Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Ağustos 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Sanat Tarihi (Sayfa 8)

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi kategorisinde, sanat ve sanat tarihi hakkındaki konular derlenmiştir.

Anadolu’daki en eski insan topluluklarının Paleolitik Çağ ile Mezolitik Çağda yaşadığı kazılarda ortaya çıkarılan kalıntılardan belgelenmektedir. Bu çağlar, MÖ 600.000...
Mısırlıların ölümden sonra yaşam inancı, mezar yapılarının şeklini belirlemiştir. Mezarlar, Anadolu ve Sümer’de oduğu gibi başlangıçta tümsek şeklindeyken zamanla yapı...
İnsanoğlu, Prehistorya’dan İlk Çağlara kadar birçok konuda gelişme kaydetmiştir. Resim, yontu ve mimari alanlarındaki bu gelişmelerde yaşanan coğrafya, iklim ve...
Düşünür ve edebiyatçı yanıyla çağdaşlarından ayrılan ALBERTİ, “Yapı Sanatının On Kuralı” adlı eserinde antik yapı kurallarına bağlılığını belirtmiştir. Hristiyan kutsal...
Maniyerizm, İtalya’da Yüksek Rönesans (Rönesans’ın son dönemi, 16. yüzyıl başları) ile barok akım arasındaki geçiş dönemidir. Bu dönem, sanatta “duraklama...
Barok akımın ilk büyük temsilcisi sayılan sanatçı, yirmi yıllık kısa sanat yaşamında Avrupa resminin öncüsü olmuştur. Işık ve gölgenin büyük...
1914’te patlayan 1. Dünya Savaşı’na tarafsız kalan İsviçre, göçmen sanatçıların sığınağı olmuştur. 1916’da, Zürich’te Hugo BALL ve arkadaşları “Cabaret Voltaire”...
Hollandalı ressam, post empresyonisttir. Sanat hayatının başlarında duyguları ve tutkuları iletebilmek için koyu ve karanlık renkleri bir anlatım aracı olarak...
Rus sanatçı, çağdaş sanatın kurucularından kabul edilir. MALEVİCH, “Yeni sanatın geçmişle bütün ilişkilerini koparıp sıfırdan, hiçten başlaması gerekir.” demiştir. Nesneler...
İsviçreli sanatçı kübizme ve primitif heykele ilgi duymuştur. Sanatçı, daha sonra sürrealistlerle çalışmıştır. Önceleri modelden çalışan sanatçı, sonra bellek çalışmaları...
MÖ 2000-1200 yıllarında Anadolu’ya yerleşen Hititlerin başkenti Hattuşaş (Çorum-Boğazköy)’tır (17. görsel). 1200’lerden sonra Ege’den gelen göçlerle gücünü kaybeden Hititler, Torosların...