Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 19 Haziran 2021

Osmanlı Devleti Tarihi

Dömeke Meydan Savaşı

1829 Edirne Antlaşması ile bağımsızlığını elde eden Yunanistan Megali İdea amacını hayata geçirmek için Etnikieterya Cemiyeti’ni kurmuştu. Bu cemiyetin kışkırtmaları...

Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913)

Bulgaristan ve Balkan devletleri arasında yapılan bu antlaşmaya göre: – Manastır, Üsküp ve Priştine Sırbistan’a, – Serez, Drama ve Selanik...

Balkanlardaki Fetihler

Osmanlı Devleti, kuruluş aşamasından itibaren Anadolu Türk Beylikleriyle çatışmaya girmemeye özen gösterdi. Yönünü Batı’ya çevirerek Balkanlarda fetihler gerçekleştirdi. Karesioğulları Beyliği...

Koyunhisar Savaşı (1302)

Koyunhisar Savaşı Osman Gazi 1301 de kuzey ve kuzeybatı istikametinde harekete geçerek yenişehir ve köprü hisarı fethetti. 1303 de İznik...

Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Yerleşmesi

Kayıların Anadoluya Gelişi Osmanlı Devleti Oğuzların Bozok kolundan olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur. Kayı kelime manası olarak; sağlam, güçlü ve...

Osmanlı Döneminde Eğitim Kurumları

Osmanlı Devleti döneminde eğitim kurumları; cami ve medreseler, tekke ve zaviyeler, kütüphaneler, sahaflar, loncalar ve kıraathaneler olmak üzere 6 başlık...

Osmanlı Devletinde Tüfenk Atıcılığı ve Silahendaz

Ateşli silahların etkisini anlayan Yıldırım Beyazıt ve ondan sonraki Osmanlı padişahları askerin tüfenk eğitimine önem vermişlerdir. Sultan II. Mahmut Döneminde...

14. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu ve Avrupa

14. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu Kafkasya, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu topraklarını içine alan bölgeye Yakın Doğu adı verilir....

Ekonomik Gelişmeler

Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı idi. Tarım üretiminde tımar sistemi uygulanmaktaydı. Tımar sistemi sayesinde topraklar boş kalmıyor ve üretimin...

Mehmet Çelebi

Babası : Yıldırım Bayezit Annesi : Devlet Hatun Doğumu : 1389 Vefatı : 1421 Saltanatı : 1413 – 1421 Mehmet...

Osmanlı Devleti’nde Üretim

Üretim Tarım Ekonomisi büyük ölçüde toprağa dayanan Osmanlı Devleti’nin en önemli gelir kaynağını tarım oluşturuyordu. Devlet tarafından ekilip biçilmesi için...