Enver Paşa’nın Hayatı (1881-1922)

Enver Paşa Kimdir? Enver Paşa’nın asıl adı İsmail Enver'dir. İstanbul Divanyolu'nda doğdu . Doğumu ile ilgili olarak Türkçe ve Almanca otobiyografilerinde farklı tarihler verilmektedir (23 Kasım 1881 Çarşamba. 6 Aralık…

Okumaya devam edin Enver Paşa’nın Hayatı (1881-1922)

Süleyman Askeri Bey Kimdir?

Süleyman Askeri Bey - Süleyman Nazif Süleyman Askeri, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek feda etmiş bir Osmanlı idi!.. 6 Aralık 1902 tarihinde Teğmen Mektebini (Mülazım-ı sanilikle…

Okumaya devam edin Süleyman Askeri Bey Kimdir?

Kut’ül Amare Zaferi Tarihi

Unutulan Zafer Kut'ül Amare Kut'ül Amare; Birinci Dünya Savaş'ı tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan biriydi. Osmanlı Devleti de bu savaşta birden fazla cephede savaşmaktaydı. Bu cephelerden biri de Irak cephesiydi.…

Okumaya devam edin Kut’ül Amare Zaferi Tarihi
Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devletinin Kuruluşunu Hazırlayan Sebepler

Osmanlı Devletinin Kuruluşunu ve Gelişmesini Hazırlayan Sebepler Coğrafi Konum : Osmanlıların yerleştikleri hudud devletin kurulmasında ve gelişmesinde çok faydalı olmuş, Anadolu’yu kasıp kavuran Moğolların tesir sahasının dışında kaldı. Bizans devletinin kısmi…

Okumaya devam edin Osmanlı Devletinin Kuruluşunu Hazırlayan Sebepler

Bursa’nın Fethi ve Osman Gazinin Vefatı

Orhan Bey uç beylerinin yardımı ile Bursa’nın İstanbul ile irtibatını ve yardımını sağlayan Mudanya’yı gemlik üzerinden hücumla fethetti (1321). Orhan Gazi babasının isteği üzerine on senedir abluka altında bulunan Bursa’nın…

Okumaya devam edin Bursa’nın Fethi ve Osman Gazinin Vefatı

Yaya ve Müsellemler

Osmanlı Devleti'nin başlangıçta devamlı ve düzenli bir Osmanlı ordusu yoktu. Eli silah tutan herkes asker sayılır ve gerektiğinde savaşa katılırdı. Bu kuvvetlerin yetersiz kalması üzerine Orhan Bey Dönemi’nde ilk düzenli…

Okumaya devam edin Yaya ve Müsellemler

Yıldırım Bayezit’in İstanbul Kuşatmaları

Yıldırım Beyazıtın İstanbulu Kuşatma Sebepleri Osmanlı-Bizans mücadelesi sırasında Bizans sürekli olarak Haçlıları Osmanlılar üzerine kışkırtıyor, Osmanlı Devleti’ni parçalamak ve Anadolu’da siyasi birliğin kurulmasını önlemek için her yola başvuruyordu. Diğer yandan…

Okumaya devam edin Yıldırım Bayezit’in İstanbul Kuşatmaları

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi Kayılar Anadolu'da Kayılar, nüfus bakımından en büyük Türk topluluğu olan Oğuzların bir koludur. Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyundan gelen Kayı boyunun simgesi, iki ok arasında bulunan…

Okumaya devam edin Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Divan-ı Hümayun Özellikleri

Osmanlı Devleti, divan teşkilatını Selçuklu, İlhanlı ve diğer Türk devletlerini örnek alarak oluşturmuştur. Beyliğin ilk dönemlerinde önemli meselelerde tek başına karar vermek yerine diğer devlet adamlarının fikirlerine başvurulması tercih edilmiştir.…

Okumaya devam edin Divan-ı Hümayun Özellikleri

1864 Vilayet Nizamnamesi nedir?

1864 Vilayet Nizamnamesi diğer adıyla Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi Sultan Abdülaziz tarafından 8 Ekim 1864 tarafından kabul edilmiştir. Bu nizamname ile Osmanlı Devletinde bütün eyaletler vilayete dönüştürülmüştür. Nizamname gereğince Tuna Vilayeti,…

Okumaya devam edin 1864 Vilayet Nizamnamesi nedir?

Payitaht İstanbul

Payitaht Kelime Manası Payitaht kelime manası olarak Başkent anlamını ifade eder. Bir başka ifadeyle bir devletin yönetildiği şehri yani yönetim merkezini belirtir. Ülkedeki hükumet merkezidir Payitaht, aynı zamanda mecliste başkentte…

Okumaya devam edin Payitaht İstanbul