Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 17 Mayıs 2021

Osmanlı Devleti Tarihi

Payitaht İstanbul

Payitaht Kelime Manası Payitaht kelime manası olarak Başkent anlamını ifade eder. Bir başka ifadeyle bir devletin yönetildiği şehri yani yönetim...

Osmanlı Sanatı Hakkında

Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde önemli bir yere gelen Türk-İslam sanatı geliştirilmiştir. Ayrıca İran ve Bizans sanatından da etkilenen Osmanlı...

Ali Reşat’ın Hayatı (1877-1929)

Ali Reşat, 1877 (1294 H.) yılında bugün Bulgaristan topraklarında bulunan Lofça’da doğdu. Babası Lofça Aşar Müdürlerinden ve eşraftan İsmail Adil...

Kuzey ve Batı Kafkasya’da Osmanlı Politikası 4

III. Selim’in fermanında (Mayıs 1791) vali Abdullah Paşa’ya Kabarda’ya seferden kaçındığı için uyarıda bulunuluyordu. Fermanda “Bundan böyle bahaneler üretmeden ve...

Kuzey ve Batı Kafkasya’da Osmanlı Politikası 3

İstanbul’a gönderilen yazıda (1790/1791) Kabardey ve Besleney temsilcilerin İstanbul’a gitmesi için gerekli yol masraflarının ödenmesi isteniyordu (BA. HAT, 211/11394). Sultana...

Kuzey ve Batı Kafkasya’da Osmanlı Politikası 2

Osmanlı kalesi Soğucak ya da diğer adıyla Sucukkale 1720 yılında bugünkü Novorossiysk şehri yakınlarında kuruldu. Anapa kalesi kurulmadan önce Soğucak...

Kuzey ve Batı Kafkasya’da Osmanlı Politikası

18. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuzey Kafkasya’ya yönelik politikaları, Rus ve Sovyet araştırmacıların Kuzey Kafkasya halklarının tarihiyle ilgili çalışmalarında bazı...

Osmanlı Devletinde Batılılaşma Hareketleri

Osmanlı Devletinde batılılaşma hareketleri Tanzimat döneminden daha önceleri başlamıştır. Yükselme döneminde Osmanlı dünya siyasetinde hakim bir rol oynamaktaydı. Medeniyet olarak...

Osmanlı-Memluk İlişkileri

Osmanlı – Memluk ilişkileri ilk defa Yıldırım Bayezit döneminde Malatya ve civarının alınmasıyla bozulmuştu. Fatih dönemine gelindiğinde Dulkadiroğulları ve Hicaz...

Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e Nasihati

Yıllardır kendisini yetiştiren ve bir devlet kurmaya doğru adeta adım adım ilerleyen Osman Bey’e Şeyh Edebali, tarihe geçen şu çarpıcı...

17. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri

17. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri Kişilere bağlı kalmıştır. Devamlılık olmadığı için sonuca ulaşılamamıştır. Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm arandığı için kalıcı...