Osmanlı Devleti Tarihi

Koyunhisar Savaşı (1302) » Koyunhisar Savaşı (1302)

Koyunhisar Savaşı Osman Gazi 1301 de kuzey ve kuzeybatı istikametinde harekete geçerek yenişehir ve köprü hisarı fethetti. 1303 de İznik üzerine hareket edilmiş yolda Marmara kalesi “Marmaracık” alındı bir müddet sonra iznik kalesi önüne gelen Osman Bey müstehkem olan bu kaley..
Kayıların Anadolu'ya Gelişi ve Yerleşmesi » Kayıların Anadolu'ya Gelişi ve Yerleşmesi

Kayıların Anadoluya Gelişi Osmanlı Devleti Oğuzların Bozok kolundan olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur. Kayı kelime manası olarak; sağlam, güçlü ve kuvvetli demektir. Moğolların Orta Asya’yı istilası üzerine buradan Anadolu’ya doğru büyük bir Türk göçü başlad..
14. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu ve Avrupa » 14. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu ve Avrupa

14. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu Kafkasya, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu topraklarını içine alan bölgeye Yakın Doğu adı verilir. 14. yüzyıl başlarında Yakın Doğu'da bulunan devletlerin başlıcaları; İlhanlılar, Altın Orda, Memluklular ve Türkiye Selçukluları idi..
Savaş Sonrası (1918 - 1922) » Savaş Sonrası (1918 - 1922)

I. Dünya Savaşı’ndan sonra İttifak Devletleri ile imzalanan antlaşmalar Avrupa’nın siyasi haritasında değişikliklere sebep oldu. Yenilen devletler üzerinde yaptırımlar uygulanmasıAvrupa’daki huzursuzluğu daha da artırdı. II. Dünya Savaşı’nın nedenleri böyle bir ortamda o..
Savaşın Sona Ermesi ve Yapılan Antlaşmalar » Savaşın Sona Ermesi ve Yapılan Antlaşmalar

Savaşın başında tarafsızlığını ilan eden ABD İtilaf Devletlerine silah ve cephane satıyordu. Alman denizaltılarının Amerikan gemilerini batırmaya başlaması üzerine ABD, Nisan 1917’de İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girdi. ABD’nin savaşa girmesi savaşın kısa sürede ..
Ermeni İddiaları ve ASALA » Ermeni İddiaları ve ASALA

LozanAntlaşması’nda azınlık hakları konusunda belirlenen esaslarla Türk Devleti vatandaşlarından olan Ermeniler, Türk Medeni Kanunu kabul edilince kendileri için azınlık statüsü istemediklerini açıkladılar. II. Dünya Savaşı sonrası dünya devletleri NATO ve Varşova Paktı üy..
Lozan’a Göre Ermenilerin Yerleşim Sorunu ve Azınlıklar Meselesi » Lozan’a Göre Ermenilerin Yerleşim Sorunu ve Azınlıklar Meselesi

Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı kazanılan zaferden sonra Batı ve Güney Cephelerinde de Millî Mücadele kazanıldı. İtilaf Devletleri işgal ettikleri topraklarımızı boşaltmak zorunda kaldılar. Savaş sonu kesin antlaşma yapmak için Lozan’da konferans toplandı. Türkiye Büyük..
I. Dünya Savaşı Yıllarında Ermeni Sorunu » I. Dünya Savaşı Yıllarında Ermeni Sorunu

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi Ermeniler tarafından büyük bir fırsat olarak görüldü. Rusya Ermenileri, Rus ordusu ile birlikte Osmanlı Devleti’ne saldırı hazırlıklarına başladılar. I. Dünya Savaşı’nın başlarında Rusya, Doğu Anadolu’da Erzurum, Erzi..
Kafkasya (Kafkas) Cephesi » Kafkasya (Kafkas) Cephesi

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına katılması üzerine Rus kuvvetleri Erzurum ve Sarıkamış yönünde ilerlemeye başladılar. Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki emellerine son verme ve Pantürkizm politikası çerçevesinde dünya Türklüğünü birleştirme düşüncesinde olan..
Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler » Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler

Taarruz Cepheleri 1. Kafkas Cephesi 2. Kanal Cephesi Savunma Cepheleri 1. Çanakkale Cephesi 2. Irak - Musul Cephesi 3. Hicaz - Yemen Cephesi 4. Suriye - Filistin Cephesi Müttefiklere Yardım Amacıyla Açılan Cepheler 1. Makedonya Cephesi 2. Galiçya Cephesi 3. Romanya Cephesi..
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girmesi » Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girmesi

