İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) » Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos - 13 Eylül 1921)

Kütahya - Eskişehir Savaşlarından sonra Türk kuvvetlerinin daha fazla kayıp vermemek için geri çekilmesi üzerine Yunan ordusu hızla ilerlemiş ve Sakarya Nehri’nin batısında beklemeye başlamıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 12 Ağustosta Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile ..
Tekâlif-i Milliye Emirleri (7-8 Ağustos 1921) » Tekâlif-i Milliye Emirleri (7-8 Ağustos 1921)

Mustafa Kemal, başkomutanlık yasasının verdiği yetkiye dayanarak Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için 7 - 8 Ağustos 1921’de Tekâlifimilliye Emirleri (Millî Yükümlülükler Buyrukları)'ni yayımladı. Bu emirlere göre; Her aile birer kat çamaşır, bir çift çorap v..
Türk Ordusunun Sakarya’nın Doğusuna Çekilmesi ve Mustafa Kemal’e Başkomutanlık Yetkisinin Verilmesi » Türk Ordusunun Sakarya’nın Doğusuna Çekilmesi ve Mustafa Kemal’e Başkomutanlık Yetkisinin Verilmesi

Yunan ordusunun Polatlı’ya kadar gelmesi halkın ve ordunun moralini bozduğu gibi TBMM’de de kaygılara yol açtı. Bazı milletvekilleri TBMM’nin Kayseri’ye taşınmasını istedilerse de bu fikir kabul edilmedi. Mecliste yapılan sert tartışmalar sonucunda son çare olarak Mustafa Kem..
Maarif Kongresi’nin Toplanması » Maarif Kongresi’nin Toplanması

“Ya İstiklal ya ölüm!” parolasıyla Millî Mücadele’yi başlatan Mustafa Kemal’in vatanın düşman işgalinden kurtarılması konusunda bir tereddüdü bulunmuyordu. Kurtuluştan sonraki mücadelenin daha çetin olacağını düşünen Mustafa Kemal, bir yandan düşman orduları ile sa..
Kütahya-Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921) » Kütahya-Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921)

II. İnönü Savaşı’nda aldıkları yenilgiden sonra Yunanlılar, Türk ordusunu kesin yenilgiye uğratabilmek ve Anadolu’daki emellerini gerçekleştirmek için çok daha üstün savaş gücünün gerektiğini anlamışlardı. Bunun için tüm maddi ve manevi kaynaklarını ordunun emrine ver..
II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921) » II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921)

Londra Konferansı’nda istediklerini elde edemeyen İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti ile imzaladıkları Sevr Antlaşması’nı Türkiye Büyük Millet Meclisine kabul ettirmek amacıyla Yunanlıları yeniden saldırıya geçirdiler. TBMM Hükûmeti bu sırada bir yanda Pontus çetelerinin ..
Afganistan ve Sovyet Rusya ile Antlaşma » Afganistan ve Sovyet Rusya ile Antlaşma

TBMM Hükûmeti’nin doğuda Ermenilere, batıda Yunanlılara karşı I. İnönü Savaşı’nı kazanması, uluslararası alandaki saygınlığını artırdı. Millî Mücadele sırasında Afganistan ile iyi ilişkiler kurulmuştu. TBMM ve Afganistan yönetimi iki kardeş milletin öteden beri ara..
İstiklâl Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921) » İstiklâl Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)

Bir milletin bağımsızlığının en önemli simgelerinden birisi millî marşıdır. Osmanlı Devleti zamanında bir millî marş yoktu. Oysa Batı’da milliyetçilik hareketleri gelişmeye başlayınca her millet kendi millî marşını yapmıştı. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıy..
Teşkilatıesasiye’nin Kabulü (20 Ocak 1921) » Teşkilatıesasiye’nin Kabulü (20 Ocak 1921)

TBMM I. İnönü Zaferi’nin ardından ilk anayasasını yaparak kurucu bir meclis olduğunu gösterdi. Bu anayasa ile Türk tarihinde ilk kez egemenlik millete verilmiş oldu. 1921 Anayasası’nın bazı maddeleri: Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. İdare yönetimi halkın kendi kend..
Londra Konferansı (23 Şubat - 12 Mart 1921) » Londra Konferansı (23 Şubat - 12 Mart 1921)

İtilaf Devletleri Türk ordusunun I. İnönü Zaferi’ni kazanması üzerine Londra’da bir Konferans toplanmasını kararlaştırdılar. Konferans’a Yunanistan ile İstanbul Hükûmeti’ni de çağırdılar. İstanbul Hükûmeti’nin delegeleri içinde TBMM Hükûmeti temsilcileri de yer ala..
I. İnönü Savaşı (6 - 10 Ocak 1921) » I. İnönü Savaşı (6 - 10 Ocak 1921)

