Category: İslam Tarihi

Kudüs’ün Tarihi ve Dinî Önemi Nedir?

Kudüs’ün Tarihî ve Dinî Önemi Kudüs’ün önemi konusuna değinmeden önce, kutsal şehir Kudüs hakkında bilinmesi gerekenlere değinelim. Nitekim bir şeyin önemini anlamak için önce onun ne olduğunu bilmek gerekir. Kudüs; uygarlıkların yerleşik hayata geçtikten...

Hz. Peygamber ve İslamın Fetihleri

İlk İslâm Devleti, Hz. Peygamber tarafından Medine’de kurulmuştur. Mekke’de bulunduğu sürede İslâmı tebliğe çalışan Peygamber, Medine’ye intikâlinden itibaren, buradaki Ensar ve Muhacirle diğer unsurları içeren bir siyasi organizasyonu gerçekleştirmiştir. Müessisinin hayatta bulunduğu sürece, devlet başkanlığını...

Abbasi Halifeleri Dönemi

Abbasi Halifeleri ve Türkler Emevi Hilafetinin yıkılmasıyla Suriye’nin hakimiyet devri son bulmuş, Bağdad’ın yani Irak’ın hakimiyeti başlamıştır. Beş asırı geçen bu süre içerisinde İslam dünyasının başında 37 Abbasi halifesi bulunmuş, kabaca bir hesapla, her...

Emevi Halifeleri Kimlerdir?

Emevi Halifeleri Hakkında Bilgi Hulefa-i Raşidin dönemini 14 halifenin başa geçtiği ve 89 sene sürmüş olan Emevi Hilafeti takip etmiştir. Bu sırada İslam Devletlerinin genişlemesi devam etmiş, birliği korunmuştur. Devlet tam bir Arap devleti...

Talas Savaşı 751

744 yılında II. Kök Türk Devleti’ni yıkan Uygurlar, onların yerini dolduramadı. Bu nedenle Çinliler batıya doğru ilerlemeye başladı. Çinliler’in bu ilerleyişi esnasında geçtikleri bölgelerdeki Türkler’e sert tutumları ve özellikle Taşkent’teki Türk hükümdarı Bagatur Tudun’u...

Abbasiler Halifeleri

Abbasiler Halifeleri Hakkında Abbasiler halifeleri konusunu daha iyi anlamak için öncelikle halife kelimesinin manasını bilmek gerekiyor. Türk Dil Kurumunun tabiri ile halifelik; Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimsedir....