Tekke, Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması

Selçuklular ve Osmanlılar zamanında Anadolu’nun Türkleşmesinde ve halkın Müslüman kimliği içinde yoğrulmasında büyük hizmetleri geçen tarikatlar ve bunların kurumlaşmış şekli olan tekkeler, başlangıçta yalnızca din konularıyla ilgilenen, dini konularda farklı…

Okumaya devam edin Tekke, Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması

Şapka Ve Kılık Kıyafet Kanunu

Osmanlı toplumunda bir kıyafet birliği yoktu. Müslümanlar toplumdaki yerlerine ve aldıkları görevlere göre değişik biçimde giyinirlerdi. Gayri Müslimler ise kendilerine göre giyinmekteydiler. Avrupa’da veya misyoner okullarında okuyan aydın zümre ise…

Okumaya devam edin Şapka Ve Kılık Kıyafet Kanunu

Türk Dil Kurumu’nun Kurulması

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçtır. Dil ayrıca bir milletin sahip olduğu tüm maddi ve manevi değerlerin, sonraki nesillere aktarılmasını sağlar. Dilin milletlerin uzun hayatlarında çeşitli zamanlarda değişikliklere…

Okumaya devam edin Türk Dil Kurumu’nun Kurulması

Medeni Kanun’un Kabulü (17 Şubat 1926)

Türkiye Devleti, lâikliği amaçladığına göre İslam Hukuku’na dayanan “Mecelle”yi uygulayamazdı. Bu nedenle bir takım çalışmalar yapıldı. Yeni bir medeni kanunun hazırlanması uzun zaman alabilirdi. Dolayısıyla Japonların yaptığı gibi, ileri laik…

Okumaya devam edin Medeni Kanun’un Kabulü (17 Şubat 1926)

1921 ve 1924 Anayasaları

Yeni Türk Devleti, millet egemenliğine dayandığından dolayı hakimiyetin kaynağı konusunda Osmanlı Devleti’ne göre farklı bir özellik gösteriyordu. Bu yapının gerçekleşebilmesi için, sistemin temelini oluşturacak bazı yeni kanunların hazırlanarak yürürlüğe konulması…

Okumaya devam edin 1921 ve 1924 Anayasaları

Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

Demokrasi ve Özellikleri Demokrasi, halkın kendi iradesiyle kendini yönettiği bir rejimdir. Bu rejim her türlü düşünceye açık, herkesin düşüncelerini rahatlıkla ortaya koyabileceği bir ortamı hazırlar. Ayrıca oy verebilecek durumda olanların…

Okumaya devam edin Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

Cumhuriyetin İlanının Sonuçları

Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildiğinde Türkiye'de siyasi alanda bir çok değişiklik meydana geldi. Cumhuriyet'in ilanının sonuçlarını maddeler halinde özetledik: Yeni Türk Devleti’nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olarak belirlenmesiyle 1921 Anayasası’nda…

Okumaya devam edin Cumhuriyetin İlanının Sonuçları

Montreux Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)

Lozan Arılaşması ile Türkiye'nin egemenliği ve güvenliği açısından eksik kalan en önemli unsur Boğazların Türkiye'nin denetiminde olmayışıydı. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının her iki kıyılan ve Marmara Denizi'ndeki adalar silahsızlandırılmıştı. Türkiye'nin…

Okumaya devam edin Montreux Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)

İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923)

Osmanlı Devleti, Avrupa’da yaşanan bilimsel ve ekonomik gelişmelere ayak uyduramamış, Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirememişti. Az sayıdaki sanayi girişiminin önemli bölümü de toprak kayıpları nedeniyle ülke sınırları dışında kalmıştı. İlkel yöntemlerle sürdürülen…

Okumaya devam edin İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923)

Milli Mücadelenin Sanata ve Edebiyata Yansımaları

Her sanat yapıtı; üretildiği dönemin siyasal ve toplumsal durumunu, duygu ve düşünce dünyasını bir biçimde yansıtır. Millî Mücadele, hem savaşın yaşandığı dönemde hem de savaştan sonra sanat ve edebiyat yapıtlarına…

Okumaya devam edin Milli Mücadelenin Sanata ve Edebiyata Yansımaları

Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)

Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarılmıştı ancak Misakımillî sınırları içerisinde yer alan Boğazlarda, Doğu Trakya'da ve İstanbul'da işgal devam ediyordu. İngiliz yönetimi, tarafsız bölge ilan edilen ve kendi kontrollerinde olan Çanakkale…

Okumaya devam edin Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)