Sanat Tarihi

Mısır Resim Sanatı » Mısır Resim Sanatı

Mısır sanatında resim, büyük tapınaklar ve mezar odalarında kullanılmıştır. Ölümden sonra yeniden yaşama inanılması resim sanatın önemini artırmıştır. Mezar yapımı sırasında rölyefin yerini alarak bağımsız bir sanat olmuştur. Mısır resim sanatının tüm dönemlerind..
Mısır Heykel ve Kabartma (Rölyef) Sanatı » Mısır Heykel ve Kabartma (Rölyef) Sanatı

Kabartmalar, yüksek ve alçak olmak üzere iki teknikle çalışılmıştır. Yüksek kabartmalarda figürler, oldukça önde ve heykelsi görünür. Baş ve ayaklar yandan, gövde önden görünür. Mekân anlatımı yoktur. Bu kabartmalarda mezardaki kişi merkezde yer alır...
Mısır Mimarisi » Mısır Mimarisi

Mısırlıların ölümden sonra yaşam inancı, mezar yapılarının şeklini belirlemiştir. Mezarlar, Anadolu ve Sümer’de oduğu gibi başlangıçta tümsek şeklindeyken zamanla yapı hâlini almıştır. Gize ve Sakkara nekropollerinde (mezarlık) Eski İmparatorluk Döneminde çok rastlana..
Piramitler Nasıl Yapıldı? » Piramitler Nasıl Yapıldı?

Kimse büyük piramitlerin nasıl yapıldığından emin değil. Sadece Büyük Piramit’in inşasında her biri iki buçuk ton gelen iki milyondan fazla taş blok kullanılmış. Piramitlerin nasıl yapıldığına dair her birinin kendine göre güçlü ve zayıf noktaları olan üç teori: 1. ..
Mısır Sanatı (MÖ 3000-300) » Mısır Sanatı (MÖ 3000-300)

 Mısır İmparatorluğu, MÖ 3000’de kurulmuş, MÖ 300 yıllarında Büyük İskender’in istilasıyla son bulmuştur. Mısır tarihi Eski, Orta ve Yeni İmparatorluk olarak üç dönemde incelenir. Mısır’ın çöller ve denizlerle çevrili olması ülkenin korunmasını kolaylaştırm..
Sümerlerde Resim ve Küçük Sanat Eserleri » Sümerlerde Resim ve Küçük Sanat Eserleri

Sümer saraylarının duvarları çeşitli resimlerle süslenmiştir. Bu resimlerde, dinî törenler, krallar ve tanrıların ilişkileri anlatılır (87. görsel). Çiçekler, ağaçlar ve kuşlarla dolu bahçeler, kanatlı aslanlar, stilize edilmiş insan, hayvan ve bitkiler resmedilmiştir. İnsa..
Sümer Heykel ve Kabartmaları » Sümer Heykel ve Kabartmaları

Sümer heykel figürlerinde sakin bir duruş görülür. Hiçbir heykelin yüz ifadesinde saldırgan ifade görülmez. Göğüs altında birleşen eller, din adamlarını simgeler. Bu duruş heykellere dinî özellik kazandırır. Heykeller tanrı, kral, önemli devlet adamları ve kentin önde gele..
Sümer Mimarisi » Sümer Mimarisi

Şehir devletleri kuran Sümerler, zengin, bağımsız siteler kurmuş, şehirlerini güzelleştirmişlerdir. Her sitenin bir yönetici ve koruyucu tanrısı vardır. Bütün yetkiler, Lugal (Büyük Adam) denen hükümdarın elindedir; Lugal, aynı zamanda din adamıdır. Sümer mimarisinin önde g..
Sümer Sanatı (MÖ 4000-2000) » Sümer Sanatı (MÖ 4000-2000)

 Mezopotamya tarihi, ilk siyasi örgütlenmeyi gerçekleştiren Sümerlerle başlar. Sümerler, MÖ 4000’de Hazar Denizi’nin doğusundan göç ederek Aşağı Mezopotamya’ya yerleşmiştir (76. görsel). Orta Asya kültürünü “kent kültürü” düzeyine çıkaran, şehir devletleri ..
Urartu Küçük El Sanatları » Urartu Küçük El Sanatları

Anıtsal yapıları süsleyen duvar resimlerinde hayvan figürleri, geometrik bitki motifleri, çeşitli tanrıların savaş mücadeleleri, kanatlı sfenks ve cin figürleri görülür (74. görsel).Tarım ve hayvancılıkla geçinmelerine rağmen eserlerinde günlük hayata dair sahneler görülmez..
Urartu Mimarisi » Urartu Mimarisi

