Category: Osmanlı’nın Arayış Yılları

17. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri

17. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri

17. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri – Kişilere bağlı kalmıştır. Devamlılık olmadığı için sonuca ulaşılamamıştır. – Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm arandığı için kalıcı çözümler bulunamamıştır. – Avrupa’daki gelişmeler takip edilememiştir. – Yapılan ıslahatlar daha çok...

Avrupa’nın Gelişmesine Seyirci Kalan Osmanlı

Avrupa’nın Gelişmesine Seyirci Kalan Osmanlı

Günümüz Avrupa’sının siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal temelleri, XV. yüzyıldan başlayarak atılmaya başlanmıştır. İnsan hakları ve demokratikleşme çabaları, özellikle İngiltere ve Fransa’nın başını çektiği devletler arasında adeta bir yarış başlatmıştır. Rönesans ve Reform hareketleri...

Kutsal İttifak

Kutsal İttifak

II. Viyana Kuşatması’nda Osmanlı ordusunun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Osmanlı Devleti’nin bu zor durumundan yararlanmak amacıyla papa,Avrupa devletlerini birlik olmaya çağırdı. Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak hevesiyle bir araya gelen devletlerin kurduğu...

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne Etkiler

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne Etkiler

Avrupa’yı ekonomik ve kültürel yönden geliştiren coğrafi keşifler, Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkilemiştir. İpek ve Baharat Yollarının önemini kaybetmesi üzerine Akdeniz limanlarından elde edilen gelir azalmıştır. Coğrafi keşifler sonucu Avrupa’ya bol miktarda altın ve...

Karlofça Antlaşması (1699)

Karlofça Antlaşması (1699)

İngiltere ve Hollanda elçilerinin aracılığıyla yapılan görüşmeler sonunda Osmanlı ile Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanan antlaşmadır. Karlofça Antlaşması’nın Maddeleri – MoraYarımadası, Dalmaçya kıyıları ve Ayamavra Adası Venedik’e verildi. – Podolya ve Ukrayna Lehistan’a...