Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları » I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

ABD: ABD’nin I. Dünya Savaşı’na katılışı ve Avrupa’ya asker sevkiyatı Amerika’nın Monroe Doktrini’nden ilk ayrılışıdır. Savaştan sonra ABD, Avrupa ile ilgisini keserek Monroe Doktrini’ne geri dönmüştür. İngiltere: En büyük rakibi Almanya’yı devre dışı bıraka..
I. Dünya Savaşı Sonunda Yapılan Antlaşmalar » I. Dünya Savaşı Sonunda Yapılan Antlaşmalar

3 Mart 1918’de Sovyet Rusya ve Almanya arasında Brest Litovsk Antlaşması imzalanırken Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan da görüşmelere katıldı. Buna göre Sovyetler; Polonya, Litvanya, Estonya, Letonya, Ukrayna, Finlandiya’dan çekilecek ve buraların geleceğini İt..
Monroe Doktrini » Monroe Doktrini

1787’de kurulan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa devletlerinin Amerika kıtasına karışmalarını istemiyordu. İngiltere, Fransa ve Prusya’nın Latin Amerika; Rusya’nın Kuzey Amerika üzerindeki isteklerine karşı koymak için ABD, dış politikasını bazı kurallara bağlama gereği..
Paris Barış Konferansı » Paris Barış Konferansı

Paris Barış Konferansı I. Dünya Savaşı'nı kesin olarak bitirecek ve bozulan dengeyi yeniden kuracak barış antlaşmalarının imzalanmasını sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919’da, Paris'te bir konferans toplandı. Tarih bu konferanstan Paris Barış Konferansı diye bahseder. Paris Ko..
I. Dünya Savaşı » I. Dünya Savaşı

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı 1918’de sona erdi. Bu savaş milyonlarca insanın ölümüne ve sakat kalmasına, dünya üzerinde maddi ve manevi hasarlara sebep oldu. I. Dünya Savaşı, birçok imparatorluğun yıkılmasına yol açan insanlık tarihinin en önemli olaylarından bir..
Coğrafi Keşifler » Coğrafi Keşifler

Coğrafi Keşifler Coğrafi keşifler, 15. yüzyıl ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının bulunması amacıyla başlatılan ve yeni okyanusların ve kıtaların bulunmasıyla gerçekleşmiş olan keşifleri ifade eder. Bilimsel bir merak ve yeni ufukların keşf..
Google Ne Zaman Kuruldu, Kim Kurdu? » Google Ne Zaman Kuruldu, Kim Kurdu?

Google Inc. (NASDAQ: GOOG), internet araması hizmeti, çevrim içi bilgi dağıtımı hizmeti, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar hizmetleri yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği ya..
Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937) » Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)

Sadabat Paktı; Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında imzalanmış, çok taraflı bölgesel bir antlaşmadır. Bununla taraflar birbirlerine saldırıdan kaçınmayı ve bölgede barışı korumak üzere iş birliği yapmayı benimsemiştir. Bu sadece bir saldırmazlık ve iyi komşuluk pakt..
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağılması » Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağılması

I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış anlaşmaları Balkan ülkelerinde “azınlıklar” meselesi ve toprak anlaşmazlıklarını ortaya çıkardı. 1919 Paris Antlaşması’yla Sırp-Hırvat ve Slovenlerden oluşan, krallıkla yönetilen Yugoslavya (Güney Slavları) devleti kuruldu. Ayn..
Avrupa Birliğinin Genişleme Süreci ve Türkiye » Avrupa Birliğinin Genişleme Süreci ve Türkiye

Avrupa Birliği, 1993 Kopenhag Zirve Toplantısı’nda aldığı kararlar uyarınca eski Varşova Paktıülkeleri olan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan bir genişleme süreci başlatmıştır. Türkiye ise genişleme kapsamına alınmamıştır. 12-13 Aralık 1997 tarihlerinde Lüksemburg..
Çevre Kirliliği Sorunu » Çevre Kirliliği Sorunu

Canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen, doğal çevrede zararlı etkiler meydana getiren yabancı maddelerin hava, su ve toprakta normalin üzerinde birikmesi olan çevre kirliliği, günümüzde yaşanan en önemli sorunlardan biridir. Doğal çevrenin ve kaynakların sınırsız olma..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20