Sanat Tarihi

Osmanlı Sanatı Hakkında » Osmanlı Sanatı Hakkında

Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde önemli bir yere gelen Türk-İslam sanatı geliştirilmiştir. Ayrıca İran ve Bizans sanatından da etkilenen Osmanlı sanatı, kendine has bir üslup oluşturarak dünya sanat tarihinde kendisine özel bir yer edinmiştir. Bu dönemde sanat; genel olarak..
Türk Tiyatrosunda Tarih » Türk Tiyatrosunda Tarih

Konusunu tarihten alan ilk eser olan Vatan yahut Silistre’den günümüze birçok oyun yazıldı. Bu oyunların nitelik ve nicelik yönünden yeterli olup-olmadığı elbette tartışılabilir. Ancak konuyu genel anlamda kavrayabilmek için kendi içinde tasnife tabii tutmak gerekir. William Lowel..
Tarih Tiyatro İlişkisi » Tarih Tiyatro İlişkisi

Tarihî tiyatronun amacı, bir şekilde geçmişi değerlendirmektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Tarihî tiyatro konusunu geçmişten alır ama bugünü de yok saymaz. Çünkü tarihî tahkiyenin amacı, aslında bugünü anlatmaktır. Anlatıcı, tarih aracılığıyla mensu..
Maden Çağı’nda Anadolu » Maden Çağı’nda Anadolu

Çayönü ve Çatalhöyük’te yapılan kazılarda ele geçirilen madenî buluntular, insan topluluklarının madeni günümüzden 10 bin yıl kadar önce tanıdıklarını ortaya koymaktadır. Madenin insan yaşamındaki önemli yerini alması Kalkolitik Çağ ile başlar ancak kullanımı Tun..
Kalkolitik Çağ’da Anadolu » Kalkolitik Çağ’da Anadolu

Madenî aletlerin yanı sıra taş aletlerin kullanılmaya devam edilmesinden dolayı bu döneme taş ve maden devri anlamına gelen Kalkolitik Çağ denilmektedir. Kalkolitik Çağ insanlarının yaşamında tarım, avcılığa oranla daha ön plandadır. Geçmiş çağların tüketici insanın..
Neolitik Çağ’da Anadolu » Neolitik Çağ’da Anadolu

Neolitik Çağ yani Yeni Taş Çağı (Türkiye’de yaygın kullanılan adıyla Cilalı Taş Devri) insanlığın kültürel geli­şimindeki en önemli süreçtir. Bu süreçte insanoğlunun yaşam ve geçim tarzı köklü değişikliklere uğrayarak bir bakıma günümüz uygarlığının temelle..
Paleolitik Çağ’da Anadolu » Paleolitik Çağ’da Anadolu

İnsanoğlunun Anadolu Yarımadası’ndaki en eski yerleşimleri Paleolitik Çağ’ın başlarına değin uza­nır. Paleolitik Çağ yani Eski Taş Çağı adı verilen bu dönemde insanlar, değişken iklim koşullarına uyum sağlamaya çalışarak geniş coğrafi alanlara seyrek ve dağınık ..
Mezopotamya Sanatı » Mezopotamya Sanatı

Konu: Mezopotamya Sanatı Mezopotamya, insanlık tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu öneminden dolayı buraya “medeniyetlerin beşiği” adı verilir. Çünkü Mezopotamya’da; • yazı keşfedilmiş, • büyük kentler kurulmuş, • saraylar ve tapınaklar inşa..
Sanat Eserlerinin Korunması » Sanat Eserlerinin Korunması

Sanat eserleri geçmiş uygarlıkların toplumsal yapılanmalarını, siyasal örgütlenmelerini, dinî inanışlarını, yaşayış biçimlerini yansıtan birer belgedir. Bu eserler, hangi topluma ait olursa olsun önemli birer kültür mirasıdır. Onun için tüm sanat eserlerinin ayrım yapılma..
Sanat Tarihi ve Diğer Bilim Dalları » Sanat Tarihi ve Diğer Bilim Dalları

Mimari, resim, heykel ve süsleme sanatlarının doğuşundan günümüze değin birçok ülke ve toplumda ne şekilde, ne tür eserler vererek oluştuğunu inceleyen; sanat eserlerinin ve onları yapan sanatçıların tarzlarını, sanat anlayışlarını belirleyip değerlendirmeyi amaçlayan bili..
Sanat ve Sanat Türleri » Sanat ve Sanat Türleri

