Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Ağustos 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Sanat Tarihi (Sayfa 6)

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi kategorisinde, sanat ve sanat tarihi hakkındaki konular derlenmiştir.

İtalyan ressamın eserlerinde gerçekle düş dünyasının kaynaştığı görülür. Eserlerinde mankenler, heykeller, yarı robot insanlar ve düşsel konuları işlemiştir. Issız sokaklar,...
Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 1) Gustave Courbet,……………………………. akımının kurucusu kabul edilir. 2) Millet’nin …………………………….. adlı tablosu, köylülerin ve...
Hitit heykel ve kabartmaları, mimariye bağlı olarak gelişmiştir. Günümüze kadar gelen Hitit Dönemi orthostat (ortostat) (24, 25. görsel), heykel ve...
MÖ 12. yüzyıldan itibaren Ön Asya’nın birçok uygarlığı Mezopotamya ve Sümer sanatının etkisinde kalmıştır. Girit’te kurulup Anadolu’nun batısına yayılmış Minos,...
Batı Roma İmparatorluğu topraklarında yaşayan Hristiyan toplulukları, MS 4. yüzyıla kadar inançlarını özgürce yaşayamamıştır. Erken Dönem Hristiyanları, ölülerini gömerken gösterişli...
Erken Rönesans dönemi ressamıdır. Eserlerinde perspektif, ışık, insan-doğa ilişkileri ve ifadeleri başarıyla uyguladığı görülür. İsa ve havarilerin hayatını anlatan fresko...
Barok akımda resim ve heykele oranla mimariye daha çok önem verilmiştir. Roma’da papaların anıtsal yapılar inşa ettirerek şehre yeni bir...
Barok heykel sanatından Antik Yunan üslubuna geçişi ilk deneyen İtalyan sanatçı CANOVA (Kanova) olmuştur. Heykellerinde Antik Yunan sanatının inceliklerini yansıtmaya...
20. yüzyıl başlarında resimde Rönesans’tan beri geçerli olan gelenekçi olanakların tükendiği düşünüldüğünden sanatta köklü bir değişim isteği baş göstermiştir. 1890-1914...
Fov grubunun en dikkat çekici üyelerinden biridir. Resim çalışmalarında Van GOGH’un renklerinin canlılığından etkilenmiştir (415. görsel). “Van Gogh’u babamdan çok...
İtalyan ressam, metafizik akımının öncülerindendir. CARRA, “Nesneler, yalın ve saygın bir anlayışla resmedildiğinde onların anlaşılmaz hatta etkileyici özellikleri açığa çıkar.”...