Sanat Tarihi

Albrecht Dürer (1471-1528) » Albrecht Dürer (1471-1528)

Alman Rönesansı’nın en büyük sanatçılarından biridir. Bakır ve tahta levhalar üzerine kazıma tekniğiyle yaptığı gravür çalışmalarıyla tanınmıştır. Gravürlerinin özelliği çizgi formlarını belirgin hâle getirmesidir. Ancak onun resimlerinde katı bir biçimleme ve titi..
Pieter Brueghel (Broygel, 1525-1569) » Pieter Brueghel (Broygel, 1525-1569)

Flaman ressamıdır. Flaman, Belçika, Hollanda ve Fransa’nın kuzeydoğusu arasında kalan bölgedir. Resimlerinde bir dönem köy hayatını ve köylüleri konu edindiği için, kendisine “Köylü BRUEGHEL” de denen sanatçı, önemli bir hiciv ve manzara ressamıdır. Genel olarak günlük ..
Sanzio Raffaello (Rafael, 1483-1520) » Sanzio Raffaello (Rafael, 1483-1520)

İtalyan Rönesans resim sanatının ustalarındandır. 1504’te LEONARDO ve MİCHELANGELO’ın bulunduğu Floransa’ya gelerek yeni sanat dünyasına katılmıştır. 1508’de Roma’ya yerleşmiştir. Yüksek Rönesans resmini en saf, en olgun ve etraflı biçimde ifade eden ressam olarak tan..
Vecellio Tiziano (1476-1576) » Vecellio Tiziano (1476-1576)

İtalyan ressam, Venedik Okulunun kurucularındandır. Portre ressamlığı ile tanınmıştır. Ayrıca dinî konuları, şiirsel anlamlı mitolojik olayları da resimlerinde konu olarak işlemiştir. Hemen her çeşit konunun içinde peyzaja da büyük önem vermiştir. TİZİANO, dönemin insanla..
Michelangelo (Mikelanj) Buonarroti (1475-1564) » Michelangelo (Mikelanj) Buonarroti (1475-1564)

MİCHELANGELO, ressam, mimar, filozof ve her şeyden önce bir heykeltıraştır. Sanat hayatı Floransa ve Roma’da geçen sanatçının fresk tekniğinde resimlerinde bile heykeltıraş kimliği ön plana çıkmıştır. Vatikan’da Sistine Şapeli’nin tavanına yaptığı resimler (244.görse..
Leonardo Da Vinci (1452-1519) » Leonardo Da Vinci (1452-1519)

İtalya’nın Floransa kentinde doğan sanatçı, resim sanatına getirdiği esaslarla Yüksek Rönesans’ın temelini atmıştır. Sanatçı aynı zamanda filozof, bilim adamı, mimar, heykeltıraş ve araştırmacıdır. Sanatın ve bilimin her dalında çalışmalar yapmış, müzik aleti ve sa..
Sandro Botticelli (Botiçelli, 1445-1510) » Sandro Botticelli (Botiçelli, 1445-1510)

Resimlerinde çizgisel bir üslup kullanan İtalyan sanatçı, antik dünyanın mitolojik figürlerini resimlerine şiirsel bir ifadeyle yansıtmıştır. 15. yüzyıl Floransa sanatının doruk noktasının temsilcilerinden biridir. En tanınmış eserleri “Venüs’ün Doğuşu” ve “İlkbaha..
Masaccio (Masacyo, 1401-1429) » Masaccio (Masacyo, 1401-1429)

Erken Rönesans dönemi ressamıdır. Eserlerinde perspektif, ışık, insan-doğa ilişkileri ve ifadeleri başarıyla uyguladığı görülür. İsa ve havarilerin hayatını anlatan fresko çalışmalarında ilk defa gerçek hayatı yansıtan görüntülere yer vermiştir. Rönesans resmine ait b..
Giotto (Ciotto) Di Bondone (1266-1337) » Giotto (Ciotto) Di Bondone (1266-1337)

GİOTTO, İtalya’da resimde çığır açan ve etkileri 15. yüzyıla kadar uzanan yeniliğin öncüsü ve temsilcisi olmuştur. Erken Dönem Hristiyan resminin donuk ve kalıplaşmış görünümüne canlılık getirmiş ve İtalyan sanatını Bizans resminin etkisinden kurtarmıştır. Kilise d..
Donato Bramante (1444–1515) » Donato Bramante (1444–1515)

Önceleri ressam olarak sanat çalışmaları yapan BRAMANTE, 1482’de Milano’da dekorasyon ve mimarlık alanında çalışmalar yapmıştır. Eserlerinde anıtsallık ve sağlam dış görünüşe, içte ise geniş mekân etkisi yaratmaya önem vermiştir. Roma’daki “Tempietto Şapeli” ve ..
Leon Battista Alberti (1404-1472) » Leon Battista Alberti (1404-1472)

