Osmanlı Devleti Tarihi Kategorisi Yazıları


II. Abdülhamid Döneminde Yurtdışı Eğitim

Sultan Abdülhamid Döneminde Öğrenim Görülen Ülkeler

Sultan II. Abdülhamid döneminde yurtdışı tahsil için yedi ülkeye öğrenci gönderilmiştir. Aşağıdaki tabloda ‘belirlenemeyen’ olarak […]

Fatih Dönemindeki Fetihler

İstanbul’un Fethinden Sonraki Askerî ve Siyasi Gelişmeler

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethedilmesinden sonra Osmanlı Devleti’nin siyasi, ekonomik ve askerî alandaki güvenlik ve […]

Tanzimat Sonrası Osmanlı Toplumunda Yardımlaşma Kurumları

Osmanlı toplumsal yapısının temelinde insan sevgisi ve insana saygı vardı. Bu sevgi ve saygıdan dolayıdır […]

Tanzimat Sonrası Osmanlı Toplumu

Osmanlı Devleti, Tanzimat Dönemi’nde yaşadığı siyasi ve ekonomik sorunları Batı’ya ve Batı’nın değerlerine yaklaşarak çözebileceğini […]

Osmanlı Toplumunda Yemek Kültürü, Eğlence ve Festivaller

Osmanlı Devleti’nde halk genellikle boza, şıra, şerbet ve süt gibi içecekleri içer, sofralarda ekmek ve […]

Osmanlı’da Vakıflar ve Yardımlaşma Kurumları

Vakıflar, İslam ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli rol oynayan hayır kurumlarıdır. Karahanlılardan Osmanlılara kadar […]

Osmanlı’da İskân ve İstimâlet Politikası

İskânın kelime anlamı yurtlandırma, bir yere yerleştirmedir. İskân devletin ekonomik, idari ve toplumsal yapısını yakından […]

17. Yüzyıl Safevi Devleti

Osmanlı – Safevi İlişkileri

Akkoyunlu Devleti’nin yıkılmasından sonra İran coğrafyasında XVI. yüzyılın başlarında Safeviler etkili olmaya başladı. Safeviler Osmanlı […]

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti

17. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti

Osman Gazi ile bağımsız bir beylik haline gelen, Orhan Gazi ile devletleşen, I. Murat ile […]

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti

1595 – 1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler

Osmanlı Devletinde 1595-1700 yılları arasındaki siyasi gelişmeler; 1596 yılındaki Haçova Muharebesi ile başlayıp, 1700 yılındaki […]

Tımar Sisteminin Bozulması

Tımar Sisteminin Değişimi ve Bozulması

Osmanlı İmparatorluğu Klasik Dönemi, 16. yy’ın ikinci yarısından itibaren iç ve dış dinamiklerin etkisiyle yeni […]

Sitede Ara
Reklam
Reklam
Önerilen Siteler

2005'den beri... - Tarihbilimi.gen.TR