Category: Osmanlı’nın Arayış Yılları

17. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri

17. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri

17. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri – Kişilere bağlı kalmıştır. Devamlılık olmadığı için sonuca ulaşılamamıştır. – Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm arandığı için kalıcı çözümler bulunamamıştır. – Avrupa’daki gelişmeler takip edilememiştir. – Yapılan ıslahatlar daha çok...

1555 Sonrası Osmanlı – İran İlişkileri

1555 Sonrası Osmanlı – İran İlişkileri

Osmanlı Devleti’nin Doğu siyasetinin temelini İran ile ilişkiler oluşturur. Yavuz döneminde Safevi Devleti ile başlayan savaşlar Kanuni döneminde de devam etmiştir. Amasya Antlaşması (1555) ile barış sağlansa da ilişkiler 1577’de İran’ın saldırıları nedeniyle yeniden...

IV. Mehmet Döneminde Osmanlı-Venedik İlişkileri

IV. Mehmet Döneminde Osmanlı-Venedik İlişkileri

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Doğu ve Orta Akdeniz’deki adaların alınmasıyla buradaki üstünlük Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. Ancak Venedik bu durumu bir türlü kabullenemedi. Girit Adası’nı elinde bulunduran Venedikliler her fırsatta Osmanlı’nın ticaret yapan ya da...

Osmanlı Devleti’nde İç İsyanların Genel Nedenleri

Osmanlı Devleti’nde İç İsyanların Genel Nedenleri

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde idari, mali, ekonomik, askerî ve sosyal alanlarda meydana gelen sıkıntılar iç çalkantılara neden olmuş, İstanbul; Anadolu ve eyaletlerde isyanlar çıkmıştır.

IV. Mehmet Döneminde Osmanlı-Avusturya İlişkileri

IV. Mehmet Döneminde Osmanlı-Avusturya İlişkileri

1606 Zitvatorok Antlaşması’yla sağlanan iki ülke arasındaki barış ortamı Avusturya’nın Erdel Beyliği’nin iç işlerine karışmasıyla yeniden bozuldu.1662’de başlayan savaşlarda Köprülü FazılAhmet Paşa Uyvar Kalesi’ni ele geçirdi. Uyvar Kalesi’nin alınmasından sonra Avrupa’da “Uyvar önünde bir...