İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kategorisi Yazıları


Şapka Ve Kılık Kıyafet Kanunu

Osmanlı toplumunda bir kıyafet birliği yoktu. Müslümanlar toplumdaki yerlerine ve aldıkları görevlere göre değişik biçimde […]

Türk Dil Kurumu’nun Kurulması

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçtır. Dil ayrıca bir milletin sahip olduğu tüm […]

Medeni Kanun’un Kabulü (17 Şubat 1926)

Türkiye Devleti, lâikliği amaçladığına göre İslam Hukuku’na dayanan “Mecelle”yi uygulayamazdı. Bu nedenle bir takım çalışmalar […]

1921 ve 1924 Anayasaları

Yeni Türk Devleti, millet egemenliğine dayandığından dolayı hakimiyetin kaynağı konusunda Osmanlı Devleti’ne göre farklı bir […]

Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

Demokrasi ve Özellikleri Demokrasi, halkın kendi iradesiyle kendini yönettiği bir rejimdir. Bu rejim her türlü […]

Cumhuriyetin İlanının Sonuçları

Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildiğinde Türkiye’de siyasi alanda bir çok değişiklik meydana geldi. Cumhuriyet’in […]

Montreux Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)

Lozan Arılaşması ile Türkiye’nin egemenliği ve güvenliği açısından eksik kalan en önemli unsur Boğazların Türkiye’nin […]

İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923)

Osmanlı Devleti, Avrupa’da yaşanan bilimsel ve ekonomik gelişmelere ayak uyduramamış, Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirememişti. Az sayıdaki […]

Milli Mücadelenin Sanata ve Edebiyata Yansımaları

Her sanat yapıtı; üretildiği dönemin siyasal ve toplumsal durumunu, duygu ve düşünce dünyasını bir biçimde […]

Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)

Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarılmıştı ancak Misakımillî sınırları içerisinde yer alan Boğazlarda, Doğu Trakya’da ve […]

Sakarya Meydan Savaşı Krokisi

Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos – 13 Eylül 1921)

Mustafa Kemal, çok sevdiği askerlik mesleğine Sakarya Meydan Savaşı ile dönmüştür. Sakarya Meydan Muharebesi Yunan […]

Sitede Ara
Reklam
Reklam

2005'den beri... - Tarihbilimi.gen.TR