Category: Osmanlı’nın Arayış Yılları

17. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri

17. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri

17. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri – Kişilere bağlı kalmıştır. Devamlılık olmadığı için sonuca ulaşılamamıştır. – Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm arandığı için kalıcı çözümler bulunamamıştır. – Avrupa’daki gelişmeler takip edilememiştir. – Yapılan ıslahatlar daha çok...

Eyalet Ayaklanmaları

Eyalet Ayaklanmaları

XVII. yüzyılda merkezî otoritenin zayıflaması sonucunda merkezden uzakta olan eyaletlerde (Eflâk, Boğdan, Erdel, Halep, Yemen, Bağdat, Kırım) isyanlar çıkmıştır. Bazen yerel yöneticiler (Lübnan valisi Fahrettin , Erzurum valisi Abaza Mehmet Paşa ve Sivas valisi...

II. Viyana Kuşatması (1683)

II. Viyana Kuşatması (1683)

Avusturya, Orta Avrupa’da güçlü konuma gelebilmek için Macaristan’ı almak istiyordu. Vasvar Antlaşması’ndan (1664) sonra oluşan barış ortamı Avusturya’nın Macaristan’a saldırıları ile yeniden bozuldu. Katolik mezhebinden olan Avusturya, Protestan Macarlara saldırılar düzenledi. Macar kontu Tökeli...

Avrupa’nın Gelişmesine Seyirci Kalan Osmanlı

Avrupa’nın Gelişmesine Seyirci Kalan Osmanlı

Günümüz Avrupa’sının siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal temelleri, XV. yüzyıldan başlayarak atılmaya başlanmıştır. İnsan hakları ve demokratikleşme çabaları, özellikle İngiltere ve Fransa’nın başını çektiği devletler arasında adeta bir yarış başlatmıştır. Rönesans ve Reform hareketleri...

Kutsal İttifak

Kutsal İttifak

II. Viyana Kuşatması’nda Osmanlı ordusunun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Osmanlı Devleti’nin bu zor durumundan yararlanmak amacıyla papa,Avrupa devletlerini birlik olmaya çağırdı. Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak hevesiyle bir araya gelen devletlerin kurduğu...