Düzenli orduya katılmak istemeyen Çerkez Ethem, Albay İsmet Bey’in yönetimindeki Batı Cephesi Komutanlığı’nın emrine girmeyerek isyan etmişti. Çerkez Ethem ayaklanmasından faydalanan Yunanlılar 6 Ocak 1921’de Bursa ve Uşak’tan hareket ederek Eskişehir’e doğru yürüdül..
Düzenli Ordunun Kurulması - Batı Cephesi » Düzenli Ordunun Kurulması - Batı Cephesi

İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesine dayanarak Osmanlı topraklarını işgale başlamaları Türk halkı arasında büyük bir nefrete sebep olmuştu. İstanbul Hükûmeti ise bu işgaller karşısında sessiz kalmayı tercih etmiş ve halkı da sakin olmaya çağ..
Sütçü İmam Olayı (31 Ekim 1919) » Sütçü İmam Olayı (31 Ekim 1919)

Fransız kuvvetlerinin Maraş’a girişlerinin ertesi günü Fransız ve Ermeni askerler üçer dörder kişilik gruplar hâlinde çarşı, pazar ve mahalleleri dolaşıyorlardı. Türklerin bazılarını dövmelerinin yanında, Türk milletini ve Türk Hükûmeti’ni aşağılayıcı sözler sarf..
Güney Cephesi » Güney Cephesi

Güney Anadolu’daki millî cepheler Mondros Ateşkes Anlaşması’nın İtilaf Devletleri tarafından tek taraflı ve haksız olarak yorumlanarak bu bölgedeki topraklarımızı işgal etmeleri sonucunda oluştu. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra güneyde Urfa, Antep ve M..
Gümrü Antlaşması (2 - 3 Aralık 1920) » Gümrü Antlaşması (2 - 3 Aralık 1920)

• Sarıkamış, Kars, Kağızman ve Iğdır Türk Hükûmeti’ne bırakılacaktı. • TBMMile Ermenistan arasındaki sınır Çıldır Gölü veAras Nehri olacaktı. • Ermenistan Hükûmeti, Sevr Antlaşması’nı tanımayacak ve Türkiye’ye karşı hiçbir düşmanca davranışta bulunmaya..
Doğu Cephesi » Doğu Cephesi

I. Dünya Savaşı’nın sonunda İtilaf Devletlerinin yenilen devletlere dikte ettirdikleri tek taraflı barış antlaşmalarına ilk karşı çıkan millet Türkler olmuştur. Bu karşı koyuşun ilk zaferi de Doğu Cephesi’nde gerçekleştirilmişir. Osmanlı Devleti 1918 Brest - Litowsk An..
Kurtuluş Savaşı’nın Başlaması ve Cepheler » Kurtuluş Savaşı’nın Başlaması ve Cepheler

I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Osmanlı Devleti kayıtsız şartsız teslim olmuş, fiilen sona ermişti. Anlaşma hükümlerinin uygulanmasıyla bir yandan ordularımız terhis edilmeye, ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulmaya başlanmış d..
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Soruları (II. Ünite) » T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Soruları (II. Ünite)

Almanya’nın, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na yanında katılmasını istemesinin sebepleri nelerdir? Mondros Ateşkes Anlaşması’ndaki hangi maddeler Osmanlı Devleti’nin işgalini kolaylaştırma amacıyla hazırlanmıştır? Paris Barış Konferansı’nın toplanma amacı n..
Sevr Antlaşması’na Tepkiler » Sevr Antlaşması’na Tepkiler

Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti’ni resmen sona erdiriyordu. İstanbul’da tepkiyle karşılanan antlaşma yüzünden Damat Ferit Paşa, istifa etmek zorunda kaldı. Yerine kurulan Tevfik Paşa Hükûmeti de antlaşmayı onaylamamıştır. Ancak antlaşmayı onaylamasa bile İstanbul Hükûmeti..
Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920) » Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)

Sevr Barış Antlaşmasının İmzalanması İtilaf Devletleri, 18-26 Nisan 1920’de İtalya’nın San Remo kentinde Osmanlı Devleti’nin de durumunu görüşmek üzere bir konferans düzenlediler. Hazırladıkları antlaşma şartlarını Paris’e çağırdıkları Osmanlı Hükumeti temsilci..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9