Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 15 Nisan 2021

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos – 13 Eylül 1921)

Mustafa Kemal, çok sevdiği askerlik mesleğine Sakarya Meydan Savaşı ile dönmüştür. Sakarya Meydan Muharebesi Yunan ordusu, İngiltere’nin yönlendirmesi ve desteği...

Kütahya-Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921)

II. İnönü Savaşı’nda aldıkları yenilgiden sonra Yunanlılar, Türk ordusunu kesin yenilgiye uğratabilmek ve Anadolu’daki emellerini gerçekleştirmek için çok daha üstün...

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya, İtilaf Devletleri’nin yanında yer aldı. 1917’de Rusya’da ihtilal çıktı, yönetimi Bolşevikler ele geçirdi. Çarlık Rusya yıkıldı,...

Batı Cephesinde Türk Halkının Mücadelesi

Yunanistan; 19. yüzyıl başlarında Rusya, İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı. Ancak bu kazancıyla yetinmeyerek Batı Anadolu’yu...

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra bu antlaşmanın özellikle 7. ve 21. maddelerine dayandırılarak ülke toprakları işgal edilmeye başlandı. Türk ulusu bu...

Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesi

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra bu antlaşmanın özellikle 7. ve 21. maddelerine dayandırılarak ülke toprakları işgal edilmeye başlandı. Türk ulusu bu...

Büyük Millet Meclisi’nin Ayaklanmalara Karsı Aldığı Önlemler

Ayaklanmalara karşı alınan ilk önlemlerden biri, İstanbul Hükumeti’nin yayımladığı fetvaya karşılık, Ankara müftüsü Rıfat Efendi öncülüğünde yüz elli müftünün imzasıyla...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılışı (23 Nisan 1920)

16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletlerince resmen işgali, ardından Mebusan Meclisinin dağıtılması, aydınların ve mebusların tutuklanması bir bakıma Osmanlı Devleti’nin...

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)

Mustafa Kemal Samsun’da daha fazla kalmayı güvenlik açısından sakıncalı görerek 25 Mayıs’ta Havza’ya geldi. 28 Mayıs’ta Havza Genelgesi’ni yayımladı. Genelge...

Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)

Osmanlı Devleti’nde kapitülasyonlar nedeniyle deniz ticareti güçlü değildi. Bu durumun en büyük nedeni, Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma...

Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler

Türk topraklarının işgali başlamadan hemen önce örgütlenmeye girişen Rum ve Ermeni azınlıklar, İzmir’in işgalinden cesaret alarak oldukça faal hale geldiler....

Sitenin barındırma masrafları reklam gelirleri ile karşılanmakta.

Lütfen reklam engelleyici uygulamasını kapatın veya sitemizi engelleme dışında tutun.

Teşekkürler.