İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kategorisi Yazıları


Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı (26 Ağustos – 9 Eylül 1922)

Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal önderliğinde saat 05.30 sularında Türk topçusunun […]

Erzurum Kongre Binası

Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

Mondros Mütarekesi’nin hemen ertesinde Anadolu’da, amaçlarda paralellikler olmakla birlikte çoğunluğu yerel ölçekli milli direniş faaliyetleri […]

Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey

Amasya Beyannamesi – Amasya Tamimi

Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hükumet, İtilaf Devletlerinin etki ve denetimi altında bulunduğundan, üzerindeki sorumluluğun […]

Amasya Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Kurucuları

Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Cemiyet Görevlileri

Mustafa Kemal Paşa Amasyalılara hitaben yaptığı konuşmada, müdafaa-i hukuk cemiyetinin kurulması ihtiyacından söz etmişti. Bu […]

Milli Mücadele'ye destek veren Amasya ileri gelenleri toplu halde

Amasya Tamimi ve Destekleyenler

Amasya’da kaleme alınan Tamim, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Milli Mücadele sürecinin yeni aşamalar kaydetmesi açısından […]

İnkılap Nedir? İnkılap Tarihi

Köken olarak inkılap, Arapça ”kalb kelimesinden türemiştir. Manası değişme bir halden diğer bir hale geçiş demektir. Geniş […]

Laiklik Nedir, Ne Demektir?

Türkçeye Fransızca “laique” kelimesinden gelen laik kelimesinin aslı Yunanca “lâikos”tur. Halka, kalabalığa ait anlamına gelen […]

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası‘nın ilk safhası olan 1923-1932 döneminin temelini, Türk inkılâbının temel prensipleri […]

Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

Osmanlı toplumunda kişiler kendilerine ait bir soy adı kullanmamaktaydılar. Kişiler isimlerinin yanında ya babalarının adıyla […]

Takvim, Saat, Ölçü ve Tartılarda Yapılan Değişiklik

Osmanlı Devleti uzun yıllar Hicri Takvim kullanmıştır. Hicri Takvim ibadetlerin uygulaması açısından elverişli olsa bile […]

Tekke, Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması

Selçuklular ve Osmanlılar zamanında Anadolu’nun Türkleşmesinde ve halkın Müslüman kimliği içinde yoğrulmasında büyük hizmetleri geçen […]

Sitede Ara
Reklam
Reklam
Önerilen Siteler

2005'den beri... - Tarihbilimi.gen.TR