Category: Dünya Gücü: Osmanlı

17. Yüzyıl Safevi Devleti

Osmanlı – Safevi İlişkileri

Akkoyunlu Devleti’nin yıkılmasından sonra İran coğrafyasında XVI. yüzyılın başlarında Safeviler etkili olmaya başladı. Safeviler Osmanlı Devleti’nin doğuda sınır komşusuydu. Safevi Devleti‘nin kuruluşundan itibaren Osmanlı şehzadelerini kışkırtması, İpek Yolu üzerinde denetim kurması, Osmanlı Devleti aleyhine...

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti

1595 – 1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler

Osmanlı Devletinde 1595-1700 yılları arasındaki siyasi gelişmeler; 1596 yılındaki Haçova Muharebesi ile başlayıp, 1700 yılındaki İstanbul Antlaşması ile son bulmaktadır. 1595 – 1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler: 1596 Haçova Muharebesi 1606 Zitvatorok Antlaşması 1612 Nasuh Paşa...