Category: İslam Tarihi ve Uygarlığı

Abbasiler Halifeleri

Abbasiler Halifeleri Hakkında Abbasiler halifeleri konusunu daha iyi anlamak için öncelikle halife kelimesinin manasını bilmek gerekiyor. Türk Dil Kurumunun tabiri ile halifelik; Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimsedir....

İslam Öncesi Giyim Tarzı

Millet, geçmişte paylaşılmış olan ortak paydalar ve birlikte yaşama arzusu gösteren insan topluluğudur. Bir milletin hissettiği duygular, savunduğu düşünceler, somutlaştırarak abideleştirdiği estetik değerler, uyguladığı davranışlar, tatbik ettiği dini, ahlaki, hukuki, iktisadi, gelenek-görenek ve teknolojik...

Müslümanların Mekke’deki Faaliyetleri

Müslümanların Mekke’deki Faaliyetleri

Hz. Muhammed, sık sık Nur Dağı’ndaki Hira Mağarasına giderek burada yalnız kalıyor ve Haniflik inancı üzere Allah ın varlığı ve birliğini düşünüyordu. Kırk yaşına girdiği 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesi Hira Mağarası’nda ibadetle...

Mâlik bin Enes

Mâlik bin Enes

Mâlik bin Enes  Mâliki mezhebi’nin kurucusu, büyük müctehid ve muhaddis. 712 (Hicri 93) yılında Medine’de doğmuş, 795 (Hicri 179) yılında aynı yerde vefat etti. Nesebte ismi geçen Ebu Âmir, Resulullah’ın sav ashabından olup onunla...

Hicret ve Medine İslam Devleti

Hicret ve Medine İslam Devleti

Müslümanlar, Mekke’deki sıkıntı ve işkencelerle dolu hayattan kurtulmak için Medine’ye birer ikişer göç etmeye başladılar. Kureyşli müşriklerin endişesi büsbütün artmıştı. Çünkü İslamiyetin Arabistan’ın her tarafına yayılması ve Medine gibi Suriye ticaret yolu üzerindeki önemli...