Web sitemize hoşgeldiniz, 27 Kasım 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Sanat Tarihi (Sayfa 13)

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi kategorisinde, sanat ve sanat tarihi hakkındaki konular derlenmiştir.

Roma resim sanatının örnekleri, freskler ve mozaiklerde izlenir. Bu dönemin en başarılı örnekleri Pompei’de bulunan ev ve mezar kalıntılarında görülmektedir...
Floransalı sanatçı, 15. yüzyıl İtalyan mimarisinin ilk temsilcisi ve mimaride Rönesans çığırını açan sanatçıdır. Yunan ve Roma’nın Eski Çağ yapı...
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ı hazırlayan nedenlerden değildir? A) Bilimsel gelişmeler B) Soylu sınıfın sanata ilgi...
Flaman sanatının ve barok üslubun en büyük temsilcisidir. Resimlerinde portrelerle dinî ve mitolojik konulara yer vermiştir. Hacim, renk ve hareket...
Fütürizmin dinamizmine tepki olarak doğmuş ve 1910-1915 yılları arasında eserler verilmiştir. Metafizik sanat akımının kurucusu Giorgio de CHİRİCCO (Şiriko), SCHOPENHAUER...
Fransız ressam, önceleri empresyonist resimler yapmış ve onların sergilerine katılmıştır. Bir süre çağdaşı Van GOGH’la çalışmıştır. En güçlü eserlerini Avrupa’dan...
Klasik ve neoklasik sanatın biçimsel özelliklerini sürdüren ve kübizmin uzantısı olan geometrik soyutlama, MONDRİAN’la belli bir düzeye ulaşmıştır. Resimlerinde ele...
Henry Moore; kitlenin büyüklüğünü, anıtın gerçekleşmesini, doğa formundan uzaklaşarak yepyeni bir anlatım biçimi bulmuştur. Heykel sanatının yüzyıllardır insan fiziğine bağlılığını...
Anadolu’daki en eski insan topluluklarının Paleolitik Çağ ile Mezolitik Çağda yaşadığı kazılarda ortaya çıkarılan kalıntılardan belgelenmektedir. Bu çağlar, MÖ 600.000...
Mısırlıların ölümden sonra yaşam inancı, mezar yapılarının şeklini belirlemiştir. Mezarlar, Anadolu ve Sümer’de oduğu gibi başlangıçta tümsek şeklindeyken zamanla yapı...
İnsanoğlu, Prehistorya’dan İlk Çağlara kadar birçok konuda gelişme kaydetmiştir. Resim, yontu ve mimari alanlarındaki bu gelişmelerde yaşanan coğrafya, iklim ve...