17. Yüzyıl Safevi Devleti

Osmanlı – Safevi İlişkileri

Akkoyunlu Devleti'nin yıkılmasından sonra İran coğrafyasında XVI. yüzyılın başlarında Safeviler etkili olmaya başladı. Safeviler Osmanlı Devleti'nin doğuda sınır komşusuydu. Safevi Devleti'nin kuruluşundan itibaren Osmanlı şehzadelerini kışkırtması, İpek Yolu üzerinde denetim…

Okumaya devam edin Osmanlı – Safevi İlişkileri
17. Yüzyılda Osmanlı Devleti

17. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti

Osman Gazi ile bağımsız bir beylik haline gelen, Orhan Gazi ile devletleşen, I. Murat ile kurumsallaşan, II. Murat ile Balkanlar'da hakimiyet kuran Osmanlı Devleti, II. Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle cihanşümul bir…

Okumaya devam edin 17. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti
17. Yüzyılda Osmanlı Devleti

1595 – 1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler

Osmanlı Devletinde 1595-1700 yılları arasındaki siyasi gelişmeler; 1596 yılındaki Haçova Muharebesi ile başlayıp, 1700 yılındaki İstanbul Antlaşması ile son bulmaktadır. 1595 - 1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler: 1596 Haçova Muharebesi…

Okumaya devam edin 1595 – 1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler
Tımar Sisteminin Bozulması

Tımar Sisteminin Değişimi ve Bozulması

Osmanlı İmparatorluğu Klasik Dönemi, 16. yy'ın ikinci yarısından itibaren iç ve dış dinamiklerin etkisiyle yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girerken bu yapının temel taşlarından birisini oluşturan "Tımar Sisteminde Yaşanan…

Okumaya devam edin Tımar Sisteminin Değişimi ve Bozulması

İttihat ve Terakkinin Faaliyetleri

Uzun bir süre hareketsiz kaldıktan sonra İttihat ve Terakki 1896’da II. Abdülhamid’e karşı bir darbe girişiminde bulundu. Plana göre, önce bir hükumet toplantısı sırasında Bâb-ı Ali işgal edilecek, Şeyhülislâm’dan II.…

Okumaya devam edin İttihat ve Terakkinin Faaliyetleri

İttihat ve Terakki – Kuruluşu ve Amacı

1889’da Askerî Tıbbiye’de, okul öğrencileri İshak Sükuti, Mehmet Reşid, Abdullah Cevdet, İbrahim Temo ve Hüseyinzade Ali (Turan) tarafından kurulan gizli örgüte "İttihad-ı Osmanî" adı verilmiştir. Yeni Osmanlılar hareketinin temel görüşleri…

Okumaya devam edin İttihat ve Terakki – Kuruluşu ve Amacı
Muharrem Kararnamesi ile Tenzil Edilen Osmanlı Borçları

Muharrem Kararnamesi Hükümleri ve Kararname Konusunda Tartışmalar

Muharrem Kararnamesi Hükümleri Muharrem Kararnamesi’nin hazırlık çalışmaları 1 Eylül 1881'de başladı ve aynı yılın Aralık ayı sonunda tamamlandı. Avrupalı alacaklıların delegeleri, İngiliz temsilcisi Robert Bourke, Fransız temsilcisi J.Valfrey, Avusturya-Macaristan temsilcisi…

Okumaya devam edin Muharrem Kararnamesi Hükümleri ve Kararname Konusunda Tartışmalar

Dursun Fakih (Tursun Fakı) Kimdir?

Dursun Fakih, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşamış, şâir, âlim ve devlet adamıdır. Tahminen 13.yüzyılın ortalarında doğmuş, 1325 yılında ölmüştür. Şeyh Edebalı'nın damadı olan Dursun Fakih, Şeyh'ten tefsir, hadis ve fıkıh…

Okumaya devam edin Dursun Fakih (Tursun Fakı) Kimdir?

Gündüz Alp – Ertuğrul Gazi’nin Oğlu

Ertuğrul Gazi'nin üç oğlu vardır. Osman, Gündüz Bey, Saru Yatı (Savcı'da derler). "Gündüz Alp ya da Kender Alp Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Osman Gazi ile gaza ve cihatta bulunup, Karacahisar savaşında…

Okumaya devam edin Gündüz Alp – Ertuğrul Gazi’nin Oğlu

Kanlısırt’taki Mitralyöz

Kanlısırt’taki düşmanın ileri siperlerinden birinde tek bir mitralyözü vardı ki fırkanın bütün cephesini tâciz edip duruyordu. Daha tamamlanmamış yollardan bazıları bu mitralyözün ateşi altında idi. Ara sıra acı haberler alıyorduk:…

Okumaya devam edin Kanlısırt’taki Mitralyöz

İşgaller Karşısında Osmanlı Yönetiminin Tutumu

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından kısa süre görev yapan Ahmet İzzet Paşa ve Tevfik Paşa Hükumetlerinden sonra, Damat Ferit Paşa sadrazam olarak atandı. Damat Ferit Paşa sadrazam olduktan sonra bütün gücüyle…

Okumaya devam edin İşgaller Karşısında Osmanlı Yönetiminin Tutumu