa isyanı onu bu fetihlerden alıkoydu. Melikşâh tahta geçtiği zaman kardeşi...

Sitenin barındırma masrafları reklam gelirleri ile karşılanmakta.

Lütfen reklam engelleyici uygulamasını kapatın veya sitemizi engelleme dışında tutun.

Teşekkürler.