Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos – 13 Eylül 1921)

Mustafa Kemal, çok sevdiği askerlik mesleğine Sakarya Meydan Savaşı ile dönmüştür. Sakarya Meydan Muharebesi Yunan ordusu, İngiltere’nin yönlendirmesi ve desteği ile 13 Ağustos 1921’de Sakarya’daki Türk siperlerine doğru harekâta başladı.…

Okumaya devam edin Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos – 13 Eylül 1921)

Kütahya-Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921)

II. İnönü Savaşı’nda aldıkları yenilgiden sonra Yunanlılar, Türk ordusunu kesin yenilgiye uğratabilmek ve Anadolu’daki emellerini gerçekleştirmek için çok daha üstün savaş gücünün gerektiğini anlamışlardı. Bunun için tüm maddi ve manevi…

Okumaya devam edin Kütahya-Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921)

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya, İtilaf Devletleri’nin yanında yer aldı. 1917’de Rusya’da ihtilal çıktı, yönetimi Bolşevikler ele geçirdi. Çarlık Rusya yıkıldı, yerine Sovyet Rusya kuruldu. Yeni yönetim savaştan ayrılma kararı aldı.…

Okumaya devam edin Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

Batı Cephesinde Türk Halkının Mücadelesi

Yunanistan; 19. yüzyıl başlarında Rusya, İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı. Ancak bu kazancıyla yetinmeyerek Batı Anadolu’yu da egemenliği altına almak istedi. İtilaf Devletleri’nce düzenlenen Paris Barış…

Okumaya devam edin Batı Cephesinde Türk Halkının Mücadelesi

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra bu antlaşmanın özellikle 7. ve 21. maddelerine dayandırılarak ülke toprakları işgal edilmeye başlandı. Türk ulusu bu haksız işgallere karşı vatan topraklarını savunmak için doğuda Ermeniler, güneyde…

Okumaya devam edin Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesi

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra bu antlaşmanın özellikle 7. ve 21. maddelerine dayandırılarak ülke toprakları işgal edilmeye başlandı. Türk ulusu bu haksız işgallere karşı vatan topraklarını savunmak için doğuda Ermeniler, güneyde…

Okumaya devam edin Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesi

Büyük Millet Meclisi’nin Ayaklanmalara Karsı Aldığı Önlemler

Ayaklanmalara karşı alınan ilk önlemlerden biri, İstanbul Hükumeti'nin yayımladığı fetvaya karşılık, Ankara müftüsü Rıfat Efendi öncülüğünde yüz elli müftünün imzasıyla Milli Mücadele'yi destekleyen bir fetvanın çıkartılması oldu. 29 Nisan 1920'de…

Okumaya devam edin Büyük Millet Meclisi’nin Ayaklanmalara Karsı Aldığı Önlemler

Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılışı (23 Nisan 1920)

16 Mart 1920'de İstanbul'un İtilaf Devletlerince resmen işgali, ardından Mebusan Meclisinin dağıtılması, aydınların ve mebusların tutuklanması bir bakıma Osmanlı Devleti'nin de sonunun geldiğinin işaretleriydi. Ulusal egemenliğe dayalı bir devlet kurmayı…

Okumaya devam edin Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılışı (23 Nisan 1920)

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)

Mustafa Kemal Samsun'da daha fazla kalmayı güvenlik açısından sakıncalı görerek 25 Mayıs'ta Havza'ya geldi. 28 Mayıs'ta Havza Genelgesi'ni yayımladı. Genelge ile askerî ve mülkî amirlere askerlerin terhis edilmemesi, silah ve…

Okumaya devam edin Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)

Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)

Osmanlı Devleti’nde kapitülasyonlar nedeniyle deniz ticareti güçlü değildi. Bu durumun en büyük nedeni, Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işinin yani kabotaj hakkının başka devletlere ait olmasıydı. Deniz ulaşımının…

Okumaya devam edin Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)

Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler

Türk topraklarının işgali başlamadan hemen önce örgütlenmeye girişen Rum ve Ermeni azınlıklar, İzmir'in işgalinden cesaret alarak oldukça faal hale geldiler. Rum azınlığın hedefi, Yunan işgalini kolaylaştırmak ve bunun mümkün olduğu…

Okumaya devam edin Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler