Category: İlk Türk Devletleri

Uygur Kağanlığı

Uygur Adının Tarihçesi

Uygur etnik adı Türkçe belgelerde, Bilge Kagan Yazıtı’nda ilk defa 716 yılındaki olaylar sırasında, Uygur İl-teberi’nin ismi vasıtasıyla zikredilmiştir. Bu sırada Uygurlar, Kök Türk hâkimiyetini tanımak istemeyerek Kök Türk Ülkesi’nin doğusuna, muhtemelen de Çin...

Doğu Göktürk Kağanlığı

Doğu GökTürk Devletinin Yıkılması (625–630)

648 tarihinde Altay dağlarına sığınarak bağımsız bir devlet kuran Ch’e-pi Kagan’ın bağımsızlık hareketi Karluk, Bugu (Pu-ku) ve Uygur gibi boyların Çin’le işbirliği yaparak ihanet etmeleri sonucu başarısızlığa uğramıştır. Adı geçen kağan Göktürk Hanedanı’ndan geliyordu....

Gök-Türk Devletinin İkiye Ayrılması (581–585)

Gök Türk Devleti’nin zayıflayıp ikiye ayrılmasının iç ve dış sebepleri bulunmaktadır. Göktürk devletinin iki ayrılmasının iç sebepleri ve dış sebepleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Göktürk Devletinin Ayrılmasının İç Sebepleri Taspar Kagan’ın Budizme meyl edip...

Göktürk Devletlerinin Yıkılış Nedenlerinin Analizi

Göktürk devletlerinin yıkılışlarını analiz edebilmek için öncelikle Orhun Yazıtlarına bakmak gerektiğini vurgulamalıyız. Çünkü yazıtlarda devletlerin nasıl kurulup yıkıldığı Bilge Kagan tarafından kardeşi adına 732 tarihinde diktirdiği yazıtta ve kendi oğlu tarafından 735 yılında dikilen...

Göktürk Devletlerinin Kuruluşları ve Çöküşleri

Her hangi bir devletin gerçek anlamda kurulabilmesi için bazı temel unsurlara sahip olması gerekir: Bunlar ülke, halk, egemenlik (erk), bağımsızlık, töre (kanun/anayasa)’dir. Aslında sıraladığımız devletin temel dayanakları diyebileceğimiz söz konusu unsurlar modern devletler için...