Kuvayi Milliye Nedir? Kim Kurdu?

Kuvayi Milliye nedir, ne demektir, kim tarafından kurulmuştur ve amacı nedir gibi sorulara cevap arayacağız. Öncelikle Kuvayi Milliye'nin tanımını yapalım: Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı orduları terhis edilince ortaya çıkan…

Okumaya devam edin Kuvayi Milliye Nedir? Kim Kurdu?

1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

1.Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin Durumu Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti'nin genel, ekonomik ve askerî durumu savaşa girmeye elverişli değildi. Devlet, 1911 Trablusgarp Savaşı ve 1912-1913 Balkan Savaşları sonunda büyük…

Okumaya devam edin 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Genel Durum

Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri incelendiğinde şunlar söylenebilir: Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışı, diğer bir deyişle sömürge arayışı, Askeri açıdan güçlü olmayı zorunlu hale getiriyordu.…

Okumaya devam edin Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Genel Durum

Atatürk’ün Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Çocukluğu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Doğum Günü Mustafa Kemal 1881'de Osmanlı Devleti'nin önemli bir liman şehri olan Selanik’te dünyaya geldi. Doğum günü tam olarak bilinmeyen Mustafa Kemal’in manevi…

Okumaya devam edin Atatürk’ün Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı
Lozan Barış Antlaşması'nı İmzalayan Türk Heyeti

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması ve Saltanatın Kaldırılması Mudanya Ateşkes Anlaşması’ndan sonra barış konferansı için hazırlıklar başladı. Bunun üzerine İstanbul Hükumeti, TBMM Hükumeti'nin yanında görüşmelere katılmak istediğini bildirdi. Türk milletinin büyük fedakarlıklarla…

Okumaya devam edin Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi

Lozan Barış Anlaşmasının Önemi Maddeler Halinde İtilaf Devletleri Misak-ı Milli'yi ve Türk Devleti'nin bağımsızlığını kabul ettiler. Dost-düşman herkes yeni Türk Devleti'nin varlığını kabul etmiştir. Askeri zaferler bu antlaşma ile siyasi…

Okumaya devam edin Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi
Lozan Barış Antlaşması'nı İmzalayan Türk Heyeti

Lozan Barış Antlaşmasının Şartları

Lozan Barış Antlaşması Hükümleri Lozan Barış Antlaşması 5 kısımdan ve 143 maddeden oluşmaktadır. Ön sözünde, devletlerin egemenlik hakları vurgulanmış olan Lozan Barış Antlaşmasının bazı önemli konulardaki hükümleri maddeler halinde, özet…

Okumaya devam edin Lozan Barış Antlaşmasının Şartları

TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar

TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar Büyük Millet Meclisi’ni, kuruluşundan sonra en çok uğraştıran sorun, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde çıkan ayaklanmalar olmuştur. 1919 yılında başlayan ayaklanmalar, 1921 yılı sonlarında tamamen bastırılabildi. Ayaklanmalarda, İstanbul…

Okumaya devam edin TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilme kararından sonra 13 Mayıs 1919’da İzmir’e bir donanma geldi. Filoya komuta eden İngiliz Akdeniz Filosu Kumandanı Amiral Calthorpe, İzmir valisine şehrin Mondros…

Okumaya devam edin İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi

İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesini çıkarlarına uygun bir şekilde yorumlayarak Anadolu’yu işgale başladılar. Osmanlı Hükûmeti yaşanan gelişmeler karşısında etkisiz kalıyordu. Osmanlı Devleti’nde çeşitli kesimlerden işgallere tepkiler geldi. 7.…

Okumaya devam edin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi

Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler

Mavri Mira (Kara Gün) Cemiyeti İstanbul’da Patrikhane’ye bağlı olarak kuruldu. Emirlerini Yunanistan’dan alıyordu. Amacı büyük Yunanistan’ı kurmak ve Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmaktı. Bu amaçla Rum okulları, kiliseleri, Yunan Kızılhaçı ve…

Okumaya devam edin Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler