Category: İslam Tarihi

Cumhuriyet Dönemi Sanat Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi Sanat Anlayışı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Atatürk, Türk milletinin tarihi vasıflarından birinin güzel sanatları sevmek ve o alanda yükselmek olduğunu belirterek, milletimizin güzel sanatlara olan sevgisinin her türlü çalışmalarla geliştirileceğini söylemiştir. Atatürk, milletimizin millî birlik duygusunun...

Osmanlı Sanatının Özgün Özellikleri

Osmanlı Sanatının Özgün Özellikleri

Osmanlı Devleti’nin sanat anlayışında ilk Türk devletleri ile Türk İslam devletlerinin izleri görülmekle birlikte, bu sanat anlayışının kendine has bir standardı ve uyum üslubu vardır. Zira Osmanlı Devleti hâkim olduğu coğrafyaların kültürünü çok iyi...

Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Hukuk

Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Hukuk

II. Mahmut Dönemi’nde başlatılan yenilikler, Tanzimat Dönemi’nde de devam etmiştir. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah, kendi haklarını kanun ile sınırlandırmıştır. Bu fermanda bütün vatandaşlara can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanacağı,...

Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim’in Adalet Anlayışları

Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim’in Adalet Anlayışları

Din, mezhep ve ırk bakımından birbirinden farklı olan milletleri, uzun bir süre barış ve huzur içerisinde yaşatan Osmanlı Devleti, bu başarısını adaletli bir yönetim anlayışı ile sağlamıştır. Osmanlı Devleti fethettiği coğrafyadaki milletlerin kültürlerine, örf,...