Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 19 Haziran 2021

Osmanlı Devleti Tarihi

Osmanlı Devleti’nde Askerî Eğitim

Kapıkulu ordusunun içerisinde birçok ocak bulunmaktaydı. Her ocak uzmanlaştığı alanda kendi eğitimini verirdi.Acemi ocağına alınan devşirmeler Türk-İslam geleneklerine göre eğitilir...

Preveze Deniz Savaşı (1538)

Barbaros Hayrettin Paşa’nın kaptanıderya olmasından sonra İtalya kıyılarına baskınlar düzenleyerek Venediklilere ait kaleleri fethetmesi ve Akdeniz hâkimiyetine yönelmesi, Avrupa devletlerini...

Reformun Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Kanuni dönemine rastlayan Reform hareketleri Osmanlı Devleti tarafından yakından takip edildi. Avrupa’da Hristiyan birliğinin parçalanması Osmanlı Devleti’nin önem verdiği bir...

IV. Murat Dönemi Siyasi Olayları ve Islahatları

II. Osman’ın 1622’de yeniçeriler tarafından öldürülmesinden sonra, kısa bir süre I. Mustafa padişah olmuştur. 1623’te I. Mustafa da tahttan indirilmiş...

III. Ahmet Döneminde Yapılan Diğer Yenilikler

II. Ahmet Döneminde Yapılan Diğer Yenilikler sırasıyla şu şekilde aktarılabilir: Kütüphanelerin açılması, İtfaiye ocağının kurulması, İlk kez çiçek aşısının uygulanması,...

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkisi daha çok olumsuz yönde oldu. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklar, milliyetçilik...

Askerî Alanda Yapılan Islahatlar

II. Mahmut, idari alanda yaptığı yeniliklerin yanında devletin gelişiminin önündeki en büyük engeli oluşturan Yeniçeri Ocağı’nı ve askerî yapıyı da...

Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren Ermeniler ile Türkler iç içe yaşıyorlardı. 1326’da Bursa’yı fetheden Orhan Bey Ermenilerin Bizans zulmünden kurtulmaları için...

I. Dünya Savaşı Yıllarında Ermeni Sorunu

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi Ermeniler tarafından büyük bir fırsat olarak görüldü. Rusya Ermenileri, Rus ordusu ile birlikte Osmanlı...

Mehmet Çelebi

Babası : Yıldırım Bayezit Annesi : Devlet Hatun Doğumu : 1389 Vefatı : 1421 Saltanatı : 1413 – 1421 Mehmet...

Osmanlı Devleti’nde Üretim

Üretim Tarım Ekonomisi büyük ölçüde toprağa dayanan Osmanlı Devleti’nin en önemli gelir kaynağını tarım oluşturuyordu. Devlet tarafından ekilip biçilmesi için...