Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Temmuz 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Sayfa 5)

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kategorisinde Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yılları ve Mustafa Kemal Atatürk’e dair konular derlenmiştir.

İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesini çıkarlarına uygun bir şekilde yorumlayarak Anadolu’yu işgale başladılar. Osmanlı Hükûmeti yaşanan gelişmeler karşısında...
Mavri Mira (Kara Gün) Cemiyeti İstanbul’da Patrikhane’ye bağlı olarak kuruldu. Emirlerini Yunanistan’dan alıyordu. Amacı büyük Yunanistan’ı kurmak ve Bizans İmparatorluğu’nu...
1904’te Merzifon Amerikan Koleji’nde kurulan Pontus Cemiyeti’nin amacı Karadeniz Bölgesi’nde (İnebolu’dan Batum’a kadar) bir Pontus Devleti kurmaktı. Heyet veya cemiyet...
Türk Tarih Kurumu, Türk milleti aleyhindeki görüşlere cevap vermek, milli bilinç ve kültürü geliştirmek amacıyla kuruldu. İlk adı Türk Tarih...
Mustafa Kemal, zor şartlar içinde geldiği Makedonya’da eski okul arkadaşları ve öğretmenlerinin yardımıyla “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”nin Makedonya şubesini açtı....
Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan kısa bir süre önce Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı olmuştu. Ancak anlaşma gereği Yıldırım Orduları dağılınca...
I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Osmanlı Devleti kayıtsız şartsız teslim olmuş, fiilen sona ermişti. Anlaşma hükümlerinin uygulanmasıyla...
Kütahya – Eskişehir Savaşlarından sonra Türk kuvvetlerinin daha fazla kayıp vermemek için geri çekilmesi üzerine Yunan ordusu hızla ilerlemiş ve...
Bütün vakıfların, medreselerin ve ibadethanelerin denetim ve yönetimi, çıkarılan kanunların İslam hukukuna uygunluğunun denetimi Şeriye ve Evkaf Vekâleti (Bakanlığı) tarafından...
Atatürk, Türk kadınına tanınan hakları uluslararası alana taşıdı. 22 Nisan 1935’te, İstanbul’da Uluslararası Kadın Kongresi adıyla bir kongrenin toplanmasını sağladı....
Halk bir ülkede yaşayan, o ülkeyi vatan bilen, kaderini o ülkenin kaderine bağlamış insanların tamamıdır. Halkçılık ise genel olarak bireyler...