Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi (Sayfa 6)

Osmanlı Devleti Tarihi

Osmanlı Devleti Tarihi kategorisinde, dünyaya hükmetmiş Osmanlı Devletinin tarihi hakkındaki konular derlenmiştir.

1829 Edirne Antlaşması ile bağımsızlığını elde eden Yunanistan Megali İdea amacını hayata geçirmek için Etnikieterya Cemiyeti’ni kurmuştu. Bu cemiyetin kışkırtmaları...
Bulgaristan ve Balkan devletleri arasında yapılan bu antlaşmaya göre: – Manastır, Üsküp ve Priştine Sırbistan’a, – Serez, Drama ve Selanik...
Osmanlı Devleti, kuruluş aşamasından itibaren Anadolu Türk Beylikleriyle çatışmaya girmemeye özen gösterdi. Yönünü Batı’ya çevirerek Balkanlarda fetihler gerçekleştirdi. Karesioğulları Beyliği...
Koyunhisar Savaşı Osman Gazi 1301 de kuzey ve kuzeybatı istikametinde harekete geçerek yenişehir ve köprü hisarı fethetti. 1303 de İznik...
Kayıların Anadoluya Gelişi Osmanlı Devleti Oğuzların Bozok kolundan olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur. Kayı kelime manası olarak; sağlam, güçlü ve...
Osmanlı Devleti döneminde eğitim kurumları; cami ve medreseler, tekke ve zaviyeler, kütüphaneler, sahaflar, loncalar ve kıraathaneler olmak üzere 6 başlık...
Ateşli silahların etkisini anlayan Yıldırım Beyazıt ve ondan sonraki Osmanlı padişahları askerin tüfenk eğitimine önem vermişlerdir. Sultan II. Mahmut Döneminde...
14. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu Kafkasya, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu topraklarını içine alan bölgeye Yakın Doğu adı verilir....
Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı idi. Tarım üretiminde tımar sistemi uygulanmaktaydı. Tımar sistemi sayesinde topraklar boş kalmıyor ve üretimin...
Yıldırım Bayezit’inAnadolu’daki fetihleri sonucunda Osmanlı Devleti ile Timur devleti sınır komşusu hâline geldi. Çin üzerine sefer düzenlemek isteyen Timur, arkasında...
İlk Osmanlı donanması Karesi Beyliği’nden geçen küçük çaptaki bir deniz kuvveti idi. Bununla birlikte Osmanlılar, ilk zamanlarda küçük de olsa...