Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Selçuklu Tarihi (Sayfa 2)

Selçuklu Tarihi

Sultan Mahmud’un ölümü Selçuklu Devleti’nin batı bölgesini karıştırmıştı. Sultan Sencer’in onayı alınmaksızın Irak Selçukluları tahtına Mahmud’un oğlu Dâvud geçirilmiş, buna...
Hille ve çevresi hükümdarı Dübeys b. Sadaka (1108–1135), Abbasî halifesi Müsterşid–Billâh (1118–1135) ile anlaşmazlığa düşmüş ve Mahmud’un kardeşi Tuğrul ile...
Kuvel Kalesi, günümüzde Ardahan ili Posof ilçesinde bulunmaktadır. Kuvel kalesi kol kalesi adıyla da bilinmektedir. 1080 Kuvel / Kol Zaferi...
Devletleri kuran ya da yöneten liderler meşrûîyetlerini sağlayabilmek adına çoğu zaman kendilerine isimleri dışında bir unvan yahut da lâkap almışlardır....
Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Kafkasya, İran, Avrupa hatta Amerika ve Uzak Doğu’da kurulmuş eski çağ medeniyetlerinden itibaren birçok devlette tesadüf edilen...
5 Kasım 1086 tarihinde Sincar’da doğan Sencer, Sultan Berkyaruk tarafından Horasan Melikliği’ne tayin edilmişti. O burada bağımsız bir şekilde hüküm...
Sultan Berkyaruk devrinin önemli olaylarından birisi de Avrupa’dan Haçlılar’ın gelişiydi. I. Haçlı ordusu Antakya’ya kadar ilerlemiş ve Yağısıyan idaresindeki bu...
Selçuklu Devleti içinde yaşanan taht kavgalarından yararlanan Karahanlılar Mâverâünnehr’e egemen olabilmişlerdi. 1095 yılında din adamları tarafından idam edilen Ahmed Han’ın...
Berkyaruk batıda Mahmûd ve Tutuş ile taht mücadelesini sürdürürken, doğuda bir diğer Selçuklu hanedan azası Sultan Alp Arslan’ın oğlu Arslan...
Sultan Melikşâh’ın ölümü ile Büyük Selçuklu Devleti’nde bir duraklama devrinin başladığına tanık oluyoruz. Bunun başlıca sebebi, içinde birkaç taht iddiacısının...
Sultan Melikşah, 19 Kasım 1092 günü henüz 38 yaşında iken zehirlenerek öldürüldü. Böylece Vezîr Nizamü’l–Mülk’ün öldürülmesinden 35 gün sonra da...