Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Kosova Savaşı » Kosova Savaşı

Sırbistan içerisinde özerk bir yapısı olan Kosova’da millet meclisi 1990’da Kosova Anayasası’nı kabul etti. Kosova, 1991’de yapılan referandum sonrasında 1992’de bağımsızlığını ilan etti. 1997’de Kosova Üniversitesinde başlayan olaylar ülke geneline yayılan çatışma..
Bosna Savaşı (1 Nisan 1992-14 Aralık 1995) » Bosna Savaşı (1 Nisan 1992-14 Aralık 1995)

Başlangıçta Hırvatlarla birlikte Sırp saldırılarına karşı koymaya çalışan Boşnaklar, bir müddet sonra Hırvatların, Bosna-Hersek Hırvat Devleti’ni kurduklarını ilan etmeleri üzerine iki ateş arasında kaldılar. Avrupa’nın gözleri önünde yaşananlara diğer devletlerin d..
SSCB'nin Dağılması İle Doğu Avrupa Ülkelerindeki Değişimler » SSCB'nin Dağılması İle Doğu Avrupa Ülkelerindeki Değişimler

Doğu Bloku ve SSCB, 1975’te imzalanan Helsinki Deklarasyonu sonrasında dağılmanın işaretlerini vermeye başladı. Mihail Gorbaçov’un 1985’te devlet başkanlığına gelerek uygulamaya koyduğu glasnost ve perestroyka (açıklık ve yeniden yapılanma) politikası ile SSCB’nin dağılm..
SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri » SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri

1991’de SSCB’nin dağılması ile Soğuk Savaş Dönemi sona ermiş, Kafkasya ile Orta Asya’da Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazanmıştır. Bağımsızlığını kazanan Türk devletleri (Harita 5.1) Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’dır. T..
Ertuğrul Fırkateyni Olayından Günümüze Türk-Japon İlişkileri » Ertuğrul Fırkateyni Olayından Günümüze Türk-Japon İlişkileri

Osmanlı-Japonya ilişkileri, XIX. yüzyılın son çeyreğinde Japonya’nın girişimleri ile başladı. Sultan II. Abdülhamit, Japon İmparatoru Meiji’ye hediyelerini ve dostluk mesajını iletmek için 1890’da Ertuğrul Fırkateyni’ni Japonya’ya gönderdi. Ertuğrul Fırkateyni dönüş..
Ekonomik Yaşamda Liberalleşme Politikaları » Ekonomik Yaşamda Liberalleşme Politikaları

1980’li yıllarda Özal’ın uyguladığı liberalleşme politikaları ile Türkiye, dünya kapitalizmine ve gelişen pazar ekonomisine dâhil olmaya başlamıştır. İthal ikameci sanayileşme yerine ihracata dayalı sanayileşmeye ve ekonomik büyümeye ağırlık verilmiştir. Özal, devletç..
Siyasi Yaşamın Liberalleşmesi » Siyasi Yaşamın Liberalleşmesi

Özal döneminin ilk yıllarında Cumhurbaşkanı Evren’in siyaset üzerindeki etkisi sürdü. Sıkıyönetim uygulamasının bazı illerde devam etmesi, Cumhurbaşkanının aynı zamanda Millî Güvenlik Kurulunun başkanı olması gibi sebepler tam anlamıyla demokratik ve sivil bir iktidarın g..
1970-80 Yılları Arasında Türkiye’de Kültür ve Sanat » 1970-80 Yılları Arasında Türkiye’de Kültür ve Sanat

1970’lerde sinema sektöründe ekonomik sıkıntılar aşılmaya çalışılırken televizyonla rekabet yolları arandı. 1970’lerin ortalarında terör olaylarının artması ve yaşanan toplumsal karışıklıklar sinema, edebiyat ve diğer sanat alanlarında politik söylemin öne çıkmasın..
Televizyon Yayınları ve Türk Toplumuna Etkileri » Televizyon Yayınları ve Türk Toplumuna Etkileri

Televizyon 1950’li yıllardan itibaren dünya genelinde önemli bir kitle iletişim aracı olarak kullanılmaya başlandı. Televizyon yayını Türkiye’de ilk olarak 1952’de İstanbul Teknik Üniversitesinde başladı ve haftada bir gün yayın yapıldı. Devlet kurumu olan TRT’nin ilk dene..
Yumuşama Dönemi İçerisindeki Muhtıra ve Darbeler » Yumuşama Dönemi İçerisindeki Muhtıra ve Darbeler

Siyasi hayattaki dalgalanmaların temel nedeni istikrarsızlıktır. İsmet İnönü’nün söylediği şu söz durumun vahametini anlatması bakımından önemlidir. “Sizin bildiğiniz iki darbe girişimi var ancak biz on beş darbe girişimini, daha hazırlık aşamasında iken engelledik.” 1..
12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi » 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi

1960’tan itibaren Türk siyasi hayatını derinden etkileyen toplumsal hareketlilik, kentleşme ve sanayileşme toplumsal ayrışmalara da neden oldu. Laik-İslamcı, solcu-sağcı, Alevi-Sünni gibi ayrışmalar yaşandı. Siyasette de yer bulan sağ-sol ayrışması Türkiye’nin tarihinde deri..
Türkiye’de Göçler ve Göçlerin Türk Toplumuna Etkileri » Türkiye’de Göçler ve Göçlerin Türk Toplumuna Etkileri

Türkiye, 1950’den sonra ulaştırma politikasında köklü bir değişime giderek kara yollarına yöneldi. Sanayide tüketim mallarının üretimine öncelik verilirken tarımsal üretimde de uzmanlaşmaya gidildi. İç dinamiklerdeki bu değişim göç olayını tetikledi. Göçler iç ve d..
Ermeni Diasporası Nedir? » Ermeni Diasporası Nedir?

Diaspora kavramı 20. yüzyılda değişik sorunlar sebebiyle ülkesinden ayrılarak farklı bir ülkeye giden ve azınlık şeklinde hayatlarını sürdüren fakat kültürel bağlarını koparmayan topluluklar için kullanılmıştır. Bu kavram 20. yüzyılın ortalarında Ermenilerin sahip çık..
Kıbrıs Meselesi Nedir? » Kıbrıs Meselesi Nedir?

II. Dünya Savaşı sonrası Türk dış politikasının temel sorunu Kıbrıs Meselesi olmuştur. Türkiye’nin Amerika, SSCB, Yunanistan ve Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerinde Kıbrıs Meselesi belirleyici olmuştur. Kıbrıs, Türkiye’nin hayati ve millî meselesi, millî menfaatlerinin..
Yunanistan İle Yaşanan Azınlıklar Sorunu » Yunanistan İle Yaşanan Azınlıklar Sorunu

Kıbrıs ve Ege’nin dışında Türkiye ile Yunanistan arasında her iki ülkedeki azınlıkların durumu da sorun olmuştur. Türkiye, Yunanistan’ı ülkedeki Türk azınlığın haklarını ihlal etmekle suçlamış, Yunanistan ise benzer şikayetleri Türkiye’ye yöneltmiştir. Batı Tra..
Ege Adaları Nedir? » Ege Adaları Nedir?

Türkiye’nin Ege kıyıları, Türkiye’ye çok yakın mesafede yer alan ve ülke güvenliği açısından tehlike taşıyan çok sayıda Yunan adasıyla çevrelenmiş durumdadır. Yunanistan’ın 1970’li yıllarda kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma isteği, Türkiye tarafından kabul ..
FIR Hattı Sorunu Nedir? » FIR Hattı Sorunu Nedir?

FIR hattı, uluslararası uçuş güvenliğini sağlamak üzere oluşturulmuş uçuş haber alma bölgesidir. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, sivil ve askerî uçakların güvenliğini sağlamak üzere birtakım uçuş bilgi bölgeleri oluşturmuş ve bu bölgelere giren uçakları bölge..
Yumuşama Dönemi’nde Türk-Yunan İlişkileri » Yumuşama Dönemi’nde Türk-Yunan İlişkileri

Türk-Yunan ilişkileri; Batı Trakya, Ege Adaları, Kıbrıs ve kıta sahanlığı meseleleri olmak üzere ele alınabilir (Harita 4.11). Anadolu yarımadasının batısında yer alan Ege Denizi aynı zamanda Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı yer olan Akdeniz’i..
Yumuşama Dönemi’nde Türkiye’nin ABD ve SSCB ile İlişkileri » Yumuşama Dönemi’nde Türkiye’nin ABD ve SSCB ile İlişkileri

Yumuşama Dönemi Türk-Amerikan ilişkilerinde; Küba Füze Krizi, Johnson Mektubu ve Kıbrıs Barış Harekâtı belirleyici olmuştur. Küba Buhranı, ABD’nin aldığı kararların Türkiye’nin güvenliğini tehlikeye düşürebileceğini gösterince Türkiye’de Amerikan karşıtı harek..
Dünyada Uzay Çalışmaları ve Askerî Teknolojinin Gelişimi » Dünyada Uzay Çalışmaları ve Askerî Teknolojinin Gelişimi

Soğuk Savaş iki blok arasında giderek artan silah yarışına sahne oldu. ABD ve Sovyetler Birliği’nde hava kuvvetlerine yapılan harcamalarda büyük artışlar yaşandı. Silahlanma yarışının devrim yaratan yönü atom bombaları ve onları fırlatacak uzun menzilli füzelerde yaşandı...
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20