Düşünür ve edebiyatçı yanıyla çağdaşlarından ayrılan ALBERTİ, “Yapı Sanatının On Kuralı” adlı eserinde antik yapı kurallarına bağlılığını belirtmiştir. Hristiyan kutsal yapısı ile Roman yapısını birleştirerek bu sentezi San Francesco katedralinde uygulamak istemi..
Flippo Brunelleschi (1377-1446) » Flippo Brunelleschi (1377-1446)

Floransalı sanatçı, 15. yüzyıl İtalyan mimarisinin ilk temsilcisi ve mimaride Rönesans çığırını açan sanatçıdır. Yunan ve Roma’nın Eski Çağ yapı şekillerini yeniden canlandırmıştır. Antik yapı sanatının sütun başlıklarını, üçgen alınlıklarını ve bazı süs ..
Rönesans Heykel Sanatı » Rönesans Heykel Sanatı

Rönesans heykel sanatında da resim ve mimarideki gibi büyük bir gelişme gözlenir. Heykellerde gerçekçiliğe özen gösterilmiş, insan vücuduna ilgi duyulmuştur. • Daha önceki dönemlerde olduğu gibi Rönesans’ta da mimariye bağlı heykeller görülür. • Rönesans heykelinde din..
Rönesans Resim Sanatı » Rönesans Resim Sanatı

Rönesans resmi; İlk (Erken) Rönesans (1420-1500), Olgun Rönesans (1500-1530), Geç Rönesans (1530 sonrası) olmak üzere üç dönemde incelenir. Geç Rönesans’ta barok eğilimler görülür. Bu döneme Maniyerist Dönem adı verilmiştir. Rönesans resim sanatı, Antik Yunan ve Roma sanatı..
Rönesans’ta Mimarlık (Rönesans Mimarisi) » Rönesans’ta Mimarlık (Rönesans Mimarisi)

• Erken Rönesans Döneminde mimari ön plandadır. Resim ve heykel mimariyi tamamlayıcı ögedir. • Kilise, katedral ve şapel gibi dinî yapıların yanında köşk, saray, ev gibi sivil yapılar da önemlidir. • Rönesans mimarisinde asıl malzeme taştır. Yapıların kubbelerinde tuğla,..
Rönesans’ın Doğuşu » Rönesans’ın Doğuşu

14. yüzyıla kadar Avrupa’da feodal sistem hüküm sürmüştür. 15. yüzyıla gelindiğinde feodal sistem yerini kent devletleri ve monarşiye bırakmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak da siyasi ve sosyal yaşamdaki gelişmeler, sanat, bilim ve kültür alanlarında etkili olmuştur. Kili..
Sanat Tarihi Dersi Yazılı Soruları (II. Ünite) » Sanat Tarihi Dersi Yazılı Soruları (II. Ünite)

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 1) Batı Roma İmparatorluğundaki Hristiyanlar MS 4.yüzyıla kadar ölülerini .............................denen yer altı şehirlerinin duvarlarına gömmüşlerdir. 2) …………......... sanatında kiliseler, ibade..
Bizans Sanatı Nedir? » Bizans Sanatı Nedir?

Bizans sanatı, 395’te ikiye bölünen Roma İmparatorluğu’nun doğu bölümünün ve 1453’te Osmanlı Türkleri tarafından ortadan kaldırılan Bizans Devleti’nin sanatıdır. Doğu Roma İmparatorluğu ya da kısaca Bizans İmparatorluğu adıyla tanınan bu devlet, aslında Hristiyanl..
Gotik Sanatı (Gotik Sanat) » Gotik Sanatı (Gotik Sanat)

12. yüzyıl ortalarında başlayan Gotik Sanatı, Rönesans Dönemine kadar sürmüştür. Fransa’da başlayan akım, tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Büyüklük ve yücelik duygularını başarıyla yansıtan Gotik mimari, dinî nitelikli bir sanattır. Bu yapılarda taş, ahşap ve mermer gib..
Roman Sanatı (Romanesk) » Roman Sanatı (Romanesk)

9. yüzyılda başlayıp 12. yüzyıla kadar devam eden Roman sanatı; Roma, Karolenj (Karolyn), Ottalar Dönemiyle Bizans ve yerel Germen sanatlarının sentezi olarak ortaya çıkmıştır. Haçlı seferleri değişik sınıfların kaynaşmasını sağlamış, Orta Çağ Avrupası’nda sosyal ya..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9