Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Eylül 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Sanat Tarihi (Sayfa 2)

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi kategorisinde, sanat ve sanat tarihi hakkındaki konular derlenmiştir.

Neolitik Çağ yani Yeni Taş Çağı (Türkiye’de yaygın kullanılan adıyla Cilalı Taş Devri) insanlığın kültürel geli­şimindeki en önemli süreçtir. Bu...
İnsanoğlunun Anadolu Yarımadası’ndaki en eski yerleşimleri Paleolitik Çağ’ın başlarına değin uza­nır. Paleolitik Çağ yani Eski Taş Çağı adı verilen bu...
Konu: Mezopotamya Sanatı Mezopotamya, insanlık tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu öneminden dolayı buraya “medeniyetlerin beşiği” adı verilir. Çünkü...
Sanat eserleri geçmiş uygarlıkların toplumsal yapılanmalarını, siyasal örgütlenmelerini, dinî inanışlarını, yaşayış biçimlerini yansıtan birer belgedir. Bu eserler, hangi topluma ait...
Mimari, resim, heykel ve süsleme sanatlarının doğuşundan günümüze değin birçok ülke ve toplumda ne şekilde, ne tür eserler vererek oluştuğunu...
İnsanın varoluşuyla başlayan sanat; insan yaratıcılığının, yeteneklerinin ve düş gücünün mimari, resim, heykel, tiyatro, müzik ve edebiyat gibi çeşitli sanat...
Son buzul çağının sona ermesiyle bitki ve hayvan türleri çoğalmıştır. Bu olumlu gelişmenin sonucunda insanlık tarihinin ilk büyük devrimi kabul...
Sümer heykel figürlerinde sakin bir duruş görülür. Hiçbir heykelin yüz ifadesinde saldırgan ifade görülmez. Göğüs altında birleşen eller, din adamlarını...
İtalya’da Roma medeniyetinden önce kurulan Etrüsk Medeniyeti, İtalik ve Hellenistik Dönem, Roma sanatının temelini oluşturur. Roma tarihini Cumhuriyet (MÖ 509-31)...
• Erken Rönesans Döneminde mimari ön plandadır. Resim ve heykel mimariyi tamamlayıcı ögedir. • Kilise, katedral ve şapel gibi dinî...
15. yüzyıl İtalyan heykelinin en önemli temilcisidir. Hocası GHİBERTİ’ye rölyef çalışmalarında yardım etmiştir. Hocasının tersine, rölyef ve heykelde zarafet yerine,...