İnsanın varoluşuyla başlayan sanat; insan yaratıcılığının, yeteneklerinin ve düş gücünün mimari, resim, heykel, tiyatro, müzik ve edebiyat gibi çeşitli sanat etkinlikleriyle biçimlenmesidir. Sanat estetikliktir. Bu, sanatsal yaratanın genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzell..
Sanat Tarihi Dersi Yazılı Soruları (V. Ünite) » Sanat Tarihi Dersi Yazılı Soruları (V. Ünite)

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 1) Gustave Courbet,.................................. akımının kurucusu kabul edilir. 2) Millet’nin ................................... adlı tablosu, köylülerin ve işçilerin çalışmalarını realist tarzda gösterir...
Auguste Rodin (1840-1917) » Auguste Rodin (1840-1917)

RODİN’in en önemli özelliği ışığı bilinçli kullanmasıdır. Doğaya hayranlık duymuş ve bu yönüyle izlenimci kabul edilmiştir. Ancak RODİN, sadece izlenimci değil aynı zamanda imgeci bir heykeltıraştır. 1880’de Dekoratif Sanatlar Müzesinin kapısı için aldığı sipariş ..
Alberto Giacometti (1901-1966) » Alberto Giacometti (1901-1966)

İsviçreli sanatçı kübizme ve primitif heykele ilgi duymuştur. Sanatçı, daha sonra sürrealistlerle çalışmıştır. Önceleri modelden çalışan sanatçı, sonra bellek çalışmaları yapmıştır. Tiksinti ile dokunma isteğinin, tat alma ile acı çekmenin iç içe geçtiği heykelleri..
Henri Moore (1898-1886) » Henri Moore (1898-1886)

Henry Moore; kitlenin büyüklüğünü, anıtın gerçekleşmesini, doğa formundan uzaklaşarak yepyeni bir anlatım biçimi bulmuştur. Heykel sanatının yüzyıllardır insan fiziğine bağlılığını koparmıştır. İnsanı ayrıntılardan arındırarak anıtsal, soyut, kapalı formlar yara..
Naum Gabo (1890-1977) » Naum Gabo (1890-1977)

Mühendislik eğitimi almış ve heykeltıraş olan kardeşinden etkilenmiştir. GABO ve kardeşi sanatın işlevsel ve kullanışlı olması gerektiğini savunmuştur. Onların konstrüktivist heykellerinde kübizmin uzayla olan zihin mücadelesiyle fütürizmin hareket kaygısının birleşimi gö..
Gustav Vigeland (1869-1943) » Gustav Vigeland (1869-1943)

Norveçli sanatçı VİGELAND, eserlerinde granit ve bronz kullanmıştır. Oslo şehrindeki Vigeland Parkı’nda iki yüz civarında heykeli yer almaktadır. Bu heykelleri yaklaşık kırk yılda ve yardımcısı olmadan tamamlamıştır. Heykellerinde konu olarak insanın şüphelerini, hayal kı..
Robert Rauschenberg (1925-2008) » Robert Rauschenberg (1925-2008)

Teksaslı ressam, gençlik yıllarında aldığı sanat eğitimlerinden sonra ilk sergisini 1951’de New York’ta düzenlemiştir. İtalya, Düsseldorf, Paris ve Londra’da sergiler açmıştır. Otuz yaşında ‘‘Şunun Bunun Kuvvetli ve Gürültülü Patırtılı Derlemeleri’’ adını ve..
Andy Warhol (1928-1987) » Andy Warhol (1928-1987)

Rus asıllı ABD’li ressam, film yapımcısı, yönetmen, prodüktör ve yazardır. Andy WARHOL, bir portreyi ya da belli bir konudaki tek bir formu ele almış, aynı yüzey üzerinde bu formu tekrarlayarak fotoğrafa özgü imgeleri de kullanmıştır. Kamuoyunun tanıdığı ünlü film yıldı..
Joan Miro (1893-1983) » Joan Miro (1893-1983)

İspanyol ressam, Joan MİRO, sanat hayatını İspanya ile Paris arasında geçirmiştir. Resimleri kendiliğinden ortaya çıkmış hayal gücünün oyunları gibidir. Bilinçaltını saf şekilde resimlerine yansıtması onu sürrealistlerin arasına katmıştır. İspanya’nın bir bölgesinde ..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9