Bütün Urartu yerleşimleri, savunmada kolaylık sağlayan sarp kayalıklara veya yüksek tepelere kurulmuştur (63. görsel). Bugün Van Kalesi’ni de içine alan başkent Tuşpa, aynı yöredeki Toprakkale ve Çavuştepe, Erzincan’daki Altıntepe, Ağrı’nın Patnos ilçesindeki Giriktepe il..
Urartu Sanatı » Urartu Sanatı

Urartular, MÖ 840-585 yılları arasında Van Gölü çevresinde hüküm sürmüştür (60. görsel). Urartu toprakları, yüksek kayalıklar, dağlarla çevrili düzlükler, platolar, dar ve derin vadilerle sınırlanmış bir bölgededir. Urartular, Doğu Anadolu’nun sarp coğrafyasına ve ikli..
Lidya Küçük El Sanatları » Lidya Küçük El Sanatları

Lidyalılar; küçük eserlerde fildişi, altın ve gümüş kullanmıştır. Elektrum paralar bakla biçimindedir. Bir yüzünde kare, dikdörtgen veya üçgen çukurlar, diğer yüzündeyse aslan, boğa gibi hayvan kabartmaları yer alır. Değerli madenlerden yapılma kâse, kupa gibi eşyalar, b..
Lidya Heykel ve Kabartma Sanatı » Lidya Heykel ve Kabartma Sanatı

Lidya uygarlığında heykel ve kabartma sanatı oldukça gelişmiştir. Taş, mermer ve değerli madenler kullanarak eserler vermişlerdir. Bu eserlerin çoğu günümüze ulaşamamıştır. Heykel ve kabartmalarda Ege kültürünün etkisi görülür. Sardes’teki tapınağın cephesinde yer ala..
Lidya Mimarisi » Lidya Mimarisi

Lidya mimarisinde en önemli yapı türü ölülerin gömüldüğü tümülüslerdir (49. görsel). Bintepeler’de yoğun olarak (90-100 adet kadar) görülmektedir. Lidya tümülüslerinde taştan bir mezar odası ve bu odaya giden yollar vardır. Mezarlardaki değerli hediyelerden, ölülerin soy..
Hitit Heykel ve Kabartma Sanatı » Hitit Heykel ve Kabartma Sanatı

Hitit heykel ve kabartmaları, mimariye bağlı olarak gelişmiştir. Günümüze kadar gelen Hitit Dönemi orthostat (ortostat) (24, 25. görsel), heykel ve rölyeflerinde; tanrı, melek, dinî törenler, savaş sahneleri ve kralın yaşamı konu edilmiştir. Mühür ve çivi yazılarında da tekni..
Hitit Mimarisi » Hitit Mimarisi

Hitit mimarisinin özgün yapıları kale, tapınak ve saraylardır. Hititler, şehirlerini saraylar, caddeler, anıtsal merdivenler ve meydanlarla bir bütün olarak planlanmışlardır. Boğazköy’de görülen şehir surlarının çeşitli kapıları vardır. Surlar, dışa doğru çıkıntılı..
Hitit Sanatı (Hititlerde Sanat) (MÖ 2000-1200) » Hitit Sanatı (Hititlerde Sanat) (MÖ 2000-1200)

MÖ 2000-1200 yıllarında Anadolu’ya yerleşen Hititlerin başkenti Hattuşaş (Çorum-Boğazköy)’tır (17. görsel). 1200’lerden sonra Ege’den gelen göçlerle gücünü kaybeden Hititler, Torosların güneyiyle Suriye arasındaki bölgede, MÖ 700’e kadar varlığını sürdürmüştü..
Toplumsal Gelişimin Sanat Eserlerine Etkisi » Toplumsal Gelişimin Sanat Eserlerine Etkisi

Anadolu’daki en eski insan topluluklarının Paleolitik Çağ ile Mezolitik Çağda yaşadığı kazılarda ortaya çıkarılan kalıntılardan belgelenmektedir. Bu çağlar, MÖ 600.000 ile 8.000 arasındaki çok uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır. Paleolitik Çağ, uygarlık tarihinin ilk sa..
Truva (Troya ) Savaşı » Truva (Troya ) Savaşı

Sparta’ya giden Troya prensi Paris, Kral Menelaos’un karısı Helene (Helen)’e âşık olur. Bir fırsatını bulur ve onu kaçırır. Helene’in kaçırıldığını anlayan Menelaos, karısını geri ister fakat Paris onu reddeder. Bunun üzerine Menelaos, Tyndareos (Tinderos) huzurunda edi..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9