Osmanlı Devleti Tarihi

Osman Bey’in, Oğlu Orhan Bey’e Vasiyeti » Osman Bey’in, Oğlu Orhan Bey’e Vasiyeti

Tarihçi Lamartine göre Hoca Sadettin Efendi doğulu yazarlara özgü bir dil zenginliği ile Osman Bey’in Orhan Bey’e vasiyetini şöyle bildirir. ...Amabudur vasiyetim güzelce kulak tut Bundan böyle dünya mihnetini sen de unut Dileğim bu, ey devlet ve ikbalin sahibi Kaptırmasın asla zul..
Osmanlı’da Devlet Anlayışı » Osmanlı’da Devlet Anlayışı

Türkiye Selçuklu Devleti döneminde uç beyliği olarak Söğüt ve Domaniç yöresine yerleşen Osmanlılar, kısa süre içinde Anadolu’nun dışında, Avrupa’da da egemenlik kuran güçlü bir devlet konumuna geldi. Geniş alanlara hâkim olan Osmanlı Devleti, bünyesinde ırk, dil, din ay..
Osmanlı Hoşgörüsü » Osmanlı Hoşgörüsü

Anadolu’da özellikle de Balkanlarda yaşayan Hristiyan halk, Osmanlı fatihlerini kurtarıcı ve koruyucu olarak karşılamışlardı. Osmanlı yöneticilerinin sağladığı din ve vicdan hürriyeti, can ve mal güvenliği buradaki Hristiyan halkı kısa zamanda yeni yöneticilerine alıştırm..
II. Kosova Savaşı (1448) » II. Kosova Savaşı (1448)

II. Murat, Varna Zaferi’nden sonra Rumeli’deki ilerleyişini sürdürürken Arnavutluk’ta İskender Bey isyan etti. Osmanlı Devleti’nin bu isyanla uğraşmasından yararlanmak isteyen Avrupalılar, Varna yenilgisinin intikamını almak ve Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişini e..
Varna Savaşı (1444) » Varna Savaşı (1444)

II. Mehmet’in küçük yaşta tahta geçmesinden yararlanmak isteyen Avrupa devletleri, Edirne- Segedin Antlaşması’na uymayarak Macarlar ve Lehlilerin önderliğinde Haçlı birliği kurdular. Haçlı tehlikesi üzerine Osmanlı devlet adamları II. Mehmet’in babasının tekrar tahta geçmes..
Edirne - Segedin Antlaşması (1444) » Edirne - Segedin Antlaşması (1444)

Karamanoğulları isyanını bastırdıktan sonra tekrar Balkanlara geçen II. Murat Sırpların üzerine yürüdü. Belgrad hariç Sırbistan ele geçirildi. Bu sefer sırasında Erdel e giren Osmanlı akıncıları Erdel voyvodası HünyadiYanoş’a yenildi. Osmanlı ordusunun yenilmesiyle cesare..
II. Murat » II. Murat

Babası : Mehmet Çelebi Annesi : Emine Hatun Doğumu : 1402 Vefatı : 1451 Saltanatı : 1421 - 1451 ll. Murat çocukluğunu Amasya’da geçirmişti. On dokuz yaşında tahta çıktı. Şair, hattat ve çok iyi bir askerdi. Halkının kendisine karşı duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı ..
Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi » Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi

Mehmet Çelebi, Anadolu’da Türk birliğini büyük ölçüde sağladıktan sonra, Balkanlarda Osmanlı otoritesini daha da güçlendirmek için harekete geçti. Erdel, Macaristan ve Mora’ya akınlar düzenledi. Akçahisar ve Avlonya fethedildi (1417). Eflâk ve Bosna’da Osmanlı egemenliğini..
Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması » Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması

Mehmet Çelebi, Anadolu’da Türk birliğini yeniden sağlamak düşüncesindeydi. Bu konuda en büyük rakibi Karamanoğlu Mehmet Bey’di. Aralarında aynı zamanda akrabalık bağları da vardı. Mehmet Çelebi’nin halasının oğlu olan Karamanoğlu Mehmet Bey, Fetret Devrinde yaşanan yönet..
Mehmet Çelebi » Mehmet Çelebi

Babası : Yıldırım Bayezit Annesi : Devlet Hatun Doğumu : 1389 Vefatı : 1421 Saltanatı : 1413 - 1421 Mehmet Çelebi; azimli, sabırlı, yüksek ahlaklı ve erdemli olması, verdiği sözü yerine getirmesi ve nezaketiyle tanınırdı. Tahsilini Bursa Sarayı’nda tamamladı. Daha sonra..
Fetret Devri (1402 - 1413) » Fetret Devri (1402 - 1413)

