Osmanlı Devleti Tarihi

Malta Kuşatması (1565) » Malta Kuşatması (1565)

Malta Kuşatması ya da Malta Seferi, 1565 yılında Malta adasının Osmanlı İmparatorluğu kuvvetleri tarafından kuşatılması ve Hospitalier Şövalyeleri tarafından adanın savunulması sürecidir. Tarih boyunca yaşanan en kanlı ve şiddetli savaşlardan biri olarak gösterilen kuşatm..
Cerbe Deniz Savaşı (1560) » Cerbe Deniz Savaşı (1560)

Haçlı donanmasının Kuzey Afrika’da Türk egemenliğine son vermek istemeleri üzerine İspanyolların elinde bulunan Cerbe Adası, Turgut Reis tarafından kuşatıldı. Piyale Paşa komutasındaki donanmanın yardımıyla Haçlılar bozguna uğratıldı. Böylece KuzeyAfrika’daki Türk üst..
Trablusgarp’ın Fethi (1551) » Trablusgarp’ın Fethi (1551)

Turgut Reis komutasında Osmanlı donanması Sen Jan şövalyelerinin elinde bulunan Trablusgarp’ı aldı ve Kanuni tarafından buraya beylerbeyi olarak atandı...
Preveze Deniz Savaşı (1538) » Preveze Deniz Savaşı (1538)

Barbaros Hayrettin Paşa’nın kaptanıderya olmasından sonra İtalya kıyılarına baskınlar düzenleyerek Venediklilere ait kaleleri fethetmesi ve Akdeniz hâkimiyetine yönelmesi, Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Roma - Germen imparatoru Şarlken’in öncülüğünde İspanya, papalık,..
Cezayir’in Osmanlı Devleti’ne Katılması » Cezayir’in Osmanlı Devleti’ne Katılması

Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa) kardeşleri İlyas ve Oruç Reisler, Avrupalı korsanların saldırılarına karşı mücadele etmekteydiler. Hızır Reis ve kardeşleri Cezayir yakınlarındaki Cerbe Adası’nı ele geçirerek üs hâline getirdiler.Yavuz Sultan Selim’den sağladığı y..
Rodos’un Fethi (1521) » Rodos’un Fethi (1521)

Rodos’un Fethi bilindiği gibi, Kanunî Sultan Süleyman’ın Akdeniz’de Osmanlı hakimiyetini kurmak için giriştiği ilk önemli mücadelelerden biridir. Kanuni, saltanatının ikinci yılında Rodos’u ve ona bağlı bulunan adaları ele geçirmiş, Doğu Akdeniz’de Osmanlı hâkimiye..
Osmanlı Deniz Gücü » Osmanlı Deniz Gücü

Osmanlı Devleti kuruluşu itibarıyla kara devleti görünümünde olmasına rağmen, özellikle batı yönünde genişleyebilmesi için deniz gücüne ihtiyaç duymuştur. Balkanlar ve Akdeniz bölgesinde hâkimiyet oluşturmaya çalışan Osmanlı Devleti’nin bu hedefine güçlü deniz kuvvetle..
Osmanlı - İran İlişkileri » Osmanlı - İran İlişkileri

Osmanlı - İran İlişkileri Şah İsmail’in yerine Tahmasb’ın Safevi tahtına çıkarak Osmanlı topraklarına saldırması Osmanlı Devleti’ne bağlılığını bildiren Bağdat valisini öldürmesi ve Avusturya ile ittifak kurması Osmanlı-İran ilişkilerinin bozulmasına neden oldu. K..
Osmanlı - Avusturya İlişkileri » Osmanlı - Avusturya İlişkileri

Osmanlı - Avusturya İlişkileri I. Viyana Kuşatması (1529): Avusturya kralı Ferdinand, Yanoş’un krallığını tanımayarak Macaristan üzerinde hak iddia ediyordu. Avusturya’nın Osmanlı’nın Avrupa’daki üstünlüğüne son vermek istemesi ve Budin’i ele geçirmesi üzerine sefer..
Osmanlı - Macar İlişkileri » Osmanlı - Macar İlişkileri

Osmanlı - Macar İlişkileri  Roma - Germen İmparatorluğu’na ve Avusturya’ya akrabalık bağlarıyla bağlı olan Macaristan, Balkan topraklarını tehdit ediyordu. Macaristan kralı II.Layoş, Şarlken’e güvenerek Osmanlı Devleti’ne karşı geliyor ve Balkan devletlerini Osmanlı..
XVI. Yüzyılda (16. Yüzyılda) Avrupa » XVI. Yüzyılda (16. Yüzyılda) Avrupa

