Category: İslam Tarihi ve Uygarlığı

Abbasiler Halifeleri

Abbasiler Halifeleri Hakkında Abbasiler halifeleri konusunu daha iyi anlamak için öncelikle halife kelimesinin manasını bilmek gerekiyor. Türk Dil Kurumunun tabiri ile halifelik; Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimsedir....

İslam Öncesi Giyim Tarzı

Millet, geçmişte paylaşılmış olan ortak paydalar ve birlikte yaşama arzusu gösteren insan topluluğudur. Bir milletin hissettiği duygular, savunduğu düşünceler, somutlaştırarak abideleştirdiği estetik değerler, uyguladığı davranışlar, tatbik ettiği dini, ahlaki, hukuki, iktisadi, gelenek-görenek ve teknolojik...

Tirmizî

Tirmizî

İmâm et-Tirmizî veya tam adıyla Ebu İsa Muhammed bin İsa bin Sevre bin Musa bin Dahhak es-Sulemî İslam dünyasının önde gelen hadis bilginlerinden birisidir. Tirmizî; 824 – 8 Ekim 892), İmâm et-Tirmizî adı altında...

İslamiyetin Doğuşunda Dünyanın Durumu

İslamiyetin Doğuşunda Dünyanın Durumu

1. Asya a) Siyasi Durum Bizans: Kavimler göçü sonunda büyük sıkıntılar yaşayan Roma, 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu zamanla başkenti Bizans’ın adıyla anılarak, Bizans İmparatorluğu olarak ifade...

İbn Mâce

İbn Mâce

İbn Mace veya İbn-i Mace el Kazvini İranlı hadis bilgini ve düşünür. İbn-i Mace, 824 yılında Kazvin’de Arap soylu bir Fars ailesinden doğmuştur. Babasının ismi “Mâjah” (Mace), eski Farsça’da “Ay” anlamına gelir (şimdiki Farsça’da...