Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 24 Haziran 2021

Selçuklu Tarihi

Halife Müsterşid – Mahmud İttifakı ve Sultan Sencer

Hille ve çevresi hükümdarı Dübeys b. Sadaka (1108–1135), Abbasî halifesi Müsterşid–Billâh (1118–1135) ile anlaşmazlığa düşmüş ve Mahmud’un kardeşi Tuğrul ile...

Kuvel Kalesi / Kol Kalesi Neresidir?

Kuvel Kalesi, günümüzde Ardahan ili Posof ilçesinde bulunmaktadır. Kuvel kalesi kol kalesi adıyla da bilinmektedir. 1080 Kuvel / Kol Zaferi...

Sultan Melikşah mı, Şahinşah mı?

Devletleri kuran ya da yöneten liderler meşrûîyetlerini sağlayabilmek adına çoğu zaman kendilerine isimleri dışında bir unvan yahut da lâkap almışlardır....

Selçuklularda Çift Başlı Kartal Motifi

Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Kafkasya, İran, Avrupa hatta Amerika ve Uzak Doğu’da kurulmuş eski çağ medeniyetlerinden itibaren birçok devlette tesadüf edilen...

Sultan Sencer Dönemi (1118 – 1157)

5 Kasım 1086 tarihinde Sincar’da doğan Sencer, Sultan Berkyaruk tarafından Horasan Melikliği’ne tayin edilmişti. O burada bağımsız bir şekilde hüküm...

Sultan Berkyaruk Döneminde Haçlılar ile Mücadeleler

Sultan Berkyaruk devrinin önemli olaylarından birisi de Avrupa’dan Haçlılar’ın gelişiydi. I. Haçlı ordusu Antakya’ya kadar ilerlemiş ve Yağısıyan idaresindeki bu...

Karahanlılar ve Gazneliler ile İlişkiler

Selçuklu Devleti içinde yaşanan taht kavgalarından yararlanan Karahanlılar Mâverâünnehr’e egemen olabilmişlerdi. 1095 yılında din adamları tarafından idam edilen Ahmed Han’ın...

Sultan Berkyaruk – Arslan Argun Mücadelesi

Berkyaruk batıda Mahmûd ve Tutuş ile taht mücadelesini sürdürürken, doğuda bir diğer Selçuklu hanedan azası Sultan Alp Arslan’ın oğlu Arslan...

Sultan Melikşah Sonrası Taht Mücadeleleri

Sultan Melikşâh’ın ölümü ile Büyük Selçuklu Devleti’nde bir duraklama devrinin başladığına tanık oluyoruz. Bunun başlıca sebebi, içinde birkaç taht iddiacısının...

Sultan Melikşah’ın Ölümü (19 Kasım 1092)

Sultan Melikşah, 19 Kasım 1092 günü henüz 38 yaşında iken zehirlenerek öldürüldü. Böylece Vezîr Nizamü’l–Mülk’ün öldürülmesinden 35 gün sonra da...

Melikşah ile Nizamül–Mülk Arasındaki Gerginlik ve Vezirin Ölümü

Sultanın eşi Terken Hâtûn 4 ya da 5 yaşındaki oğlu Mahmud’u veliaht yapmak istiyor, Nizâmül–Mülk ise veliaht olan Berkyaruk’u destekliyordu....