Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Temmuz 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Sanat Tarihi (Sayfa 11)

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi kategorisinde, sanat ve sanat tarihi hakkındaki konular derlenmiştir.

Avcılığın yanı sıra tarımsal etkinliklerin başladığı, ürün takasına dayalı ticaretin geliştiği Kalkolitik Çağ, üretime yönelen toplumsal yapının oluşmaya başladığı bir...
Sümer saraylarının duvarları çeşitli resimlerle süslenmiştir. Bu resimlerde, dinî törenler, krallar ve tanrıların ilişkileri anlatılır (87. görsel). Çiçekler, ağaçlar ve...
Roma sanatının en çok gelişme gösterdiği alan mimaridir. Çoğunluğu Romalı olan mimarlar kemerli, tonozlu ve kubbeli yapım tekniğini geliştirmiştir. Mekâna...
Rönesans resmi; İlk (Erken) Rönesans (1420-1500), Olgun Rönesans (1500-1530), Geç Rönesans (1530 sonrası) olmak üzere üç dönemde incelenir. Geç Rönesans’ta...
Floransalı heykeltıraş, rölyef ustası, kuyumcu ve mimardır. Floransa Katedrali’nin karşısındaki vaftizhanenin kapısı için yapılan yarışmayı kazanmıştır. Bu yarışma için yaptığı,...
Büyük bir heykeltıraş, mimar ve ressamdır. Mimari yapılarında Rönesans kuralları görülmekle beraber görkemli ve coşkun yapılarında hiçbir zaman aşırılığa kaçmamıştır....
Fransızca “expresyon” (ifade)’dan türetilmiştir. İfadecilik anlamına gelir. 19. yüzyıl sonunda Kuzey Avrupa’da (Almanya, İsveç ve Norveç) ortaya çıkan bir sanat...
SEURAT, empresyonist anlayıştan kendine özgü bir teknik çıkarmış ve fırça vuruşlarını noktalara indirgemiştir (pointilist/noktacı teknik). Resimlerini üç ana renk ve...
Max BECKMANN (BEKMAN)’ın ekspresyonizmi, onun iç dünyasının yansımasıdır. Sanat yaşamının başında resimlerine izlenimci renkler egemen olmuştur. Eserlerinde perspektif ve orantıyı...
Norveçli sanatçı VİGELAND, eserlerinde granit ve bronz kullanmıştır. Oslo şehrindeki Vigeland Parkı’nda iki yüz civarında heykeli yer almaktadır. Bu heykelleri...
Maden Çağı, kesintisiz devam ettiğinden Kalkolitik Çağın bir uzantısıdır. Tarıma dayalı köy kültürü devam etmektedir. Köy ve kasabalarda mimari eserler,...