Category: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Erzurum Kongre Binası

Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

Mondros Mütarekesi’nin hemen ertesinde Anadolu’da, amaçlarda paralellikler olmakla birlikte çoğunluğu yerel ölçekli milli direniş faaliyetleri başlamıştır. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ise, adeta bir ateşleyici rolü oynamış ve örgütlenmelerini tamamlamış yerel milli kuvvetlerde, güçlerini...

Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey

Amasya Beyannamesi – Amasya Tamimi

Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hükumet, İtilaf Devletlerinin etki ve denetimi altında bulunduğundan, üzerindeki sorumluluğun gerektirdiklerini yerine getirememektedir. Bu hal milletimizi yok olmuş tanıttırıyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin durumunu...

Milli Mücadele'ye destek veren Amasya ileri gelenleri toplu halde

Amasya Tamimi ve Destekleyenler

Amasya’da kaleme alınan Tamim, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Milli Mücadele sürecinin yeni aşamalar kaydetmesi açısından bü­yük önem taşımaktadır. Tamim’in Amasya’da kaleme alınması, tesadüfi bir mekansal tercih de değildir. Milli Mücadele açısından son derece kararlı...

İnkılap Nedir? İnkılap Tarihi

Köken olarak inkılap, Arapça ”kalb kelimesinden türemiştir. Manası değişme bir halden diğer bir hale geçiş demektir. Geniş manada inkılap : Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal askeri alanlarındaki kurumlarının devlet eliyle makul ve ölçülü metodlar kullanılarak köklü...