İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) » Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya, İtilaf Devletleri’nin yanında yer aldı. 1917’de Rusya’da ihtilal çıktı, yönetimi Bolşevikler ele geçirdi. Çarlık Rusya yıkıldı, yerine Sovyet Rusya kuruldu. Yeni yönetim savaştan ayrılma kararı aldı. Bu gelişmeler üzerine İtilaf Devlet..
Batı Cephesinde Türk Halkının Mücadelesi » Batı Cephesinde Türk Halkının Mücadelesi

Yunanistan; 19. yüzyıl başlarında Rusya, İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı. Ancak bu kazancıyla yetinmeyerek Batı Anadolu’yu da egemenliği altına almak istedi. [caption id="attachment_4177" align="aligncenter" ..
Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi » Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra bu antlaşmanın özellikle 7. ve 21. maddelerine dayandırılarak ülke toprakları işgal edilmeye başlandı. Türk ulusu bu haksız işgallere karşı vatan topraklarını savunmak için doğuda Ermeniler, güneyde Fransızlar ve Ermen..
Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesi » Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesi

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra bu antlaşmanın özellikle 7. ve 21. maddelerine dayandırılarak ülke toprakları işgal edilmeye başlandı. Türk ulusu bu haksız işgallere karşı vatan topraklarını savunmak için doğuda Ermeniler, güneyde Fransızlar ve Ermen..
Büyük Millet Meclisi'nin Ayaklanmalara Karsı Aldığı Önlemler » Büyük Millet Meclisi'nin Ayaklanmalara Karsı Aldığı Önlemler

Ayaklanmalara karşı alınan ilk önlemlerden biri, İstanbul Hükumeti'nin yayımladığı fetvaya karşılık, Ankara müftüsü Rıfat Efendi öncülüğünde yüz elli müftünün imzasıyla Milli Mücadele'yi destekleyen bir fetvanın çıkartılması oldu. 29 Nisan 1920'de Hıyanet-i Vatan..
Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılışı (23 Nisan 1920) » Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılışı (23 Nisan 1920)

16 Mart 1920'de İstanbul'un İtilaf Devletlerince resmen işgali, ardından Mebusan Meclisinin dağıtılması, aydınların ve mebusların tutuklanması bir bakıma Osmanlı Devleti'nin de sonunun geldiğinin işaretleriydi. Ulusal egemenliğe dayalı bir devlet kurmayı amaçlayan Mustafa Kemal, ..
Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919) » Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)

Mustafa Kemal Samsun'da daha fazla kalmayı güvenlik açısından sakıncalı görerek 25 Mayıs'ta Havza'ya geldi. 28 Mayıs'ta Havza Genelgesi'ni yayımladı. Genelge ile askerî ve mülkî amirlere askerlerin terhis edilmemesi, silah ve cephanenin teslim edilmemesini bildirdi. Büyük devletleri..
Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926) » Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)

Osmanlı Devleti’nde kapitülasyonlar nedeniyle deniz ticareti güçlü değildi. Bu durumun en büyük nedeni, Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işinin yani kabotaj hakkının başka devletlere ait olmasıydı. Deniz ulaşımının büyük bölümü ve önemli limanların işleti..
Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler » Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler

Türk topraklarının işgali başlamadan hemen önce örgütlenmeye girişen Rum ve Ermeni azınlıklar, İzmir'in işgalinden cesaret alarak oldukça faal hale geldiler. Rum azınlığın hedefi, Yunan işgalini kolaylaştırmak ve bunun mümkün olduğu kadar geniş alanlara yayılmasını sağla..
Kuvayi Milliye Nedir? Kim Kurdu? » Kuvayi Milliye Nedir? Kim Kurdu?

Kuvayi Milliye'nin Kuruluşu Birinci Dünya Savaşından yenilgiyle ayrılan Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu'nun işgal edilmesine karşı tepkisiz kalmıştı. Bunun üzerine işgallere karşı bölgesel, siyasi mücadele veren Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kuruldu..
1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti » 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

1.Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin Durumu Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti'nin genel, ekonomik ve askerî durumu savaşa girmeye elverişli değildi. Devlet, 1911 Trablusgarp Savaşı ve 1912-1913 Balkan Savaşları sonunda büyük kayıplara uğramıştı. Durumunu düze..
Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Genel Durum » Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Genel Durum

Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri incelendiğinde şunlar söylenebilir: Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışı, diğer bir deyişle sömürge arayışı, Askeri açıdan güçlü olmayı zorunlu hale getiriyordu. Bu nedenle devletler silahlanmak için yü..
Atatürk'ün Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı » Atatürk'ün Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Çocukluğu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Doğum Günü Mustafa Kemal 1881'de Osmanlı Devleti'nin önemli bir liman şehri olan Selanik’te dünyaya geldi. Doğum günü tam olarak bilinmeyen Mustafa Kemal’in manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan bu konuda şunları aktar..
Lozan Barış Antlaşması'nın Önemi » Lozan Barış Antlaşması'nın Önemi

Lozan Barış Anlaşmasının Önemi Maddeler Halinde İtilaf Devletleri Misak-ı Milli'yi ve Türk Devleti'nin bağımsızlığını kabul ettiler. Dost-düşman herkes yeni Türk Devleti'nin varlığını kabul etmiştir. Askeri zaferler bu antlaşma ile siyasi zafere dönüşmüştür...
Lozan Barış Antlaşmasının Şartları » Lozan Barış Antlaşmasının Şartları

Lozan Barış Antlaşması Hükümleri Lozan Barış Antlaşması 5 kısımdan ve 143 maddeden oluşmaktadır. Ön sözünde, devletlerin egemenlik hakları vurgulanmış olan Lozan Barış Antlaşmasının bazı önemli konulardaki hükümleri maddeler halinde, özet olarak aşağıda verilmiştir..
TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar » TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar

TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar Büyük Millet Meclisi’ni, kuruluşundan sonra en çok uğraştıran sorun, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde çıkan ayaklanmalar olmuştur. 1919 yılında başlayan ayaklanmalar, 1921 yılı sonlarında tamamen bastırılabildi. Ayaklanmalarda, İstanbul..
Türk Tarih Kurumunun Açılması (1931) » Türk Tarih Kurumunun Açılması (1931)

Türk Tarih Kurumu, Türk milleti aleyhindeki görüşlere cevap vermek, milli bilinç ve kültürü geliştirmek amacıyla kuruldu. İlk adı Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'ydi, daha sonra bu adı aldı. Türk Tarih Kurumunun Görevleri Türk tarihini araştırmak, elde edilen sonuçları yayımlama..
İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) » İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilme kararından sonra 13 Mayıs 1919’da İzmir’e bir donanma geldi. Filoya komuta eden İngiliz Akdeniz Filosu Kumandanı Amiral Calthorpe, İzmir valisine şehrin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesi gereği..
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi » Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi

İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesini çıkarlarına uygun bir şekilde yorumlayarak Anadolu’yu işgale başladılar. Osmanlı Hükûmeti yaşanan gelişmeler karşısında etkisiz kalıyordu. Osmanlı Devleti’nde çeşitli kesimlerden işgallere tepkiler geldi. 7. ..
Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler » Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler

Mavri Mira (Kara Gün) Cemiyeti İstanbul’da Patrikhane’ye bağlı olarak kuruldu. Emirlerini Yunanistan’dan alıyordu. Amacı büyük Yunanistan’ı kurmak ve Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmaktı. Bu amaçla Rum okulları, kiliseleri, Yunan Kızılhaçı ve Göçmenler Bü..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9