Osmanlı Devleti Tarihi

I. Kosova Savaşı (1389) » I. Kosova Savaşı (1389)

Osmanlı Devleti, Çirmen Savaşı’ndan sonra Balkanlarda yeni fetihlere başladı. Ancak Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı akıncıları, Ploşnik’te Sırp ve Bosnalı kuvvetlere yenilince Balkan devletleri yeni bir Haçlı ordusu hazırladılar. Çandarlı Halil Hayrettin Paşa, kumand..
I. Murat (Hüdavendigâr) » I. Murat (Hüdavendigâr)

Babası : Orhan Bey Annesi : Nilüfer Hatun Doğumu : 1326 Vefatı : 1389 Saltanatı : 1362 - 1389 Hüdavendigâr ve Gazi Hünkâr lakaplarıyla anılan I. Murat, babası Orhan Bey’in başlattığı teşkilatlanma çalışmalarını daha da ileriye götürmüştür. I. Murat; Osmanlı Devleti’n..
II. Çirmen Savaşı (1371) » II. Çirmen Savaşı (1371)

Sırpsındığı yenilgisini telafi etmek isteyen Sırplar Osmanlı kuvvetlerine karşı harekete geçti. Çirmen’de yapılan savaşı Osmanlı ordusu kazandı. Çirmen Savaşı sonucunda: - Makedonya’nın fethi kolaylaştı. - Bulgar kralı, ayrıca Makedonya’daki Sırp prensleri ve Bizans im..
Ekonomik Gelişmeler » Ekonomik Gelişmeler

Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı idi. Tarım üretiminde tımar sistemi uygulanmaktaydı. Tımar sistemi sayesinde topraklar boş kalmıyor ve üretimin devamlılığı sağlanıyordu. Her bölge öncelikle kendi ihtiyacını karşılıyordu. Fakat İstanbul gibi büyük şehirle..
İstanbul Antlaşması (1700) » İstanbul Antlaşması (1700)

İstanbul Antlaşması, 14 Temmuz 1700 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yapılan ve 1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşını sonuçlandıran bir barış antlaşması. 1699'daki Karlofça Antlaşması'nın devamı niteliğindedir. Rusya, Büyük Petro'nun liderliğinde güçlenmiş..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12