Yapılan Hazırlıklar

Osmanlı Devleti Şu Hazırlıkları Yapmıştır: - Rumelihisarı yaptırıldı. - Büyük toplar döktürüldü. - Balkanlardan gelebilecek tehlikeler için antlaşmalar yapıldı. - 400 parça donanma hazırlandı. - Karamanoğulları Beyliği ile antlaşma imzalandı.…

Okumaya devam edin Yapılan Hazırlıklar

Osmanlı Devleti’nde Yönetenler (Askerîler) Sınıfı

Osmanlı devlet sisteminde, padişahın askerî, siyasi, idari ve dinî yetki tanıdığı devlet görevlileri yönetenler sınıfını oluştururdu. Yönetenler seyfiye, ilmiye ve kalemiye olmak üzere üçe ayrılırdı. Seyfiye: Yönetim ve askerlik görevi…

Okumaya devam edin Osmanlı Devleti’nde Yönetenler (Askerîler) Sınıfı

Sakız Adası’nın Fethi (1566)

Cenevizliler Osmanlı’ya ödedikleri vergiyi kesince Piyale Paşa Sakız Adası’nı almakla görevlendirildi. Sefer sonucunda Sakız Adası alınarak Batı Akdeniz kıyılarının ve Boğazların güvenliği sağlanmış oldu. Akdeniz’de Kanuni döneminde tam bir üstünlük…

Okumaya devam edin Sakız Adası’nın Fethi (1566)

Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

XVII. yüzyılda bütün Balkan Yarımadası dâhil olmak üzere Polonya’nın güneyinden Kafkasya’ya; Kuzey Afrika ve Habeşistan’dan Mora’ya ve Dalmaçya kıyılarına kadar olan bölge Osmanlı Devleti’nin denetimindeydi. Bu dönemde topraklarını bu kadar…

Okumaya devam edin Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

Aydınlanma Nedir? Aydın İnsan Kimdir?

Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. Yani insanın aklını, bir başkasının…

Okumaya devam edin Aydınlanma Nedir? Aydın İnsan Kimdir?

III. Selim Dönemi Osmanlı Ekonomisi

III. Selim, I. Abdülhamit’in ölümü üzerine tahta geçti. Bu dönemde Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları devam ediyordu. III. Selim’in tahta çıktığı dönemde Osmanlı Devleti hâlâ üç kıtada, farklı toplulukları bünyesinde barındıran…

Okumaya devam edin III. Selim Dönemi Osmanlı Ekonomisi

Şark Meselesi (Doğu Sorunu)

İlk kez Viyana Kongresi’nde (1815) ifade edilen Şark Meselesi deyimi ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri anlatılmak istenmiştir. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başladıkları 1071’den 1923’e kadar geçen dönemde Avrupa…

Okumaya devam edin Şark Meselesi (Doğu Sorunu)

Ermenilerin Kışkırtılması ve Örgütlenmeleri

Osmanlı yönetiminde yaşayan Ermeniler Fransız İhtilali’nden etkilenmemişlerdi. Bu durum Rusya’nın uğraşları sonucunda değişti. Rusya, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kafkaslardan Akdeniz’e ulaşabilmek için Doğu Anadolu’da yaşayan Ermenileri kışkırtmaya başladı. Rus…

Okumaya devam edin Ermenilerin Kışkırtılması ve Örgütlenmeleri

İstanbul Antlaşması (1700)

İstanbul Antlaşması, 14 Temmuz 1700 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yapılan ve 1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşını sonuçlandıran bir barış antlaşması. 1699'daki Karlofça Antlaşması'nın devamı niteliğindedir. Rusya, Büyük Petro'nun liderliğinde güçlenmişti.…

Okumaya devam edin İstanbul Antlaşması (1700)