I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti’nde padişah V. Mehmet Reşat’a rağmen yönetim, İttihat ve Terakki Fırkası’nın elinde idi. Savaş öncesinde Osmanlı Devleti ittifaklardan birine dâhil olmak istiyordu. Osmanlı Devleti İtilaf Devletleriyle birlikte savaşa katılmak iste..
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Sonu » I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Sonu

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibarenAvrupa’da önemli gelişmeler yaşandı. 1870’te İtalya, 1871’de ise Almanya siyasi birliklerini kurarak Avrupa sınırları içindeki yerlerini aldılar. İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurması Avrupa’daki güçler dengesini bozdu..
Atina Antlaşması (14 Kasım 1913) » Atina Antlaşması (14 Kasım 1913)

Yunanistan ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan bu antlaşmaya göre:- Yanya, Selanik ve Girit Yunanistan’ın olacaktı. - Yunanistan’da kalan Türk azınlığın hakları güvence altına alınacaktı. - Osmanlı Devleti, sınırları kalmamasına rağmen Sırbistan ile de İstanbul Antlaşm..
Osmanlı Devleti’nde Kültür, Sanat ve Mimari Alanındaki Gelişmeler » Osmanlı Devleti’nde Kültür, Sanat ve Mimari Alanındaki Gelişmeler

XIX. yüzyılda Osmanlı toplumunda her alanda yaşanan değişmeler kültür ve sanat alanında da kendini gösterdi. Mimaride, resimde, musikide geleneksel anlayışın yanında Avrupa’nın etkisi ile yeni akımlar başladı. Bunun sonucunda klasik sanatlarımız üzerindeki saray destek ve teş..
Azınlıklar ve Yabancı Okullar » Azınlıklar ve Yabancı Okullar

Osmanlı Devleti, çok uluslu yapısı gereği bünyesinde barındırdığı gayrimüslimlerin eğitiminde tam bir serbestlik tanımıştı. Gayrimüslimler çocuklarına ister yurt dışında isterlerse yurt içinde kendi cemaat okullarında eğitim aldırabiliyorlardı. Osmanlı Devleti’nde XIX...
Osmanlı Devleti’nde Eğitim Alanındaki Değişmeler » Osmanlı Devleti’nde Eğitim Alanındaki Değişmeler

XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nde eğitim alanında büyük yeniliklerin yapıldığı dönem oldu. II. Mahmut yeniçeri ocağını kaldırdıktan sonra modern yöntemlere uygun eğitim alanındaki ıslahatlarına başladı. Yurt dışına öğrenci gönderildi. Medreseler aynen korunurken diğe..
Osmanlı Devleti’nde Basın-Yayın Hayatındaki Gelişmeler » Osmanlı Devleti’nde Basın-Yayın Hayatındaki Gelişmeler

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda basın ve yayın hayatında önemli gelişmeler yaşandı II. Mahmut Türkçe ve Fransızca olarak Takvimivakayi adında ilk resmî gazeteyi çıkardı. I. Abdülmecit döneminde Cerideihavadis adlı resmî gazete çıkarıldı. Türkler tarafından çıkarıla..
31 Mart Olayı » 31 Mart Olayı

II. Meşrutiyetin İlanından sonra seçimler yapılmış Mebusan Meclisi yeniden açılmıştı.Yeni mecliste farklı görüşteki siyasi partiler yer aldı. Bunlardan en güçlü olan İttihat ve Terakki Fırkasıydı. Hükûmet işlerine müdahale edecek güce ulaşmıştı. Bir yanda Balkanla..
Mısır’ın İngilizler Tarafından İşgali » Mısır’ın İngilizler Tarafından İşgali

Süveyş Kanalı’nın Açılmasının İngiltere Politikasına Yansımaları Mısır hidivi (vali), İsmail Paşa’nın gayretleri ve Fransa’nın desteğiyle 1869 da Kızıldeniz ile Akdeniz i birleştiren Süveyş Kanalı açıldı. Böylece coğrafi keşiflerle önemini yitiren Mısır ve Ak..
Tunus’un Fransızlar Tarafından İşgali » Tunus’un Fransızlar Tarafından İşgali

Fransa 1830 yılında Cezayir’i işgal etmişti. Cezayir Tunus ile sınır anlaşmazlığı yaşıyordu. Fransa’dan Alsas Loren’i ele geçiren Almanya ile gözünü Mısır’a diken İngiltere, Berlin Kongresi kulislerinde Tunus’un Fransa’ya verilmesini kararlaştırdılar. Fransa, Osmanl..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12