Yıldırım Bayezit’in Ankara Savaşı’nda Timur’a esir düşüp bir süre sonra da ölmesi üzerine Anadolu’da taht kavgaları yaşanmaya başladı. Timur, Yıldırım Bayezit tarafından Osmanlı Devleti’ne bağlanan Anadolu beyliklerini tekrar eski beylerine vererek önemli ölçüde ge..
Timur Devleti (1369 - 1507) » Timur Devleti (1369 - 1507)

Devletin kurucusu olan Timur, 1369 - 1405 yılları arasında yaptığı seferlerle, Harezm, Doğu Türkistan, İran, Azerbaycan, Hindistan Delhi sultanlığı, Irak, Suriye ve Altın Orda Devleti ile Osmanlı Devleti’nin topraklarının bir kısmına hâkim olmuştur. Onun fetihleri, sonuçları ..
Ankara Savaşı (1402) » Ankara Savaşı (1402)

Yıldırım Bayezit’inAnadolu’daki fetihleri sonucunda Osmanlı Devleti ile Timur devleti sınır komşusu hâline geldi. Çin üzerine sefer düzenlemek isteyen Timur, arkasında güçlü bir devletin olmasını istemiyordu. Bu sorunu çözmek içinAnadolu’ya sefer düzenledi. ANKARA SAVA..
Akkoyunlu Devleti (1350 - 1502) » Akkoyunlu Devleti (1350 - 1502)

XIV. yüzyılda kurulmuş bir Türkmen devletidir. Akkoyunlular, Oğuzların Üçok kolunun Bayındır boyundan geliyordu. Akkoyunlu Devleti’nin kurucusu Kara Yülük Osman Bey’dir. Akkoyunlu hükümdarları, bilginleri ve sanatçıları korumuştur. Ali Kuşçu, Celaleddin Devvani ve İsa Savc..
Karakoyunlu Devleti (1365 - 1469) » Karakoyunlu Devleti (1365 - 1469)

1365 yılında kurulmuş bir Türkmen devletidir. Başkenti Erciş olan bu devlet, yükselişe üçüncü hükümdarı Kara Yusuf döneminde geçti. Yine bir Türkmen devleti olan Akkoyunlular tarafından 1469 yılında yıkılan Karakoyunlular yaptıkları pek çok eserle Anadolu’nun Türk - İsl..
Anadolu’da Siyasi Birliği Sağlama Faaliyetleri » Anadolu’da Siyasi Birliği Sağlama Faaliyetleri

Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey döneminde başladı. Bu amaçla ilk olarak Karesioğulları Beyliği Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlılar, I. Murat döneminde, Anadolu Türk birliğini sağlamada barışçı bir politika izledi. Karamanoğullarına karşı g..
Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki İskân Politikası » Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki İskân Politikası

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçmesiyle birlikte devlet, ele geçirdiği topraklara Anadolu’nun çeşitli yerleşim yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusunu yerleştirmiştir. Bu durum bir yerde yeni fetihlere de zemin hazırlamıştır. Çünkü her yeni fethedilen yöreye nakledilen n..
Niğbolu Savaşı (1396) » Niğbolu Savaşı (1396)

Yıldırım Bayezit 1393’te Bulgar krallığını ortadan kaldırarak Bulgaristan topraklarının büyük bir kısmını Osmanlı Devleti’ne kattı. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerlemesi ve İstanbul’u kuşatması üzerine Papa IX. Bonifas’ın girişimleriyle Macar kralı Sigismun..
Yıldırım Bayezit » Yıldırım Bayezit

Babası : I. Murat Annesi : Gülçiçek Hatun Doğumu : 1360 Vefatı : 1403 Saltanatı : 1389 - 1402 Savaşlarda hızlı hareket ettiği için Yıldırım unvanıyla tanınan Bayezit, azim ve irade sahibi, çok hareketli, çevik, çok cesur ve üstün askerî yeteneklere sahip bir padişahtı. Yı..
İstanbul’un Kuşatılması » İstanbul’un Kuşatılması

Bizans’ın Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupa devletlerini kışkırtması ve Karamanoğulları Beyliği ile ittifak hâlinde olması üzerine Yıldırım Bayezit, İstanbul’u kuşattı. Haçlı ordusunun Bizans’a yardım etmek amacıyla Niğbolu Kalesi’ni kuşatmasından dolayı kuşatma ..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12