Web sitemize hoşgeldiniz, 15 Ekim 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi (Sayfa 9)

Osmanlı Devleti Tarihi

Osmanlı Devleti Tarihi kategorisinde, dünyaya hükmetmiş Osmanlı Devletinin tarihi hakkındaki konular derlenmiştir.

Osmanlı ordusu, kara ve deniz kuvvetleri olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Kara Kuvvetleri; Kapıkulu Askerleri, Eyalet Askerleri ve Yardımcı Kuvvetler olmak...
Osmanlı – İran aynı coğrafyada komşu iki devlet olması nedeniyle tarih boyunca bir çok konuda ilişkide bulunmuştur. Osmanlı – İran...
Osmanlı halkının dinlendiği ve toplu olarak eğlendikleri en önemli mekânlar mesire yerleridir. İstanbul’un çeşitli yerlerinde ailece gidilen mesire yerleri bulunmaktaydı....
Coğrafi keşiflerle başlayan süreçte özellikle İngiltere, Fransa, Portekiz, İspanya ve Hollanda denizcilik alanında önemli gelişmeler katetmiştir. Keşiflerle beraber gelen ekonomik...
Rusya, XVIII. yüzyılda Baltık Denizi üzerinden sıcak denizlere çıkabilmek için İsveç ile mücadeleye girişmiştir. İsveç kralı Demirbaş Şarl’ın Poltova Savaşı’nda...
ABD – Osmanlı ilişkileri Akdeniz’de söz sahibi olan Cezayir Beyliği aracılığıyla kurulmuştur. ABD; Osmanlı’ya bağlı olan Cezayir, Trablus ve Tunus...
XVIII. yüzyılda Avrupa’dan askerî alanda eğitimci ve danışman getirtildi. Matbaanın açılması, kütüphanelerin ülke geneline yaygınlaştırılmaya çalışılması,Avrupa ya öğrenci gönderilmesi, yabancı...
Sultan II. Abdülhamid döneminde, özellikle 1890’lardan itibaren yurtdışı eğitime, Jön Türkler ile yaşanan siyasi kriz damgasını vurmuştur. 1879’da ilk meclisin...
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibarenAvrupa’da önemli gelişmeler yaşandı. 1870’te İtalya, 1871’de ise Almanya siyasi birliklerini kurarak Avrupa sınırları içindeki yerlerini...
XIV. yüzyılda kurulmuş bir Türkmen devletidir. Akkoyunlular, Oğuzların Üçok kolunun Bayındır boyundan geliyordu. Akkoyunlu Devleti’nin kurucusu Kara Yülük Osman Bey’dir....
Kara Ordusu Yaya ve Müsellemler: Orhan Bey zamanında ilk düzenli yaya birlikleri ve atlı birlikler kuruldu. Bu birliklerin piyade askerlerine...