Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 16 Nisan 2021

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Pontus Meselesi

1904’te Merzifon Amerikan Koleji’nde kurulan Pontus Cemiyeti’nin amacı Karadeniz Bölgesi’nde (İnebolu’dan Batum’a kadar) bir Pontus Devleti kurmaktı. Heyet veya cemiyet...

Türk Tarih Kurumunun Açılması (1931)

Türk Tarih Kurumu, Türk milleti aleyhindeki görüşlere cevap vermek, milli bilinç ve kültürü geliştirmek amacıyla kuruldu. İlk adı Türk Tarih...

Suriye Cephesi ve Mustafa Kemal

Suriye’de karargâhını teslim alan Mustafa Kemal, ordusunu her türlü duruma hazırlayacak tedbirleri aldı. Mustafa Kemal’in gelişinden tam 18 gün sonra...

Osmanlı Hükûmeti’nin Millî Mücadele ve Mustafa Kemal’e Karşı Tutumu

Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra yaptığı girişimler ve aldığı kararlar başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri ile...

Düzenli Ordunun Kurulması – Batı Cephesi

İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesine dayanarak Osmanlı topraklarını işgale başlamaları Türk halkı arasında büyük bir nefrete sebep olmuştu....

Mudanya Ateşkes Görüşmeleri ve Anlaşmanın İmzalanması (3 – 11 Ekim 1922)

26 Ağustosta başlayan Büyük Taarruz’la Batı Anadolu’nun Yunan işgalinden kurtulmasından sonra sıra Boğazlar ve Doğu Trakya’nın kurtarılmasına gelmişti. Mustafa Kemal’in...

Şeyh Sait İsyanı

Misakımillî sınırları içerisinde kalan Musul vilayetinin hangi ülkeye ait olacağı konusu Lozan Barış Antlaşması’nda çözüme kavuşmamıştı. İngiltere zengin petrol yataklarını...

Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi

Millî Mücadele’nin yapılması yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması, inkılapların gerçekleştirilmesinde Atatürkçü düşünce sistemi etkili olmuştur. Günümüze kadar gelen bu gelişmeleri...

Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Laiklik öncelikle kişilere din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü getirmiştir. Bu özgürlükler sayesinde çıkabilecek din ve mezhep kavgalarının önüne geçilerek insanlar...

Atatürk’ün Ölümünden Sonra Söylenenler

Ömrümüzün ve Türk tarihinin en acı yasını tutmak bize düştü. Halk en büyük Türk kahramanını, ordu en büyük Türk başbuğunu,...

Mustafa Kemal’in Kişisel Özellikleri

Aşağıdaki örnekler Mustafa Kemal Atatürk’ün yaratıcı düşünce, ileri görüşlülük, lider olma özelliklerinin birer örneğidir. Mustafa Kemal’i tanımanın yolu onun icraatları...

Sitenin barındırma masrafları reklam gelirleri ile karşılanmakta.

Lütfen reklam engelleyici uygulamasını kapatın veya sitemizi engelleme dışında tutun.

Teşekkürler.