Kanuni Sultan Süleyman, 1520 tarihinde Osmanlı tahtına geçti. Babası Yavuz Sultan Selim’den ekonomik, siyasi, askerî ve idari açıdan güçlü bir devlet devralmıştı. Avrupa devletleri bir taraftan coğrafi keşifler ve Rönesans’ın etkisiyle kalkınma mücadelesi verirken diğer tara..
Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı Fransuva’ya Gönderdiği Mektup » Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı Fransuva’ya Gönderdiği Mektup

Ben ki,Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve Dulkadir Vilayeti’nin ve Kürdistan’ın ve Azerbaycan’ın Acem’in ve Şam’ın ve Halep..
Osmanlı Devleti’nde Vakıf Sistemi » Osmanlı Devleti’nde Vakıf Sistemi

Vakıf; kişilerin kendilerine ait menkul, gayrimenkul mallarını veya paralarını toplum yararına oluşturulacak eğitim, din, sağlık, bayındırlık gibi sosyal ve kültürel alanlarda daimî kamu hizmeti verecek kuruluşlara bağışlaması veya oluşturmasıdır . Hizmet verilen alanların..
Osmanlı Devleti’nde Günlük Yaşam » Osmanlı Devleti’nde Günlük Yaşam

Osmanlı şehirlerinde günlük yaşam İslam gelenekleri gereği sabah namazıyla başlardı. Mesai saatlerini belirleyen unsur sabah ve akşam namazı arasında geçen vakitti. Osmanlı günlük yaşamında, mahallelerin de ayrı bir önemi vardı. Mahalleler aynı dinden ve sosyal gruptan, geneld..
Osmanlı Devleti’nde Yönetilenler (Reaya) Sınıfı » Osmanlı Devleti’nde Yönetilenler (Reaya) Sınıfı

Osmanlı Devleti’nde askerî sınıfın dışında kalan, yönetim görevi olmayan bu sınıf; geçimini tarım, ticaret ve sanayi alanlarında üretim yaparak sağlardı. Vergi vermekle yükümlü olan reaya din, dil, mezhep farklılıkları olan Osmanlı halkından oluşuyordu. Osmanlı Devleti..
Osmanlı Devleti’nde Yönetenler (Askerîler) Sınıfı » Osmanlı Devleti’nde Yönetenler (Askerîler) Sınıfı

Osmanlı devlet sisteminde, padişahın askerî, siyasi, idari ve dinî yetki tanıdığı devlet görevlileri yönetenler sınıfını oluştururdu. Yönetenler seyfiye, ilmiye ve kalemiye olmak üzere üçe ayrılırdı. Seyfiye: Yönetim ve askerlik görevi bulunan sınıfı ifade eder. Beylerbe..
Coğrafi Keşiflerin Sonuçları » Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

Yapılan bu keşifler sonucunda yeni ülkeler, medeniyetler, bitki ve hayvan çeşitlerinin varlığı öğrenildi. Avrupa ülkeleri yeni pazarlar buldu. Sömürge imparatorlukları ortaya çıktı. Ticaret yollarının güzergâhı değişti. Akdeniz limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu kıy..
Coğrafi Keşiflerin Nedenleri » Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

Türkler tarafından İstanbul’a getirilen mallar, burada Venedik ve Ceneviz tüccarları tarafından satın alınıp Avrupa’da yüksek fiyatlarla satılıyordu. Avrupalı tüccarlar kendilerine fazla maliyet getiren bu ticarette Müslümanların egemenliğini kırmak ve Doğu’nun (Asya’nın..
Osmanlı Devleti’nde Dinî Kurumlardaki Eğitim » Osmanlı Devleti’nde Dinî Kurumlardaki Eğitim

Osmanlı Devleti’nde halkın dinî eğitim aldığı yerler öncelikle cami, tekke ve zaviyelerdir. Müslümanların ibadet yerleri olarak yapılan bu yerler aynı zamanda sosyal etkinliklerin gerçekleştiği kültür merkezleri idi. Camilerde ibadet için toplanan halka dinî öğütler ve toplu..
Osmanlı Devleti’nde Askerî Eğitim » Osmanlı Devleti’nde Askerî Eğitim

Kapıkulu ordusunun içerisinde birçok ocak bulunmaktaydı. Her ocak uzmanlaştığı alanda kendi eğitimini verirdi.Acemi ocağına alınan devşirmeler Türk-İslam geleneklerine göre eğitilir Yeniçeri Ocağı’na geçerlerdi.Yeniçeriler kışlalarda düzenli askerî talim yapar savaşa her..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12